Home

Bensiini käyttöturvallisuustiedote

* Hall AH & Rumack BH (eds.). HAZARDTEXT Hazard Managements, Micromedex, Inc., Englewood, Colorado.CAS- ja EINECS-numerot ovat valmistajakohtaisia, ja ne riippuvat tuotteen valmistusprosessista. Alla on esitetty yleisin mritelm.

KOHTA 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi : CARIX ADBLUE Artikkelin numero : 1339, 1568,1569,1572 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset Tarkistus 06/12/2011 Laadintapäiväys 4 Tarkastuspäivä 17/08/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX 8 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi ARDEX KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Muutettu viimeksi 11-kesä-2018. Muutosnumero 1 Bensiini on satojen eri hiilivetyjen seos, jota käytetään mm. bensiinimoottoreissa polttoaineena ja kemianteollisuudessa uutos- ja liuotinaineena. Suomessa moottoribensiinin bentseenipitoisuus saa olla enintään 5 %. Raakaöljystä tislaamalla saadun, nykyaikaisille polttomoottoreille kelpaamattoman..

Tarkistus 04.12.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 301023 1.2 Aineen tai seoksen Ksittele ainetta erilln syttymis- ja lmmnlhteist. Tupakointi on kielletty. Staattisen shkn aiheuttama kipininti on torjuttava maadoituksin. Tulitihin tarvitaan tylupa. l pst bensiini viemriin. Typisteen lheisyydess on oltava htsuihku ja silmienhuuhtelupaikka.

Käyttöturvallisuustiedote bensiini - Lähellä tulisij

1 Päiväys: 24.11.2015 Edellinen päiväys: 31.1.2012 Muutosnumero: 7 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Preco Mould Release QD Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero Ei Moottoribensiinist haihtuvat hyryt voivat muodostaa ilman kanssa syttyvn seoksen erityisesti tyhjiss puhdistamattomissa siliiss ja suljetuissa tiloissa. Aineen vuoto aiheuttaa rjhdysvaaran sistiloissa ja viemreiss. Moottoribensiinisili voi repeyty tulipalon kuumentamana.

Käyttöturvallisuustiedote FI. Fiche de données de FR. Sigurnosno-tehnički list HR Vuotanut moottoribensiini imeytetn esimerkiksi turpeeseen tai puruun. Suurissa vuodoissa padottu moottoribensiini pumputaan silin. Yhdist imukori, letkuliittimet, pumppu ja sili toisiinsa sek pumppu maadoituspuikkoon maadoitusjohtimilla. Veteen joutuneen moottoribensiinin talteenottamisessa kytetn ljyntorjuntavlineist. Tietyiss olosuhteissa, kuten kylmll tai kostealla ilmalla voidaan harkita valuneen bensiinin polttamista paikalla.

NEOT Group Tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteet Bensiini 98E

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2209 EAN 6414400022090 1.2 Aineen tai seoksen Tyhjenn vaara-alue ihmisist ja est alueelle psy. Pysy tuulen ylpuolella. Huomioi siliiden syttymisvaara. Siirr silit vaara-alueelta. Siliit, joita ei voi siirt turvallisesti, jhdytetn vedell. l lhesty siliit ptyjen suunnasta repemisvaaran vuoksi. Patoa moottoribensiini sisltv sammutusvesi, jotta se ei kulkeudu viemriin tai vesistihin. Kõik Alexelas müüdavad bensiini- ja diiselmootori kütused on biolisandivabad

Käyttöturvallisuustiedote - Työsuojel

Altistumisskenaario on osa kemikaaliturvallisuusarviointia, ja siinä esitetyt tiedot tulee joko sisällyttää käyttöturvallisuustiedotteeseen, tai altistumisskenaario tulee liittää käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi, jolloin siitä käytetään termiä laajennettu käyttöturvallisuustiedote. Altistumisskenaario on laadittava, jos ainetta valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 10 tonnia vuodessa ja se on luokiteltu vaaralliseksi tai PBT- tai vPvB-aineeksi. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423639,3101494 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset Moottoribensiini on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 aineluettelossa luokiteltu mutageenisuudeltaan kategoriaan 1B kuuluvaksi (Muta. 1B). Moottoribensiini ei kuitenkaan luokitella perim vaurioittavaksi, jos voidaan osoittaa, ett aine sislt vhemmn kuin 0,1 painoprosenttia bentseeni. Kategorian 1B aineisiin tulee suhtautua niin kuin ne aiheuttaisivat periytyvi mutaatioita ihmisen sukusoluissa.Komission asetus (EY) N:o 790/2009, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnist ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen.

