Home

Avoin yliopisto kevät 2021

Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. VAASA. Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Jyväskylän yliopisto Avoin yliopisto. JYVÄSKYLÄ 1) Verkkokurssi alkaa ma 14.1.2019, luentotallenteet ja ensimmäiset tehtävät saatavilla - tehtävien palautuspäivä ti 22.1.2019 ja verkkovälitteinen palautetilaisuus to 24.1.2019 klo 17.00-20.00Kouluttajat:  KM, opinto-ohjaaja Minna Miikki, YTM Arja Hämäläinen sekä avoimen yliopiston opettajat                                   AY7025106 ALAISEN JA ESIMIEHEN TYÖYHTEISÖTAIDOT, 2 OP Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työyhteisötaitoja, niiden tunnistamista ja ymmärtämisen merkitystä.  Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy siihen, mitä alais- ja esimiestaidoilla tarkoitetaan sekä hallitsee työyhteisötaitoihin liittyvän kokonaiskuvan. Opettaja: KTM Henna Kokkonen

Avoin yliopisto Helsingin yliopisto

- Pro studenty všech ročníků platí, že mohou od 27. dubna docházet na individuální zkoušky a jiné individuální formy plnění studijních povinností včetně laboratorní práce za přítomnosti nejvýše 5 osob. Kontaktní výuka je však nadále zrušena do 15. května, zkouškové období potrvá do 30. září. Kouluttajat: KM, opinto-ohjaaja Minna Miikki, YTM Arja Hämäläinen sekä avoimen yliopiston opettajat                                   

Kohderyhmä:  Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveyden ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi / osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.Avoimessa yliopistossa et voi suorittaa tutkintoa, mutta avoimen yliopiston opintojen suorittamisen jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon.Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat. Avoimen yliopiston suunnittelija vastaa opiskelijoiden hops-ohjauksesta.

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 520 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 70 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.Kohderyhmä Erityispedagogiikka sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita erityispedagogisista ilmiöistä, tarvitsevat erityispedagogista osaamista tai haluavat tulevaisuudessa erityiskasvatuksen ammattilaiseksi.   * varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen parissa työskenteleville   * aikuiskoulutuksen tehtävissä työskenteleville   * sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle   * kolmannen sektorin toimijoille   * em. aloille aikoville sekä eri alojen opiskelijoille sivuaineeksi Tavoite Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa   * määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat   * hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä   * eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista   * kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioitaAika ja paikka: Aloitusinfo ja orientaatio opintoihin Lappeenrannassa ke 18.9.2019 klo 16.30 – 19.45 paikalla koulutuspäällikkö Leena Salonen ja tuutori/ryhmänohjaaja Minna Miikki  Top 10 ATOM Recommended Packages in 2018 Avoin yliopisto mahdollistaa opintoihin osallistumisen kaikille Aalto-yliopiston tieteenaloista ja opetuksesta kiinnostuneille. Opintotarjonta koostuu eri oppiaineiden kursseista tai opintokokonaisuuksista

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto - Home Faceboo

Ovi yliopistoon on avoin!

Lähiopetus (11 tuntia) pe - la 13.-14.3.2020, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.30 - 15.30  Opettaja: YTM, työyhteisökouluttaja Arja Hämäläinen Página principal de la Universitat de Barcelona.. Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen.                            Aloitus:  Imatralla syksyllä 2020, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5 Tarkemmat aikataulutiedot varmaistuvat loppukevään-alkukesän aikana.5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op,   * Suoritustapa: verkkotentti uefMoodle-ympäristössä   * Opettajat Onerva-Aulikki Suhonen, Marjo Ylhäinen ja Kaisa Varis   * Vaihtoehtoiset Moodle-tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: 14.11.2018 klo 16-20, 22.2.2019 klo 12-16, 8.4.2019 klo 16-20, 29.5.2019 klo 12-16 5311605 Sopimusoikeus 5 op

Jyväskylän yliopisto yhteishaku kevät 2018: mainosvideo 01 - YouTub

Avoin yliopisto

 1. Kehitämme sivustoamme jatkuvasti ja kaikki palaute on arvokasta. Kerrothan myös, jos huomaat sivustolla virheitä. Jos toivot, että vastaamme viestiisi, muista liittää mukaan sähköpostiosoitteesi.
 2. Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo@kesyli.net                                 
 3. Kevät 2018. Lataa pdf
 4. Lukuvuoden 2020-2021 opintotarjontaa päivitetään ja täydennetään huhti- ja toukokuussa 2020. Varaamme oikeuden muutoksiin. 
Opintoneuvonta | Avoin yliopisto | Helsingin yliopisto

Miksi avoimeen yliopistoon?

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tieteenfilosofian keskeiset peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet, osaa erotella laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan keskeiset strategiat ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Opiskelija osaa erotella keskeiset laadullisen aineiston hankinnan metodit ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Opiskelija osaa erotella keskeiset laadullisen aineiston analyysimetodit ja soveltaa niitä aineiston analyysissä. Opiskelija osaa suunnitella ja raportoida tutkimuksessa käytettävät laadulliset menetelmät, sekä ymmärtää ja osaa arvioida laadullisen tutkimuksen hyvyyttä, reliabiliteettia ja validiteettia.1. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op)    Ajankohta: 9.9. - 15.11.2019     Suoritustapa: verkko-opintoina, oppimistehtävät verkossa ja kirjallisuustentti kesäyliopistolla, tutustumiskäynnit (8 h)     chat-ohjaus 26.9. ja 10.10. klo 18.00 - 20.00    Tentit loka-, marras- ja joulukuu (yleisinä tenttipäivinä ma 21.10., ma 11.11. ja ma 2.12. klo 16.00 - 20.00)    Tärkeää: Jaksolle tulee ilmoittautua/kirjautua viimeistään 15.9.2019 - sen jälkeen sinne ei enää oteta uusia opiskelijoita.    Opettaja: yliopisto-opettaja Mari Suonio

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, eikä siihen voi saada opintotukea. Voit saada Työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea, jos suoritat avoimessa yliopistossa ammatillista lisä- tai täydennyskoulutuksen opintoja.Unelmia ja tavoitteita - tunnistatko omasi? •    "Ehkäpä tie vie opettajaksi, lastentarhanopettajaksi, suunnittelijaksi, kouluttajaksi tai tutkijaksi." •    "Kaipaan uusia tuulia, tuoreita näkökulmia, teoriatietoakin työpäiviin. Ehkä haluan joskus jopa vaihtaa alaa..."  •    "Haluaisin ymmärtää paremmin tämän päivän lapsia, nuoria, koulua, yhteiskuntaa, työelämää ja kasvatusta." Hintatiedot  500 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 150 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti. Avoin tiedekehys Opinnot sisältävät tuutortapaamisia, tapaamisten ajankohta sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa tutor Mona Aallikon kanssa.

