Home

Kumulatiivinen kertymä

kumulatiivinen - Sivistyssanakirja - Suomi Sanakirj

 1. Translation for 'kumulatiivinen' in the free Finnish-English dictionary and many other English translations
 2. Many translated example sentences containing kumulatiivinen - English-Finnish dictionary and search engine for English translations
 3. Kertymä on kumulatiivinen, ja se lisätään Kuukauden Käsi jackpot -summaan pelipäivän lopussa. Kuukauden aikana kertynyt jackpotsumma puolitetaan ennen voitonmaksua, niin että kummankin..
 4. Kumulatiivinen säteilyannos. SHIGETO TAKAGITyökalut. Kaikki
 5. Odometer (matkamittari) Kumulatiivinen matka ja päivämäärä, jolloin kumulointi on aloitettu (ei voi nollata). Total Kcal (Kcal-kertymä): Kalorikertymä ja päivämäärä, jolloin kumulointi on aloitettu
 6. Määritä, mikä vedenlämmitin on parempi: virtaus tai kertymä. Kesällä kaupunkiasunnoissa tarpeeksi useinsammuta kuuma vesi. Tämä johtuu monista syistä, mutta tämä ei ole pääasia
 7. Rinteen juurella sijaitseva Hotelli RukaValley on alkusysäys kokonaiselle kävelykylälle, johon uutta rakentamista on tarkoitus jatkossa keskittää

Jokainen lakkopäivä vähentää maamme houkuttelevuutta investointikohteena. Näiden toteutumatta jääneiden investointien kumulatiivinen määrä jää pysyväksi kuopaksi Suomen talouteen tämän.. Kumulatiivinen päivitys KB4505057 korjaa äänen ja USB-ongelman. Heinäkuu 17, 2019 by Ed Moyes. Related viestiä: Windows 10 kumulatiivinen KB4524570-päivitys

Yksi tapa tutkia jakelusarjaa on kumuloituminen. Sen avulla voit graafisesti kuvata ominaisarvon riippuvuutta kertyneestä taajuudesta Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,1 prosenttia vuonna 2019. Kertymä oli yhteensä 101,1 miljardia euroa. Veroaste laski edellisvuodesta 0,3 prosenttiyksikköä 42,1 prosenttiin Laskurin lukema on tietystä alkuhetkestä lähtien kumulatiivinen. Keuhkoihin liikenteen päästöistä kertyneiden pienhiukkasten määrä on kumulatiivinen Suunto Vector Manual Online: Lokikirjatallennuksen Käynnistäminen Ja Pysäyttäminen, Nopea Kertymä -näppäin

Mitä tarkoittaa kumulatiivinen

 1. nan kannalta keskeisiä muuttujia kuten liikevaihto, palkkasumma, henkilöstömäärä ja jalostusaste. Ulkomaalaistaustaisten yritysten toimipaikkojen sijoittautumista eri maakuntiin ja erityyppisille toimialoille kuvataan erillisessä taulukossa. Tietokokonaisuuteen kuuluu myös taulukko, jossa kuvataan ulkomaalaistaustaisten yritysten toimipaikkoja eri maakunnissa yrittäjien yleisimpien taustamaiden mukaan luokiteltuna.
 2. Tilinpäätössiirtojen kertymä Vapaaehtoiset varaukset Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä. Oma pääoma Osakepääoma Muut sidotut rahastot. Käyvän arvon rahasto Vapaat rahastot
 3. aatiovaiheissa pitoisuus koe-eläimissä on yleensä varsin pieni (6)(8)(18)
 4. Lataa 100室内設計 APK viimeisin versio 5.3.9 - com.addcn.android.design591 - Asunnonomistajan suosikkia sisustava sisustussovellus, kahden alustan kumulatiivinen asennus ylittää 450 000 kertaa..

Kumulatiivinen työmäärä -kentät - Projec

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukainen yritysten henkilöstömäärä kokovuosityöllisiksi muunnettuna. kumulatiivinen kertymäfunktio: 2 фразы в 1 тематике. Евросоюз. 2 Kumulatiivinen summa oli viimevuotista suurempi, mutta hyvä kehitys katkesi marraskuussa. Yhdentoista kuukauden kertymä oli 885 miljoonaan eli 18,8 prosenttia vertailukautta suurempi Arktisen merijään lisääntyminen on selvä merkki ilmaston kylmenemisestä, samaan aikaan kun Antarktinen mannerlaatta kerää lisää jääpeitettä, merijään kertymä saatta jäädä jälkeen vain hieman.. Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa kertymä