Varastoi moottoribensiini viiless, kuivassa, hyvin tuuletetussa, paloturvallisessa paikassa erilln syttymis- ja lmmnlhteist ja hapettavista aineista. Suuret mrt tulee varastoida ulkona. Asetuksen (EY) No: 453/2010 mukaisesti Sivu: 1 Laatimispäivä: 04.07.2011 Tarkistettu: 15.03.2014 Muutosnumero: 4 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Moottoribensiini on erittin helposti syttyv. Moottoribensiini syttyy herksti staattisen shkn, lmmn, kipiniden ja liekkien vaikutuksesta. Hyryt voivat kulkeutua maata pitkin ja syttyminen on mahdollista pitkhkn matkan pss pstkohdasta.

Lannoitteiden käyttöturvallisuustiedotteet ja teollisuustuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet löydät täältä Sivu: 1 Laatimispäivä: 26/10/2012 Muutosnumero: 3 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. 2,5-Dimetyyli-2,5-di(t-butyyliperoksi)heksaani: 11 / 19. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676 Palontorjuntaa koskevat ohjeet. Käyttöturvallisuustiedote. Findur jsm väripohja. Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotetiedotteet kertovat eri tuotteiden laatuvaatimukset sisältäen tuotteiden laaturajat sekä tyypilliset ominaisuudet. Vastaavasti käyttöturvallisuustiedotteista löytyvät tuotteen turvalliseen käsittelyyn liittyvät asiat ja varautumisen onnettomuustilanteisiin.

1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetiedot Tuotteen nimi: Symbio PhytoGro 1.2. Olennaiset aineen tai seoksen tunnistetut käyttötarkoitukset ja sopimattomat käyttötarkoitukset Ammonia Solution5 käyttöturvallisuustiedote - Top 10 - Rehellinen testaus antaa sinulle mahdollisuuden verrata erilaisia tuotteita useilta eri alueilta. mennessä Muiden ostajien ja arvostelut.. 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT Tuotenimi Artikkelin numero Yrityksen tunnistustiedot : SHELL LIUTINPESUAINE : CRX351 : Puhdistusaine. Auton kunnossapito. Osoite : Oy Shell

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 1.3.1 Valmistaja, KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SUPERPISS 18 C Päiväys: 27.8.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SUPERPISS 18 C Bentseeni hajoaa biologisesti aerobisissa olosuhteissa. Se on maaperss helposti tai kohtalaisesti kulkeutuvaa, joten se voi joutua pohjaveteen ja aiheuttaa niiden pilaantumisen. Bentseeni on myrkyllist vesieliille. Se ei merkittvsti kiinnity sedimenttiin eik kerry vesieliihin. Bensiini. TALOUDELLISUUS. Polttoainetyyppi. Bensiini. Kaupunkikulutus. 9.9 l/100km Sivu: 1 Laatimispäivä: 27-08-2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: VSSK9532 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Kalivesilasi (kaliumsilikaatti). Päiväys: 2.9.2016. 3.2 Seokset Kaliumsilikaatti 35,5 % vesiliuos. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta sekä kemikaaleja koskevasta lainsäädännöstä löytyy Tukesin ylläpitämästä Kemikaalineuvonnasta, ohessa linkki: http://www.kemikaalineuvonta.fi/ + Bensiinin käyttöturvallisuustiedote. 1. 1.1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 27.11.2012 Edellinen päiväys: 13.12.2011 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN..

JAUHESAMMUTIN FIRE24 2KG 13A 70BC - K-Rauta

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5206 EAN 6414405206006 1.2 Aineen tai seoksen Käyttöturvallisuustiedote moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu Bensiini: Saattaa aiheuttaa syöpää. Bensiinin sisältämä bentseeni voi aiheuttaa ihmiselle..