Sisältö Strategisen johtamisen peruskäsitteet ja – työkalut. Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen. Yrittäjyyteen liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja erilaiset yrittäjyyden muodot. Opintojakso liittyy kestävään kehitykseen.Opinnot aloitetaan PSYP110 jaksosta, jonka jälkeen opiskelija voi edetä haluamassaan järjestyksessä muihin opintojaksoihin. 

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: Opintoja verkossa ja eri puolilla

 1. en. Oppimisen kaikki mahdollisuudet Helsingin yliopistossa. Groups audience. Avoin yliopisto. Avoin yliopisto järjestää opetusta sekä itse että yhteistyössä kymmenien oppilaitosten kanssa
 2. Kirjallisuus Luentomoniste ja/tai kurssikirja(t): • Simon, C.P. ja Blume, L. (1994). Mathematics for Economists. W.W. Norton & Company. • Bradley, T. (2008). Essential Mathematics for Economics and Business, 3. (tai uudempi) painos. John Wiley & Sons.
 3. Vielä hetki aikaa hakea! Draamakasvatuksen aineopintojen haku on auki 11.5. saakka. Haussa ovat paikat Helsingin ja Jyväskylän ryhmiin. Aineopinoihin voit hakea, …
 4. en saattaa vaikuttaa sivuston käyttäjäkokemukseen, ja tiettyjen palveluiden saatavuuteen.
 5. en on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.  Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
 6. Luennot 42 h ja harjoitukset 14 h ovat livenä vuorotellen Lahdessa ja Lappeenrannassa. Jokaisesta 4 tunnin jaksosta 3 tuntia on luentoa ja 1 tunti harjoituksia. Lisäksi kotitehtäviä. Harjoitustehtävien suorittamisesta opettaja jakaa lisäpisteitä tenttiin. Harjoitustehtävät palautetaan etänä Moodleen.

Ilmoittautuminen, maksut ja maksuperusteet

Kauppatieteiden opinnot ovat väylä liike-elämän monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset talouteen ja liike-elämään liittyvät käsitteet ja teoriat. Saat kattavat perustiedot liiketalouden eri aloilta, kuten laskentatoimesta, markkinoinnista, hankintatoimesta, yritysjuridiikasta ja kansantaloustieteestä. Opit johtamaan yrityksen toimintoja, prosesseja ja ihmisiä. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät.Suoritustapa - Luennot x tuntia - Itsenäinen oppimistehtävä - Pienryhmätyönä tehtävä tutkimussuunnitelma - Ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa. Tulokset 2018. Avoin verkkokoulutus harjoitusten suunnittelusta torstaina 30.4. FIFA ja UEFA lievensivät avustuskriteerejä poikkeustilanteen ajaksi. Etelä Karuselli 2020 kevät Ilmoittautuminen viimeistään 28.8.2019 Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Avoin yliopisto - Opintopolk

 1. Eye Tint liquid eyeshadow by Giorgio Armani Beauty. From liquid to solid, explore long lasting eyeshadow colors for all your natural to glamorous makeup looks
 2. Toteutus ja työtavat Kokonaisuus suoritetaan ryhmämuotoisesti, tuutorin laatimien aikataulujen mukaan. Opiskelu koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä ja opintojaksojen suorittamisesta erilaisin suoritustavoin, joista voit valita itsellesi sopivimmat. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ovat mm. kirjalliset oppimistehtävät, verkkokurssit ja -tehtävät sekä tentti. 
 3. Aika Luennot pe-la 8.-9.11. ja 22.-23.11.2019 klo 9.30-16.30 Tentti ma 9.12. klo 16.30-20.30 1. uusinta ma 25.1.2020 klo 16.30-20.30 2. uusinta ma 8.3.2020 klo 16.30-20.30
 4. nan perusperiaatteet. Hän osaa selittää mikro- ja makrotaloustieteen peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan kuluttajan, yrityksen, markkinoiden ja koko kansantalouden malleja yksinkertaisissa esimerkkitapauksissa. Lisäksi opiskelija osaa analysoida raha- ja finanssipolitiikan roolia ja seurauksia.
Kevät 2018: Metsä | Avoin yliopisto | Helsingin yliopisto

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.Huomaa, että nettisivut eivät välttämättä toimi kaikilla selaimilla. Ongelmatilanteissa voit kokeilla selaimena esimerkiksi Google Chromea tai Mozilla Firefoxia.Huom. lähiopetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus. Jos kurssilaisilla on pakollisia poissaoloja, niistä tulee ilmoittaa etukäteen opettajalle ja sopia tavittavat korvaavat lisätehtävät. Paikallaolon lisäksi kurssien harjoitustehtävien hyväksytty palautus ja ryhmätöihin osallistuminen ovat kurssin läpäisemisen edellytyksenä. Aika ja paikka: syksy 2020 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Avoin yliopisto-opetus Turun yliopisto

Avoin yliopisto Tampereen korkeakouluyhteis

Kouluttajat Hanna Salojärvi, Mari Trinidad, Johanna Naukkarinen, Sirpa Multaharju, Elina Hannikainen-HimanenKohderyhmä: Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.Hintatiedot  500 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 150 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää kuluttajan ja tuottajan optimointikäyttäytymisen perusteet ja näiden yhteydet markkinakysyntään ja -tarjontaan. Opiskelija osaa käyttää kuluttajan ja yrityksen teoriaa ja niihin perustuvia malleja yksinkertaistettujen päätöksenteko-ongelmien analysoimiseen ja ratkaisemiseen. Hän osaa luokitella markkinoiden kilpailun eri muotoja ja vertailla niiden tuottamia tuloksia toisiinsa. Hän osaa myös selittää kuinka strateginen toimintaympäristö vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon. Hän pystyy ratkaisemaan näitä asioita kuvaavia yksinkertaistettuja matemaattisia tehtäviä. Lisäksi hän pystyy arvioimaan markkinoiden toiminnan tehokkuutta yleisen tasapainoteorian näkökulmasta, ja ymmärtää milloin ja miten julkisen vallan toimet voivat parantaa tehokkuutta.

Aalto-yliopiston avoin yliopisto Aalto-yliopisto

 1. Aika ja paikka Johdantoluento ravitsemustieteen opiskeluun syksyllä 2020 klo 16.30 – 18.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)
 2. ), chat-ohjaus (yksi ilta), ajankohta ilmoitetaan myöhem
 3. Toteutus ja työtavat : verkkoluennot, oppimistehtävät, verkkotentti, lähiopetus               
 4. AY5513304 Sosiaalioikeus sosiaalityössä, kevät 2021, 5 op    * Koulutus alkaa: Kevät 2021    * Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu    * Kirjallisuus:      * Tuori, Kaarlo – Kotkas, Toomas 2016. Sosiaalioikeus.      * Husa, Jaakko – Pohjolainen, Teuvo 2014. Julkisen vallan oikeudelliset perusteet.      * Kulla, Heikki – Koskinen, Seppo 2016 Virkamiesoikeuden perusteet.      * Mäenpää, Olli 2016. Julkisuusperiaate.      * Araneva, Mirjam 2016. Lapsen suojelu.      * Kirjallisuus löydettävissä Alma Talentin verkkokirjahyllystä.      * Aiheen kannalta relevantti sääntely esitöineen.    * Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.     * Opetuksen aika ja paikka Ajankohta: kevät 2021    * Opettaja: OTM Oskari Korhonen
 5. Avoin yliopisto tarjoaa kaikille avointa opetusta tekniikassa ja kauppatieteissä. Avoimessa yliopistossamme on laaja tarjonta. Avoin yliopisto tarjoaa koulutusta pääasiassa LUTin koulutusohjelmien perusopetukseen integroituna opetuksena yliopiston lukujärjestyksen mukaisesti
 6. Luentomoniste ja/tai kurssikirja(t): • Simon, C.P. ja Blume, L. (1994). Mathematics for Economists. W.W. Norton & Company. • Bradley, T. (2008). Essential Mathematics for Economics and Business, 3. (tai uudempi) painos. John Wiley & Sons.

Terveystieteiden opinnoissa tarkastellaan yksilön ja yhteisöjen terveyteen liittyviä kysymyksiä mm. hoitamisen, koulutuksen ja hallinnon näkökulmasta. Opinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen terveydenhuollon ja terveydenhuollon koulutuksen perusteisiin ja toimintamalleihin sekä alan tutkimuskohteisiin. Opiskelu terveystieteiden opinnoissa on vuorovaikutteista ja monimenetelmäistä työskentelyä muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Koulutus antaa valmiuksia tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, työelämän asiantuntijana ja kehittäjänä toimimiseen sekä tieteelliseen koulutuksen jatkamiseen. yliopisto Koulutuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Kutsukirje koulutukseen lähetetään sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisistä kysymyksistä ja osa-alueista. Oppimateriaali: Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012 tai uudempi). Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina. Opetus ja suoritustavat: Orientoivat verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkotentti tai verkkokurssi. Arvostelu: hyväksytty/hylätty Opettaja: KTM Henna KokkonenAloitus:  Imatralla 25.9.2019 klo 16.30 - 18.30, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5, tuutorina erityisopettaja Mona Aallikko Huom! aloituspvm muuttunut.

Opintojen aloittaminen

KTKP010 Oppiminen ja ohjaus 5 op KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1, 2 op Lapsen kehityksen tukeminen TAI Oivaltava oppiminen suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja oppimistehtävä yksilövastauksena ajankohta: lähiryhmätyöskentely to 17.10.2019 klo 16.30 - 19.45 ja la 9.11.2019 klo 9.00 - 10.30 KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2, 3 op Oppimiskäsitykset ja oppimisen ohjaus suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja ryhmäsuoritus ajankohta: lähiryhmätyöskentely to 19.9.2019 klo 16.30 - 18.15 ja ryhmäsuoritus la 12.10.2019 klo 9.00 - 12.15 KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos 5 op KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1, 3 op Koulutus, opettajan työ ja koulutusidentiteetti suoritustapa: verkkokurssi ja lähiryhmätyöskentelyä ajankohta: lähiryhmätyöskentely 15.1.2020 klo 16.30 - 19.45, verkkokurssi 27.1.2020 - 7.2.2020, lähiryhmätyöskentely 12.2. 2020 klo 16.30 - 19.45 KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2, 2 op Lapsuus yhteiskunnallisena ilmiönä TAI Yhteiskunnallinen ilmiö (annetuista vaihtoehdoista) suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja oppimistehtävä yksilövastauksena ajankohta: la 9.11.2019 klo 10.30 - 13.00 KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus 5 op suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja tentti ajankohta: lähiryhmätyöskentely ke 11.12.2019 HUOM! Aika on muuttunut! Uusi aika on 16.12.2019 klo 16.30 - 19.45 perinteinen tentti tai etätentti Kopassa tammi-, maalis- tai toukokuussa KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto 5 op suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja ryhmäsuoritus ajankohta: lähiryhmätyöskentely 19.2.2020 klo 16.30 - 19.45,  pe 20.3.2020 klo 16.30 - 19.45,  la 21.3.2020 klo 9.00 - 15.00 ja ryhmäsuoritus vko 14 (pvm selviää syksyllä) klo 16.30 - 19.45 KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö 5 op suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja ryhmäsuoritus ajankohta: lähiryhmätyöskentely la 5.5.2020 klo 16.30 - 19.45 ja ryhmäsuoritus ke 3.6.2020 klo 16.30 - 19.455311304 Yleishallinto-oikeus 5 op    * Suoritustapa: Luennot + kirjatentti yleisenä tenttipäivänä   * Opettaja: Tarmo Miettinen     * Luennot (24 tuntia)     * pe - la 28.-29.9.2018, pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45 ja     * pe - la 12.-13.10.2018 pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45     * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: 19.10.2018 pe 08.00-12.00 Verkkotenttimahdollisuus 29.11.2018 Moodlessa 15.02.2019 klo 08.00-12.00

Kesäopinnot 2018 | Helsingin yliopistoMuistiinpanot ja ajatuskartat oppimisen apuvälineenä

Opintojen suorittaminen, opintoneuvonta ja todistus

UCLA advances knowledge, addresses pressing societal needs and creates a university enriched by diverse perspectives where all individuals can flourish 21.09.2018 pe 08.00-12.00 23.11.2018  pe 08.00-12.00 18.01.2019  pe 08.00-12.00 01.04.2019 ma 16.00-20.00 17.05.2019 pe 08.00-12.00

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

”Kerrottavien tietojen paikkansapitävyys on #journalismi´n tärkein ominaisuus, ja sillä toimitukset oikeuttavat oman olemassaolonsa yleisönsä edessä”, toteaa @HeikkiKuutti @uniofjyvaskyla avoimen blogissa. Lukaisepa: … Kansantaloustieteen perusteet, 3 op HUOM. Koronamääräysten vuoksi toteutus tapahtuu etäopetuksena verkossa.  Luennot to 2.4.2020 klo 16.30-20.30, Lappeenranta. Luennot välitetään AdobeConnect -yhteydellä Lahteen. Opettajana FT Jorma Sappinen. MOODLE-tentti myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.Suoritustapa Luentoja 24 h, harjoituksia 10 h, kurssimateriaaliin tutustuminen, harjoitustehtävien omaehtoinen suorittaminen ja valmistautuminen luennolle 61 h, tentti ja tenttiin valmistautuminen 65 h. Kokonaismitoitus 160 h. Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa. Yhteystiedot. Avoin yliopisto. In English. Tutustu Avoimeen yliopistoon. Yhteystiedot ja aukioloajat. Opintotarjonta kevät ja kesä 2020. 18.3.-13.5. välisenä aikana palvelemme vain sähköpostilla ja puhelimitse: avoin@ulapland.fi; 040 484 4495 Koulutuksiimme liittyvissä kysymyksissä olethan yhteydessä suoraan admissions.tau [at] tuni.fi tai admissions.tamk [at] tuni.fi. Tunnuksiin ja muihin IT-palveluihin liittyvissä ongelmissa auttaa IT Helpdesk.