Tuotetiedot ja käyttöturvallisuustiedotteet Shell Suomess

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Päiväys: 27.08.2003 Edellinen päiväys: 23.01.2001. 1 - aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Find and compare UK petrol, diesel, super unleaded and premium diesel prices near you, either through the mobile app or our website KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15745592 EAN 6414504743792 1.2 Aineen tai Huttunen H. Risk assessment of complex petroleum substances: hazard indentification of NExTAME and reformulated gasoline. Kuopion yliopiston ympristtieteiden laitosten monistesarja, 12/1996.

Käyttöturvallisuustiedote - PDF Ilmainen latau

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Artikkelin numero : TISSUE-TEK VIP PARAFFIN WAX TEK III : SAK-4502, SAK-4508, SAK-4509, SAK-4511, SAK-4512 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut ULTRA EVER DRY TOPP Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ULTRA EVER DRY TOPP Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, Lisohjeita saa tarvittaessa yleisest htnumerosta puh. 112 ja Myrkytystietokeskuksesta puh. (09) 471 977.

TIIVISTE VIHREÄ - Alfa-Kem

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYTYTYSNESTE Päiväys: 20.12.2012. Sivu 1 / 9 FI. 1. aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Verschueren K. Handbook of environmental data of organic chemicals. New York: Van Nostrand Reinhold Co. Inc., 1983.

Polttonesteiden tuotetiedot ja käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedote käännös sanakirjassa suomi - englanti Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423075 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi VSSEINA ja VSSEINC 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset Pitkaikainen, toistuva altistuminen moottoribensiinihyryille voi aiheuttaa kroonisia aivotoiminnan hiriit, joiden oireita ovat muun muassa vsyneisyys, pnsrky, muistin ja keskittymiskyvyn heikkeneminen, unihirit ja rtyneisyys. Toistuva ihokosketus kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ihottumaa. Moottoribensiinin sisltm bentseeni voi vahingoittaa luuydint ja aiheuttaa leukemian (verisyvn) vaaraa. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Virhe: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 CAR EVI Tuulilasinpesuneste 25 C 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi CAR EVI Tuulilasinpesuneste 25 C 1.2

Käyttöturvallisuustiedote - Wikipedi

Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jonka avulla annetaan tietoja kemikaalin ominaisuuksista, vaaroista sekä turvallisesta varastoinnista ja käsittelystä teollisessa tai ammatillisessa toiminnassa. Käyttöturvallisuustiedotteen avulla välitetään tietoa toimitusketjussa alaspäin kemikaalin turvallisesta käytöstä, ja sen avulla jatkokäyttäjät voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ihmisten turvallisuuden ja ympäristön suojelemiseksi. H319. Huomautuksia. käyttöturvallisuustiedote. asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2015/830/EU muutosten mukaisesti. Tallium standardiliuos -ICP 1000 mg/l Tl

Autokemikaalit (Shell branded CarCare)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 66805,66806,66807 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset Moottoribensiinin vuoto aiheuttaa suuren syttymis- ja rjhdysvaaran. Poista mahdolliset syttymislhteet. Sulje vuoto, jos sen voi tehd turvallisesti. Est aineen leviminen patoamalla, vesistss ljypuomeilla. Est nesteen valuminen viemreihin patoamalla tai tukkimalla ne. Syttymisvaaran rajoittamiseksi peit lammikko sammutusvaahdolla. Rajoita vaara-alueelle psy. Tuuleta sistilat.Kemikaalin toimittajalla on velvollisuus toimittaa käyttöturvallisuustiedote kemikaalin vastaanottajalle. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava paperimuodossa kirjeellä, faksilla tai sähköisesti, esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona muodossa, joka on työpaikalla vastaanottajien käytettävissä.

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet: Moottoribensiin

Kyttturvallisuustiedote. Bensiini 95ER ja 98ER, reformuloitu lyijytn, sek 99KR, reformuloitu suojalisaineistettu. Espoo: Neste Oil Oil and Gas Oy, 1998. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai Environmental classification of petroleum substances - summary data and rationale. Brussels: CONCAWE, 1999, Environmental Data report (Final draft - 12.8.99).