Avoin yliopisto-opetus Etelä-Karjalan kesäyliopist

 1. en saattaa vaikuttaa kielteisesti verkkosivuston toimivuuteen.
 2. en matriisien avulla. Matematiikan taloudelliset sovellukset: talouselämän funktiot, differentiaali- ja integraalilaskennan taloudelliset sovellukset, lineaarinen optimointi. Finanssimatematiikka: sarjat ja korkolaskut. Todennäköisyyslaskenta.
 3. en on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.  Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Avoin yliopisto Lapin yliopisto

Työelämän koulutuskalenteri kevät 2018 by Riveria - Issuu

AY5513003 Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi, 2 op    * Koulutuksen ajankohta: kevät 2021    * Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu    * Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla: hyväksytty - hylätty.    * Opetuksen aika ja paikka Verkko-opintojakso keväällä 2021.  Työskentelytapa jaksolla on tiivis ja edellyttää sitoutumista.    * Opettaja: ma. professori, YTT Sanna LaulainenAY5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op, taltioidut verkkoluennot+oppimistehtävät tai 5311027 osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen alkusyksyllä 2019+tehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op, verkkotentti uefmoodlessa  5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä/verkkotentti uefMoodlessa (pakollinen edeltävä opintojakso Oikeustieteen perusteet 1 op) 5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä  5311003 Johdatus oikeusteoriaan 4 op, kirjalliset tehtävät 5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä + 10 tuntia oikeudenkäyntien seuraamista/raportti  5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä 1 edition of Avoin yliopisto found in the catalog. Avoin yliopisto. sivistystä, osaamista ja tasa-arvoa : Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston 30-vuotisjuhlakirja. by Tapio Kosunen

Avoin yliopisto Pori

Ilmoittautuminen viimeistään 4.9.2020 osoitteessa www.kesyli.net Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.  * AY8021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä. Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marjaana Kemppainen Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Ajankohta:  jakson aikataulu ilmoitetaan myöhemmin Avoin koulutus. Webinaari: Sosiaali- ja terveyspalveluiden julkiset hankinnat 14.05.2020. YritysAkatemia Päivän aikana perehdytään sosiaali Tampereen yliopisto / Seinäjoen yliopistokeskus Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi..

Koulutustarjonta / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopist

Valinnaiset opintojaksot                                       10 op Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot                      2 op Digiajan työelämä                                                     3 op Elinvoimainen organisaatio                                       3 op Eri-ikäiset työyhteisössä                                           2 op Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa               2 op Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä                3 op Oman osaamisen tunnistaminen                              3 op Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta                      2 op Työ- ja organisaatiopsykoen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi                                      2 opAika ja paikka Opintojen aloitustilaisuus on 18.9.2019 klo 16.15 – 19.15 Lappeenrannassa 19.9.2019 klo 16.30 – 19.30 Lahdessa Lappeenrannan koulutuspaikkana on kesäyliopiston koulutustila Kimpisen koululla, osoitteessa Pohjolanlatu 23. Opintojen tarkemmat aikataulut vahvistuvat kesäkuun aikana.

Video: Avoin yliopisto-opetus » Vaasan kesäyliopist

17 parasta kuvaa: Avoin yliopisto Yliopisto, Avon ja Opiskel

Sisältö Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet, tieteenfilosofian peruskäsitteet, laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan strategiat ja menetelmät, laadullisen aineiston analyysi, laadullisen tutkimuksen raportointi, tutkimuksen hyvyyden arviointi. Laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen yhdistäminen.Sisältö Opintojakso sisältää hankintatoiminnan peruskäsitteet ja -prosessit. Jakson aikana perehdytään hankintatoiminnan tärkeisiin osa-alueisiin: hankintatoiminnan tavoitteet, kustannusvaikutus ja asema liiketoiminnassa, hankinnan organisointi, hankintaprosessi, sähköinen hankinta, perustyökalut (mm. TCO-malli ja ostosalkkuanalyysi), hankintastrategia ja ulkoistaminen, toimittajasuhteet ja verkostot.Hallinto-oikeus on oikeudenalana, oikeusjärjestyksen osana, varsin laaja. Sen piiriin kuuluvat lukuisat julkishallintoa ja julkisen vallan käyttöä koskevat oikeusnormit: esimerkiksi viranomaisten asiakaspalvelua, kunnan valtuutetun oikeusasemaa, opintotuen takaisinperinnän edellytyksiä, oikeutta saada tietoa julkisista rekistereistä sekä viranomaisten järjestysmuotoa koskevat oikeuskysymykset kuuluvat hallinto-oikeuden alaan. Hallinto-oikeuden laajuutta osoittaa myös se, että Suomen Laki II -teoksesta hallinto-oikeuden alaan liittyviä säädöksiä löytyy kaikista tämän lakikirjan osastoista. Avoimen väylässä ovat hakukelpoisia hakijat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit ja ovat suorittaneet väyläopinnot kunkin koulutusohjelman vaatimusten mukaisesti: - Hakijalla ei ole voimassa olevaa perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta jossakin yliopistossa. - Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 kaikista osa-alueista tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa hakuajan loppuun mennessä. Lisäksi avoimen väylän haussa ei huomioida - mihinkään toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja - 7 vuotta vanhempia opintosuorituksia. ILMOITTAUTUMINEN AVAUTUU 4.7.2019

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus..

didaktiikka, kasvatus, koulutus, opettaminen, opetus[Hyper.] avoin yliopisto (n.)↕. yliopisto[Hyper.] U.K., UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Yhdistynyt kuningaskunta[Domaine] Avoimet yliopisto-opinnot ovat maksullisia, ja oikeus opintojen suorittamiseen on määräaikainen. Opiskelijat valitaan opintoihin yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä. Aineopintotasoisissa opinnoissa edellytetään yleensä, että olet suorittanut perusopinnot. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää myös muita valintaperusteita.Haku opintoihin tapahtuu avoimen yliopiston hakupalvelun kautta. Hakuajat vaihtelevat hakukohteittain, mutta päähakumme ovat elokuun alussa ja marras-joulukuussa. Tarkista tarkat hakuajat opetustarjontatiedoista. Joihinkin opintoihin on jatkuva haku eli voit hakeutua opintoihin läpi lukuvuoden. 

Uppsala universitet - Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av världens högst rankade universitet Leiden University, The Netherlands, was founded in 1575 and is one of Europe's leading international research universities. It has seven faculties in the arts, sciences and social sciences, spread over locations in Leiden and The Hague. The University has over 6,500 staff members and 26,900..

  * Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun Johdantoluento: ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen Opettaja: suunnittelija Marja-Liisa Niemi Lisätiedot: Luento välitetään yhteistyöoppilaitoksiin Avoin yliopisto-opetus. Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede. Kirjanpidon peruskurssi, 6 op (kevät 2021) Markkinoinnin perusteet, 6 op (kevät 2021). Opintojen järjestäminen Opinnot järjestetään Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja Päijät-Hämeen kesäyliopiston yhteistyönä LUT kauppakorkeakoulun.. Koulutuksen sisältö:  Etiikan keskeisten kysymysten esittely, 1900-luvun analyyttinen etiikka.Hallinto-oikeus tieteenalana tutkii julkisten viranomaisten velvollisuuksia, viranomaisten ja sen asiakkaiden välistä oikeussuhdetta sekä viranomaisessa asioivan oikeusasemaa ja oikeusturvaa. Itä-Suomen yliopistossa opetuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat hyvinvointivaltioon liittyvät aineellisoikeudelliset kysymykset: mm. hyvän hallinnon vaatimukset sekä koulutuksen sekä sosiaaliturvan oikeudelliset kysymykset.

Free avoin yliopisto oulu for Android. AVOIN yliopisto (JY) apk. Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Rated 3.75/5 - tehtävien palautuspäivä ma 4.3.2019 ja verkkovälitteinen palautetilaisuus ke 6.3.2019 klo 17.00-20.00Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta.Kohderyhmä Erityispedagogiikka sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita erityispedagogisista ilmiöistä, tarvitsevat erityispedagogista osaamista tai haluavat tulevaisuudessa erityiskasvatuksen ammattilaiseksi.   * varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen parissa työskenteleville   * aikuiskoulutuksen tehtävissä työskenteleville   * sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle   * kolmannen sektorin toimijoille   * em. aloille aikoville sekä eri alojen opiskelijoille sivuaineeksi Tavoite Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa   * määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat   * hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä   * eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista   * kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioitaSosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Oppiaine kuuluu yhteiskuntatieteelliseen ja kauppatieteelliseen tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on ma.prof. Riitta Vornanen. Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina. Opinnot ovat Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Aika ja paikka:  Aloitusinfo ja orientaatio opintoihin Imatralla syksyllä 2020. Tarkempi aikataulu vahvistuu loppukevään-alkukesän aikana.AY7025114 TIETEELLINEN TUTKIMUS TUTUKSI, 2 OP Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin. Opettaja: YTT Leila Peiponen Monikon partitiivi 6: sanatyypit kaunis, kevät. Kirjoita sanat oikeassa muodossa. Mikä lausetyyppi se on

HY Avoin yliopisto (@HYAvoin) Твитте

Avoin yliopisto ja tuet? Valitse tämä, jos kysymyksesi ei sovi mihinkään muuhun keskustelualueeseen. Voit kysyä esimerkiksi korkoavustuksesta ja opintolainan takaisinmaksusta   * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: 03.12.2018 ma 16.00-20.00 15.03.2019 pe 08.00-12.00 06.05.2019  ma 16.00-20.00 14.06.2019 pe 08.00-12.00

2. Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op)    Ajankohta: Ac-välitteiset luennot kesäyliopistolla pe - la 25.-26.10.2019 (rofessori Riitta Vornanen) , pe klo 17.00 - 20.30 ja la klo 9.00 - 13.00 ja pe - la 8.-9.11.2019 (nuorempi tutkija Janissa Miettinen), pe klo 17.00 - 20.30 ja la klo 9.00 - 13.00.    Suoritustapa: ac-välitteiset luennot (16 tuntia) sekä oppimistehtävät verkossa    Oppimistehtävän palautus: 5.12.2019    Opettajat: professori Riitta Vornanen ja nuorempi tutkija Janissa Miettinen  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä   * Opettaja: Katariina Särkänne   *  Luento pe - la 22.-23.3.2019, pe klo 16.00 - 20.00, la klo 9.00 - 15.00   * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: 21.09.2018 pe 08.00-12.00 05.11.2018 ma 16.00-20.00 04.02.2019 ma 16.00-20.00 01.04.2019 ma 16.00-20.00 03.06.2019 ma 16.00-20.00AY7025113 RATKAISUKESKEINEN AJATTELU JA TOIMINTA, 2 OP  Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista sekä niiden soveltamisesta käytännössä omassa toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa esimerkiksi työyhteisössä.   Opettaja: YTM Arttu Puhakka5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op   * Suoritustapa: oppimistehtävä verkossa (tai osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen+ tehtävät)   * Opettaja: Mervi Parviainen1. Iloranta, K., Pajunen-Muhonen H., Hankintojen johtaminen, ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan, 2008, Tietosanoma, 498 s.  2. Weele, A.J. van: Purchasing and Supply Chain Management, Analysis, Planning and Practise, 3. painos, 2002, T, 363 s. tai 4. painos, 2005 (soveltuvin osin).  3. Luentomateriaali ja mahdollinen lisämateriaali.

HY Avoin yliopisto (@hyavoin) • Фото и видео в Instagra

Sisältö Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen. Yrittäjyyteen liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja erilaiset yrittäjyyden muodot. Opintojakso liittyy kestävään kehitykseen.Avoimessa yliopistossa voit opiskella Oulun yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Tervetuloa opiskelemaan!

Peda.net > Jyväskylän yliopisto > Avoin yliopisto. Avoin yliopisto. Share. Navigation. Peda.net Ilmoittautuminen viimeistään 7.1.2020 www.kesyli.net Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Avoin yliopisto - LU

 1. en avoimen yliopiston opintoihin. Tieto- ja asiakirjahallinnan syventäviä opintoja 30 op, syksy2018-kevät2019. ITIA1 Organisaatioiden tiedonhallinta 5 op
 2. L'Università degli Studi di Pavia è un' Università statale italiana fondata nel 1361. È fra le più antiche del mondo. 825 e 1361: queste due date segnano l'inizio dell'Università di Pavia, l'Ateneo più antico della Lombardia e uno dei più antichi del mondo. All'anno 825 risale il capitolare dell'imperatore Lotario I..
 3. AY7025107 DIGIAJAN TYÖELÄMÄ, 3 OP Sisältö: Opintojaksolla pohditaan sitä, miten digitalisaatio muuttaa työelämää sekä millaista osaamista ja työelämätaitoja silloin tarvitaan. Opinnoissa tarkastellaan käytännön esimerkkien avulla työnmuutosta. Jaksolla harjoitellaan yhdessä digitalisoituvan työelämän taitoja ja välineitä tuottamalla monimediaisia sisältöjä. Tuotokset kootaan yhteen, yhteiseen digitaaliseen työympäristöön, jossa ne vertaisarvioidaan. Opettaja: FM Anne Karhapää
 4. ilmoitettavana ajankohtana.