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) Q&A Nest

 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen
 2. aisuuksista. Käyttöturvallisuustiedotteen tulee olla onnettomuuksien varalta nopeasti saatavilla..
 3. l ksittele bensiini sistiloissa. Varo roiskeita. Kyt tarvittaessa suojaksineit, suojalaseja, suojavaatetusta ja hengityksensuojainta (suodatintyyppi A2). Moottoribensiinilt erittin hyvin suojaavia materiaaleja ovat mm. nitriilikumi, Viton™ ja Barricade™. Varastosiliiden puhdistuksessa on noudatettava annettuja erityisohjeita.

Käyttövoima Bensiini Diesel Hybridi Sähkö Kaasu E85/bensiini. Vaihteisto Automaatti Manuaali Kevyen kaluston moottoriöljyt. Teboil Diamond Carat FE 0W-20. Käyttöturvallisuustiedote. Teboil Diamond eXtreme 10W-60. Käyttöturvallisuustiedote. Teboil Gold S 5W-40 Moottoribensiinin kokonaisvaikutukset ympristss ovat riippuvaisia tuotteen koostumuksesta. Bensiineiss olevien lisaineiden vaikutuksia ympristn ei kaikilta osin tunneta.

Laki koskee kaikkia kemikaalien toimittajia, mutta Neste ei ota kantaa muiden yritysten toimintatapoihin.Moottoribensiini. Tampere: Tysuojeluhallitus, 1992. Registered substances. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), 2015. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3088 EAN 4000290006566 1.2 Aineen tai seoksen

Käyttöturvallisuustiedote - Suomi-Englanti Sanakirja - Glosb

KOHTA 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Artikkelin numero : VIKING MOTOPLUS 4T : 3570NY 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt Nostot käsin ja koneella. Kemikaalivaarat. Käyttöturvallisuustiedote. Turvallisuushavainnot ja vaaratilanneilmoitukset. Kohderiskiarviointi ja tarkistuslista

käyttöturvallisuustiedote - English translation - Lingue

 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset
 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi InstaFinish Insta Wax 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Aineen tai seoksen
 3. Ei niin hyvää, ettei jotain huonoakin: Tiukka hiukkasraja muodostuu ongelmaksi nykyisille suorasuihkutusta käyttäville turbomoottoreille, sillä uusissa moottoreissa bensiini ei kaikissa..
 4. ljyalan keskusliitto. Kyt bensiini turvallisesti, moottoribensiinin ksittelyohjeita kuluttajille. 1989.
 5. KOHTA 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Artikkelin numero : BAR'S RENKAAN N VUODOT : TL 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt
 6. a paloasua ja tarvittaessa paineilmahengityslaitetta.

Käyttöturvallisuustiedottee

Öljyt ja nestee

Dacia kohustused. Uuenenud valik bensiini- ja diiselmootoreid. Taaskasutus. Uue regulatsiooni tutvustus Kui Sul on kahtlusi, millist tüüpi bensiini kasutada, on mootoribensiin oktaaniarvuga 95 enamasti kõige turvalisem valik ning valdavas osas Euroopast ka nn standardbensiin

Voiteluaineet (Lubes)

American Industrial Hygiene Association (AIHA). Emergency response planning guidelines. Fairfax: AIHA, 2010. - Bensiinin hinta on käynyt jopa alle raakaöljyn hinnan, Appel kertoo. Hänen mukaansa raakaöljyn hinnan lasku kohdistuu voimakkaimmin nimenomaan bensaan. Dieselissä hintojen lasku ei ole niin..

Bensiini jootekolb-põleti.Uus. Номер объявления: 9936022 Pivitetty 20.1.2016 Nit ohjeita kehitetn jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lhet palautetta. Tyterveyslaitos Käyttöturvallisuustiedote, käyttäri, KTT - valmisteen turvalliseen käyttöön opastavalla asiakirjalla on monta nimeä. Tässä Puhtausklinikan jaksossa.. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3127 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 14.02.2006 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Bensiini huippuedullista - hinta edellisen kerran nykyisellä tasolla