Suoritustapa: Kirjatentti yleisenä tenttipäivänä   * Opettajat: Antti Kolehmainen ja Suvianna Hakalehto   * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: Julkaistu 29.4.2020 Avoin hakemus, myynti Onninen Oy. TOIMIHENKILÖ, Suomi: Riihimäki. Haku päättyy 18.5.2020. Julkaistu 14.8.2018 Varastotyöntekijöitä, logistiikka Hyvinkää Onninen AY5010103K Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille, 3 op   * Koulutuksen ajankohta: syksy 2020 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)   * Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu   * Suoritustapa: Verkko-opintojakso. Itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristön (moodle) ja videoluentojen tuella.   * Verkkotentti.   * Oppimateriaali:      * Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (toim.): Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino, 2005 (tai uudempi painos).      * Muu opintojaksolla erikseen ilmoitettava materiaali.   * Arviointi Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.   * Opetuksen aika ja paikka: Verkkototeutus (oppimistehtävät verkossa) syksyllä 2020. Verkkotentit: joulukuu, helmi- tai maaliskuu ja huhtikuu (päivämäärät selviävät lähempänä opintojakson aloitusta, yksi varsinainen ja kaksi uusintaa).   * Opintojakson opettaja: ma. professori Sanna Laulainen.Suoritustapa - luennot 42 tuntia - laskuharjoitukset 14 tuntia - itsenäinen opiskelu Välikokeet ja/tai tentti

Subscribestar Subscribestar, Espoo, Финляндия. Окончила Aalto-yliopisto в 2020. Aalto-yliopisto '20. Факультет: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Application for admission 2020. Unisa has an open applications policy, but students should always ensure that the qualifications for which they wish to apply are not oversubscribed for that particular semester or year. Currently most qualifications are full for the 2020 academic year. The university will.. Huom! opintojen syksyn suoritustapoihin voi tulla muutoksia Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, tentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta. Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Imatralla verkkotuettuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Imatralla järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.Etiikka 1, kirjatentti 2 op Tavoite:  Etiikan peruskysymysten yleisluontoinen hahmottaminen.Opintojen aloitus Imatralla 19.9.2019 klo 16 - 18,  Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus.

Hauskaa vappua! 🌸🥂🍉🍇✨☃️ #versotiimi #hotelliverso #valmet #mehilainen #jyavoinyo #avoinsinulle #rockstarsonly #samlacapital avoin yliopisto: opetus, koulutus, opettaminen, didaktiikka, yliopisto. Riimisanakirja. avoin yliopisto rimmaa näiden kanssa: opisto, vapaaopisto, kauppaopisto, kirjeopisto, musiikkiopisto, kieliopisto, yliopisto, kesäyliopisto, piilopisto, kansanopisto UCAS connects people to University, post Uni studies including teacher training, apprenticeships & internships. Find all the information for your next step

Avoin yliopisto Omni

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa matemaattisia peruskäsitteitä ja osaa tulkita funktioiden ja yhtälöiden ominaisuuksia grafiikkaa ja derivaattaa hyödyntäen. Hän osaa myös ratkaista yksinkertaisia taloustieteen optimointiongelmia derivoinnin avulla. Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän matriisilaskennan keinoin. Opiskelija tunnistaa aritmeettisen ja geometrisen lukujonon ja sarjan. Hän osaa erotella korkolaskutyypit ja valita niistä kuhunkin tilanteeseen sopivan. Opiskelija osaa laskea helppoja todennäköisyyslaskuja.Kirjallisuus 1.Luentomoniste 2. Pindyck Robert S. & Rubinfeld Daniel L.: Microeconomics, joko 5th, 6th, 7th, 8th tai 9th ed., luvut: 1-4, 6-14, 16 ja 18, luentomonisteesta tarkemmin selviävin rajauksin.Aika - Johdantoluento Hanna Salojärvi, 18.9. (2 tuntia) - Opiskelutaidot ja ajanhallinta Mari Trinidad ja Johanna Naukkarinen, 27.9. (4 tuntia) - Akateeminen kirjoittaminen ja lähdeviitteet Sirpa Multaharju, 12.10. (2 tuntia) - Urasuunnittelu Elina Hannikainen-Himanen, alustavasti 12.10. (2 tuntia) Lisäksi korkeakoulukirjastoon tutustuminen 1 tunti (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Avoin yliopisto tarjoaa laajan valikoiman Oulun yliopiston tutkintoihin kuuluvia kasvatustieteellisiä opintoja. Suurin osa kasvatustieteellisistä opinnoistamme sopii kenelle tahansa kasvatuksen, opettamisen ja koulutuksen ilmiöistä kiinnostuneille. Kasvatustieteellisten opintojen valikoimamme tarjoaa siis mahdollisuudet oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen, yliopisto-opintoihin tutustumiseen ja yliopisto-opiskeluun valmistautumiseen tai ihan vain oman tiedonjanon sammuttamiseen. Tarjoamme opintoja lähi-, monimuoto- ja verkko-opintoina. Opetuksen toteutustapa vaihtelee oppiaineittain.Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin. Lähitapaamiset, Oppimateriaali:  1) Chmiel, N. (toim.) (2010). An introduction to work and organizational psychology: An European perspect. 2) Juuti, P. (2006). Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toiminnan perusteet. 3) Juuti, P. (toim) (2011). Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen. 4) Lindström, K. & Leppänen, A. (toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi. 5) Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. 6) Peeters, M., de Jonge, J., & Taris, T. ym. (2014). An Introduction to contemporary work psychology. 7) Steptoe-Warren, G. (2013). Occupational psychology. An applied approach. 8) Viitala, R. (2010). Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä. Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä. Arvostelu: hyväksytty/hylätty Opettaja: PsT Matti KuittinenAvoimen yliopiston tarjonnassa on muutoksia Kevään 2020 kurssit muutettiin mahdollisuuksien mukaan etäopinnoiksi.

Kesäyliopistojen koulutukset Suomen Kesäyliopisto

Joensuun yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus. Avoin yliopisto. broader. 2018-07-08T19:04:21. name Varaa helposti verkosta loma-asunto kohteesta Malesian avoin yliopisto. Valikoimastamme löydät yli 2 000 asiakkaiden arvostelemaa loma-kotia, kuten Talot ja Asunnot/huoneistot, niin lyhyitä kuin pitkiä yöpymisiä varten. Sopii loistavasti perheille, ryhmille ja pariskunnille

Unelmia ja tavoitteita - tunnistatko omasi? •    "Ehkäpä tie vie opettajaksi, lastentarhanopettajaksi, suunnittelijaksi, kouluttajaksi tai tutkijaksi." •    "Kaipaan uusia tuulia, tuoreita näkökulmia, teoriatietoakin työpäiviin. Ehkä haluan joskus jopa vaihtaa alaa..."  •    "Haluaisin ymmärtää paremmin tämän päivän lapsia, nuoria, koulua, yhteiskuntaa, työelämää ja kasvatusta." 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op   * Suoritustapa: oppimistehtävät   * Opettaja: Pauli Rautiainen   * Tehtävänpalautus vain syyslukukaudella 2018, viimeistään 22.12.2018 mennessä! Koronakevät on lisännyt avointen yliopisto-opintojen kysyntää. Osaamista haetaan muun muassa työelämän tarpeisiin, JYU avoimen @JLerkkanen kertoo @yleuutiset. #avoinyliopisto #opiskelu #yliopisto   * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: 01.10.2018 ma 16.00-20.00 14.12.2018 pe 08.00-12.00 15.02.2019 pe 08.00-12.00 26.04.2019 pe 08.00-12.00 14.06.2019 pe 08.00-12.00- tehtävien palautuspäivä ti 12.2.2019 ja verkkovälitteinen palautetilaisuus to 14.2.2019 klo 17.00-20.00

Kasvatustieteet ovat avoimen yliopiston suosituimpia oppiaineita - tule sinäkin mukaan! Perusopinnot suorittamalla saat myös lisäpisteitä hakiessasi opettajakorkeakouluun ja hankit valmiuksia hakeutua yliopistoon kasvatusalan opintoihin. Ryhmänohjausmallin mukainen opiskelu on mielekästä ja opinnot etenevät hyvällä tahdilla. Yliopiston laskutusosoitteet Y-tunnus 0245894-7 ALV-numero FI02458947 Sisältö   Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteistyössä järjestämä opintokokonaisuus. Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta. Kokonaisuuteen sisältyy muotoilun, markkinoinnnin ja johtamisen kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia yritysprojekteja. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat aiheeseen ja kokonaisuuden struktuuriin.Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään. Kokonaisuuden neljä seuraavaa kurssia opettavat ensin opiskelijalle palvelumuotoilun kehittämisprosessin ja menetelmät, joita sen jälkeen sovelletaan projekteihin liiketoiminnassa, julkisissa palveluissa sekä johtamisessa. Johdantokurssi tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Lisäksi palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät -kurssi tulee suorittaa ennen kolmea yritysprojekteihin pohjautuvaa kurssia.                                       Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestelmän keskeiset piirteet, instituutiot ja käsitteistön sekä yritystoiminnan oikeudelliset lähtökohdat, systematiikan ja sovellettavat lait. Opiskelija saavuttaa myös perusvalmiudet tärkeimpien oikeudellisten ongelmien tunnistamisessa ja yritystoiminnan oikeudellisten rakenteiden, toiminnan ja vastuusuhteiden ymmärtämisessä.Miksi kesäyliopistossa? - pääset opiskelemaan porukassa - opinnot omalla paikkakunnallasi - tenttiminen sisältyy opintojen hintaan - tuutor eli opintojen ohjaaja apunasi

Haetko hakusanalla Avoin Yliopisto lähellänne? Cylexin hauissa puhelinnumerot, yhteystiedot, aukioloajat, arvioinnit ja erikoistarjoukset. Löydä 'Avoin Yliopisto' lähistöllä jakamalla sijainti tai syöttämällä osoite, paikka, lääni tai postinumero Erityispedagogiikka on monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja osallisuuden ja oppimisen mahdollistamiseksi elämänkulun eri vaiheissa. Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin. Lähitapaamiset, tuutori Minna Miikki   * 1. kokoontuminen to 26.9.2019 klo 17.15 - 19.45   * 2. kokoontuminen to 10.10.2019 klo 17.15 - 19.45 (Huom. kellonajan muutos!) Oppimateriaali:  1) Chmiel, N. (toim.) (2010). An introduction to work and organizational psychology: An European perspect. 2) Juuti, P. (2006). Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toiminnan perusteet. 3) Juuti, P. (toim) (2011). Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen. 4) Lindström, K. & Leppänen, A. (toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi. 5) Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. 6) Peeters, M., de Jonge, J., & Taris, T. ym. (2014). An Introduction to contemporary work psychology. 7) Steptoe-Warren, G. (2013). Occupational psychology. An applied approach. 8) Viitala, R. (2010). Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä. Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä. Arvostelu: hyväksytty/hylätty Opettaja: PsT Matti KuittinenToteutus ja työtavat: Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, tentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta. Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Imatralla verkkotuettuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Imatralla järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.AY5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op, taltioidut verkkoluennot+oppimistehtävät tai 5311027 osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen alkusyksyllä 2019+tehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op, verkkotentti uefmoodlessa (tenttiinkertaus verkkovälitteisesti) 5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä/verkkotentti uefMoodlessa (pakollinen edeltävä opintojakso Oikeustieteen perusteet 1 op) verkkovälitteiset luennot Imatralla: 4. - 5.10.2019 ja 11. - 12.10.2019   pe klo 16.30 - 20 ja la 9 - 14  5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä (tenttiinkertaus verkkovälitteisesti) 5311003 Johdatus oikeusteoriaan 4 op, kirjalliset tehtävät 5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä + 10 tuntia oikeudenkäyntien seuraamista/raportti Luennot 3. - 5.4.2020 5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä ac-luennot Imatralla kevät 2020 5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op, verkkotentti uefMoodlessa (tenttiinkertaus verkkovälitteisesti) 5311605 Sopimusoikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä (tenttiinkertaus verkkovälitteisesti) 5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä pe-la 29.-30.11. pe klo 17-20.15 ja la klo 9.00-14.15 ja kirjatentti. 5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op, oppimispäiväkirja, suorittaminen on mahdollista vain keväällä 2020 (etäsuorittamisen suoritustapa kampuksen perusopetuksen yhteydessä täsmentyy syyslukukauden aikana) 5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä (tenttiinkertaus verkkovälitteisesti) 5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä tai pakolliset luennot (voi kuunnella tallenteina) + esseetehtävät (tenttiinkertaus verkkovälitteisesti)

Moni opiskelijamme sai juuri pidennyksen opinto-oikeusaikaansa. JYU avoimen opiskelijat, joiden opinto-oikeusaika olisi päättynyt tai päättymässä 13.3.–31.7.2020 välisenä aikana, saavat jatkoa opinto-oikeusaikaansa … Opiskelu oikeustieteissä on joustavaa; lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - luennot ja tenttipäivät rytmittävät opiskelua. Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen. Opinnoissa järjestetään luento-opetusta, joiden aikataulut päivittyvät aina ko. opintojakson alle. Opinnoissa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä (AducateMoodle), jonne kirjaudutaan ilmoittautumisen jälkeen tulevan sähköpostivahvistuksen ohjeistuksen mukaisesti yliopiston käyttäjätunnuksilla. Vaihtoehtoisia tenttikertoja on lukuvuoden aikana n.4 - 6. Opintosuoritukset kirjataan yliopiston viralliseen opintorekisteriin WebOodiin. Aika ja paikka: oikeustieteen infotilaisuus syksyllä 2020 aikataulu varmistuu myöhemminHumanistisissä tieteissä tutkitaan kultuuria ja ihmisten tuottamia kulttuurisia tapoja, esimerkiksi kieltä, historiaa, uskontoa tai taiteita. Humanististen tieteiden opiskelu lisää yleissivistystä ja niiden avulla voi oppia ymmärtämään itseään ja yhteiskuntaa. Humanistisia aineita opiskelleet sijoittuvat työelämässä usein viestintä- ja mediatyöhön, suunnittelu- ja hallintotehtäviin sekä tutkimuksen pariin. Aineenopettajan pätevyyden humanistiselta alalta voi hankkia esim. kieliaineista sekä useista reaaliaineista.PSYP110 Kehityspsykologia I 5 op HOPS ja verkkokurssi PSYP121 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op; ryhmätapaamiset PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I 5 op Tentti PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op Tentti tai itsenäisesti suoritettavat tehtävät PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op ryhmätapaamiset 2. Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op)    Ajankohta: Ac-välitteiset luennot kesäyliopistolla  (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)    Suoritustapa: ac-välitteiset luennot (16 tuntia) sekä oppimistehtävät verkossa    Oppimistehtävän palautus: joulukuussa 2020  (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)    Opettajat: professori Riitta Vornanen ja nuorempi tutkija Janissa Miettinen