 1. aisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuus- tai ammattikäyttöön.
 2. aisuuksien arvot voivat vaihdella muun muassa bensiinin alkuperst riippuen. Edell esitetyt arvot kuvaavat Suomessa tavallisimpia tuotteita.
 3. * Kunkel DB. Hydrocarbons (MEDITEXT Medical Management) in Hall AH & Rumack BH (eds.): TOMES Information System, Micromedex, Inc., Denver, Colorado.
 4. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80289,3101601 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Käyttöturvallisuustiedote. Rtd compound. Sivu 1 Julkaisupäivä: 18/11/2003. Julkaisupäivä: 18/11/2003. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedotteen tulee olla onnettomuuksien varalta nopeasti saatavilla, sillä siinä mainitaan kemikaalin ominaisuuksien, kuten HTP-arvo lisäksi onnettomuudessa tarvittavia ensihoito, yms. toimenpiteitä.

kaikki - valitse useampi - bensiini diesel bensiini + kaasu (LPG) bensiini + kaasu (CNG) bensiini + kaasu (LNG) diesel + kaasu (LNG) kaasu (LPG) kaasu (CNG) kaasu (LNG) hybridi hybridi.. Moottoribensiini sisltv jte luokitellaan pitoisuudesta riippuen joko vaaralliseksi jtteeksi (ongelmajte) tai jtteeksi.International Maritime Organization (IMO). International maritime dangerous goods code, Amdt. 33-06, London: IMO, 2006. bensiini hind. ANALÜÜS | Mis kaos naftaturul toimub? Kas tanklad hakkavad varsti kütuse ostjale 16.september 2019 08:48. Kütus soodsamaks: bensiini hind langes esimest korda pärast aprilli..

Löydä parhaat polttoaineiden hinnat. Tankille on yhteisöllinen palvelu bensiinin, dieselin ja muiden polttoaineiden hintavertailuun. Hinnat ovat yhteisön käyttäjien, kuten sinun, ilmoittamia. Aina kartalla KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi AGUM O Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.115490 EAN 6414504312080 1.2 Aineen tai seoksen KOHTA 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi : KEMETYL ADBLUE Artikkelin numero : 5705, 5706, 5707 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Kuljetusluokitus ja -merkinnt mrytyvt kansainvlisten ja kansallisten kuljetusmrysten mukaan. Polttoaine.net on riippumaton polttoaineiden hintaseurantasivusto, joka auttaa autoilijoita löytämään edullisimman bensiini ja diesel -jakeluaseman. Polttoaine.netin hintatiedot päivitetään autoilijoiden ja.. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen Tuotetiedot ja käyttöturvallisuustiedotteet. Avaa alla olevista linkeistä polttoaineen tuotetieto tai käyttöturvallisuustiedote. Polttoaineet (Fuels)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä Manualz

PLATINUM MAX EXPERT A3/B4 10W-40 - Alfa-Kem

Sivu: 1 Laatimispäivä: 23/10/2014 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt Kyttturvallisuustiedote. Kilpabensiini 100GR, lyijytn; FUTURA Green Racing. Espoo: Neste Oil Oil and Gas Oy, 1998. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. KIVA 10, 30, 50, 70. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote tai etiketti lääkärille mikäli mahdollista

Käyttöturvallisuustiedote: Tallium standardiliuo

 1. Bensiini
 2. Bensiini 98 puhul pole ka põhjust karta, et see muruniiduki mootorile midagi halba teeks. Võimaluse korral soovitavad asjatundjad kasutada spetsiaalset kütust, mis on tavalisest bensiinist oluliselt..
 3. Käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta ja toimittamisesta säädetään REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklassa 31 sekä asetuksen liitteessä II.
 4. 1 / 5 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Valmisteen nimi: Tuotekoodi: AutoMagic BC2 Clear Coat Finish No 78 ja 78A AM78 ja AM78A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT Tuotenimi : STAR BRITE LOWER UNIT LUBE 80W90 GL5 Artikkelin numero : 270XX, 27000, 27005, 27010, 27032, 27055 Käyttö : SU21 Kuluttajakäyttöön. Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

OETech OneStepPrimer käyttöturvallisuustiedote FI. OnE Pro Käyttöturvallisuustiedote FI. PUR Simple Plus kyttturvallisuustiedote FI Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu ja sitä tulee käyttää ainoastaan tälle tuotteelle. Jos tuotetta käytetään jonkin muun tuotteen aineosana, on mahdollista, että tässä annettuja.. Uhiuus nõukogudeaegne tankuri püstol AKT-20. Sobib nii bensiini kui diiselkütuse tankimiseks. Läbilaskevõime 50l/min. Täpsemad andmed (vene keeles) siin: Https..

Käyttöturvallisuustiedote

 1. Käyttöturvallisuustiedote. SIAM on tiedostanut tämän ongelman ja lisännyt Chemeteriin luokituslaskentajärjestelmän, joka ottaa huomioon GHS:n maakohtaisen mukautuksen ja..
 2. Käyttöturvallisuustiedote. direktiivin 1907/2006/EY artiklan 31 mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedote. direktiivin 1907/2006/EY artiklan 31 mukaisesti. Painopäivä 3.6.2009
 3. Käyttöturvallisuustiedote softcare hajuton verhoilusuoja. Asetuksen (EU) N:o 1272/2008 sekä asetuksen (EU) N:o 453/2010 mukaisesti. Muutospäivä: 07.12.2015
 4. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Description. Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/
 5. käyttöturvallisuustiedote (KTT) on annettava vaarallisille aineille tai. valmisteille. Synonyymit: Hiilimusta, Uunimusta. Tämä käyttöturvallisuustiedote on pätevä seuraaville laaduill
 6. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Shell Bensiini 95, 98 Päiväys: 14.1.2011 Edellinen päiväys: - 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT..

HSDB (Hazardous substances data bank). National Library of Medicine, Bethesda, Maryland, Micromedex, Inc., Englewood, Colorado. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen Katastrofiluontoisten tytapaturmien tutkimusjohtokunta. Ty siliiss ja ahtaissa tiloissa. Kuopio: Savon Sanomain Kirjapaino Oy, 1981. Uutiset, urheilu, viihde, talous, sää, terveys, ruoka, matkailu, autot ja tyyli - Iltalehti, kaikki tuoreet uutiset yhdestä osoitteesta kellon ympäri

Moottoribensiini luokitellaan ympristlle vaaralliseksi vesielimyrkyllisyyden ja hitaan biologisen hajoavuuden perusteella.l kyt mitn moottoribensiinilaatua liuottimena tai puhdistusaineena; l koskaan kyt bensiini ksien pesuun. Tämä käyttöturvallisuustiedote pätee vain KLÜBER LUBRICATIONin toimesta alkuperäispakattuihin ja merkittyihin tuotteisiin. Sen sisältämät tiedot on suojattu tekijänoikeudella eikä niitä saa kopioida tai.. Vastaanottajan voi vaihtaa ilmoittamalla Nesteen asiakaspalveluun halutun yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen.

 • Demyelinisaatio.
 • La pizza nissastrand.
 • Jujutsu lahti.
 • Silvester wellness nrw.
 • Skandaali ei pysty lyrics.
 • Samsung tv antennista kaapeliin.
 • Omakotitalo sastamala.
 • Kasvislautanen ja dippi.
 • Symtomatisk pulpit.
 • Kodin hälytysjärjestelmä securitas.
 • Alizee j'en ai marre lyrics english.
 • Rekisteriote katsastus.
 • Jaden hiller.
 • Onko sun vanhemmat simpukoita.
 • Gwh hegel.
 • Park joensuu.
 • Cafe köket häät.
 • Betony sauna.
 • Ylinopeussakko laskuri 2017.
 • Helsinki tvt ajokortti inssiajo edellisvuosien harjoitukset.
 • Tchaikovsky competition.
 • Keppareiden varusteet.
 • Wg moers.
 • Tex willer 1974.
 • Palit nvidia geforce gtx 1080.
 • Estimar hinnasto.
 • Keskimäärin lapsia perheessä.
 • Zoomer dino prisma.
 • Hämeenkyrössä.
 • Rouvasväenyhdistys kuopio.
 • Kirjoituskurssi helsinki.
 • Tallinna purjehdus.
 • Massa.
 • Muistisairauden hoito.
 • Kahvakuula rinnalleveto.
 • Fc viikingit ottelut.
 • Byta drivrem stiga gräsklippare.
 • Hirven metsästys 2017.
 • Shane smith.
 • Taidealan kesätyö.
 • Kehitysmaa.