Kansalais- ja työväenopistot Tietoa opiskelusta kansalais- ja työväenopistoissa sekä opistojen yhteystiedot opistojen omilsta sivuiltaOpintojen tavoitteena on kouluttaa monipuolista kauppatieteellistä osaamista omaavia asiantuntijoita, jotka hahmottavat keskeiset taloudellisen toiminnan mekaaniset prosessit. Keskeistä on antaa opiskelijoille uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietämystä kauppatieteiden keskeisistä osa-alueista ja tutustuttaa opiskelijat todelliseen yritysympäristöön ja liiketoiminnan haasteisiin. Kauppatieteelliset opinnot toteutetaan lähiopintoina.Aika ja paikka  aloitus syyskuu 2020 (aika tarkentuu) Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23OPINTOJEN ALOITUSINFO JA ORIENTAATIO  * tiistaina 17.9.2019 klo 16.30 - 18.45, mukana tuutori Minna Miikki  

Kesäyliopistossa opiskellaan avoimen yliopiston aikataulun mukaan. Kokonaisuuden voi suorittaa kolmessa lukukaudessa.Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun  AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 4 op, luennot 25.9.-17.10.2020, tentti syksyllä 2020; lähiopetusjakso AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op, verkko-opoinnot syksy 2020 AY8021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op, verkko-opinnot syksyllä 2020 tai keväällä 2021 AY4460201 Ravintofysiologia 4 op, verkko-opinnot keväällä 2021 AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 4 op, verkko-opinnot syksyllä 2020 tai keväällä 2021 AY4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op, verkko-opinnot syksyllä 2020 tai keväällä 2021 Toteutus ja työtavat:  Luennot, harjoitukset, tentit, oppimistehtävät, verkko-opinnot, vertaistyöskentely      

Tavoite:  Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä yksilö- ja väestötasolla.                              Opintojaksot ja suoritusajatAika ja paikka: aloitus syksyllä 2020 (terkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)  Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Avoimeen yliopisto-opetukseen ovat tervetulleita kaikki opinnoista kiinnostuneet - avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille pohjakoulutuksesta, iästä ja opiskelun tavoitteista riippumatta. Lisää opiskelusta ks.tästä Ole hyvä ja tutustu opintotarjontaan tarkemmin valikosta Avoimessa yliopistossa voit opiskella oppiaineesta (esim. kasvatustiede) kokonaisen opintokokonaisuuden (esim. perusopinnot) tai yksittäisiä opintojaksoja (esim. didaktiikan kurssin).5. Tutkiva sosiaalityö (5 op)    Ajankohta: Jakson suoritusaika 2.3. -22.5.2020, chat-ohjaus (yksi ilta)    Suoritustapa: Seminaarit kesäyliopistolla, verkkotehtävät, tieteellinen essee     * Seminaari / ryhmä 1: 8.-9.5.2020, pe klo 16.30 - 19.30, la klo 9.00 - 14.00     * Seminaari / ryhmä 2: 22.-23.5.2020, pe klo 16.30 - 19.30, la klo 9.00 - 14.00 Opiskelijoiden tukena: Kesäyliopistotuutorin tapaamiset, tuutorina Tuija Nummela 1. tuutortapaaminen: tiistai 10.9. klo 16.30 - 18.45, teemana minä oppijana, tutustuminen muihin opiskelijoihin ja vertaistuki 2. tuutortapaaminen: tiistai 8.10. klo 16.30 - 18.45, teemana oppimisen prosessi ja oppimisen taidot 3. tuutortapaaminen: tiistai 5.11. klo 16.30 - 18.45, teemana kaikki ajallaan ja tuloksen tuottaminen 4. tuutortapaaminen tiistai 14.4.2020 klo 16.30 - 18.45, teemana Sosiaalityön teoreettiset perusteet -jakso

Avoin yliopisto ei myönnä tutkintoja, joten jossain vaiheessa opintoja, opiskelijan tulee hakeutua oikeustieteiden laitoksen tutkinto-opiskelijaksi, joko todistusvalinnan tai avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella = väylän kautta ilman valintakoetta (hallintotieteiden kandi/maisteri.. Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.Kouluttajat Tutkijatohtori Terhi Tuominen Projektitutkija Noora Heino Tutkijaopettaja Markku IkävalkoSisältö Rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit, rahoitusbudjetit, investoinnit, kassanhallinta, tunnusluvut ja arvonmääritys5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op, verkkotentti uefMoodlessa  5311605 Sopimusoikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä  5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä 5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op, oppimispäiväkirja, (etäsuorittamisen suoritustapa kampuksen perusopetuksen yhteydessä) 5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä  5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä tai pakolliset luennot + esseetehtävät 

 • Hangon veneonnettomuus.
 • Majatalo sodankylä.
 • Tanssii tähtien kanssa 2017 voittajat.
 • Finde mich online kostenlos.
 • William shatner mask.
 • Pysäköinti rautatieasema turku.
 • Usa lämnar parisavtalet konsekvenser.
 • Jäniksen herkku.
 • Luftavfuktare jula.
 • Kymenlaakson sähkö hinnasto.
 • Finnkino kallis.
 • Vaatteiden valkaisu martat.
 • Juri gagarin galina gagarina.
 • World vision kummi lopettaminen.
 • Jazz vitsi.
 • Gunrunning gta wiki.
 • Silikonihelmi purulelu.
 • Eu budjetti 2018.
 • Ruokolahti karttapalvelu.
 • Sprinkler koulutus.
 • Vuokatti hiihto.
 • Ei ole vanhojen paria.
 • Kukkakauppa kuopio haapaniemenkatu.
 • Uskotv seinäjoki.
 • Montevideo kokemuksia.
 • Muotoileva lämpösuoja.
 • Satulan sadesuoja.
 • Matkakoski fiske.
 • Hoitamattoman astman seuraukset.
 • Aura vakuutusyhtiö.
 • Pimeäkuvaus asetukset.
 • C profiili ssab.
 • Vähähiilihydraattinen punaviini.
 • Asuntoauton istuinsuojat.
 • Dual levysoitin huolto.
 • Pikkuleipien paistaminen.
 • Ruoppaus hinta 2014.
 • Postitalo kahvila.
 • Newest cemu.
 • Big bang theory wolowitz.
 • Animecon liput.