Tietoja suojataan, jos jollakin toimialalla toimipaikkojen lukumäärä on alle 3. Niin sanotut toissijaiset suojaukset aktivoituvat, jos suojauksesta huolimatta on mahdollista päätellä tietosisältöjä muiden suojaamattomien tietojen perusteella. Tietojen suojaaminen koskee liikevaihto- ja henkilöstömäärämuuttujia. 3) Verotulojen kertymä pysyy vuonna 2020 korkeammalla tasolla, kuin maakuntauudistuksesta Aikaisempien leikkausten kumulatiivinen summa. Sosiaali- ja terveystoimen maksukorotusten (40.. Sanan 'kertymä' merkitykset, ratkaisut ja synonyymit (11 kpl)

Kinskin sijoituspäiväkirja: Salkku ja osingot

Kertymä vuoden alusta on 2832 euroa ja 12 kk kumulatiivinen kertymä 3734 euroa. Kolmen vuoden osinkoseuranta osoittaa osinkovirran hiljalleen lisääntyvän Kumulatiivinen työmäärä -kentät jakautuvat kolmeen luokkaan. Tietotyyppi Kesto. Laskenta Tehtävien Kumulatiivinen työmäärä -kenttä määräytyy tehtävässä jo tehdyn työn sekä suunnitellun.. Kertymä. Kuva 2. Valinnan (1.1.1) ja tilauksen (1.1.2) välinen kesto päivinä * * Otos sisältää tilausrivit joka on tilattu aikavälillä 1.1.2015 - 31.5.2015 ja ne on käsitelty loppuun asti Aikasarjojen avulla on mahdollista tutkia muun muassa valitun toimialan henkilöstömäärän kehitystä vuosien välillä tarkasteltavan kunnan alueella. Lisäksi on mahdollista vertailla alueen liikevaihdon jakautumista toimialoittain sekä vertailla tuloksia eri alueiden välillä. Kunnittaisen toimipaikkatilaston taulukot ovat valittavissa tilastovuoden alueluokituksella sekä uusimman vuoden alueluokituksella alkaen vuodesta 2007.

Kunnittainen toimipaikkatilasto Tilastokesku

 1. Alkuperäisen Windows 10 -version kumulatiivinen päivitys päivittää koontiversioon 10240.16725. Sen merkittävimmiksi päivityksiksi muun muassa parannetun tuen ohjelmille, älykorttien käytölle..
 2. kumulatiivinen (38) (komparatiivi kumulatiivisempi, superlatiivi kumulatiivisin) (taivutus [luo]). sellainen, joka kertyy, kasautuu; yhteisesti vaikuttava. Laskurin lukema on tietystä alkuhetkestä lähtien kumulatiivinen
 3. Kunnittainen toimipaikkatilasto kuvaa kattavasti eri toimialojen toimipaikkojen tietoja kuntatasolla. Palvelu tarjoaa käyttäjälleen aikasarjoja myös seutukunta-, maakunta- ja ELY-keskus -tasolla. Tietokanta sisältää tietoja toimipaikkojen lukumääristä, henkilöstömääristä ja liikevaihdoista toimialaluokituksen kirjain-, 2-numero sekä 5-numerotasolla.

Suurimmat työllistäjät alueittain

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,1 prosenttia viime vuonna. Kertymä oli yhteensä 99 miljardia euroa Toimipaikkojen liikevaihtotieto kerätään nyt ainoastaan alue- ja toimialatiedonkeruussa muiden tietojen yhteydessä noin 2000 teolliselta toimipaikalta ja n. 180 liiketoimintayksiköltä (palvelualojen toimipaikalta tai toimipaikkayhdistelmältä), kun liikevaihtotietoa kysyttiin aiemmin myös yritysrekisterin henkilöstö- ja toimipaikkarakennetiedonkeruussa n. 17 000 toimipaikalta. Tästä aiheutuvaa laadunmuutosta on vaikea arvioida, sillä liikevaihdon ilmoittaminen tarkalla toimipaikkajaolla on ollut yrityksille usein haastava tehtävä. Tiedonkeruussa pyritään kuitenkin saamaan kaikkien suurimpien yritysten toimipaikkatiedot käsiteltyä mahdollisimman vertailukelpoisesti edellisvuoteen nähden. Muiden kuin kyselystä saatavien toimipaikkojen osalta toimipaikoittaiset liikevaihtotiedot estimoidaan yritysten liikevaihdon ja toimipaikkojen toimiala- ja henkilöstöjakauman avulla, jolloin päästään näiden osalta aiempaa vertailukelpoisempaan laatuun. (kumulatiivinen tilikausi) % (kumulatiivinen tilikausi) Poistot EBIT; Liikevoitto. 0 4 712 673. Tilikauden voitto (tappio). Oma pääoma yhteensä. Tilinpäätössiirtojen kertymä. Vähemmistöosuus Keskituulennopeus. Kumulatiivinen sateen kertymä. Puuskatuuliennuste 12 tuntia

0 पोस्ट - 'kumulatiivinen' हैशटैग से Instagram फ़ोटो और वीडियो देखें Toimipaikoittaiset henkilöstömäärätiedot kerätään edelleenkin pääosin yritysrekisterin ja työssäkäyntitilaston yhteisellä henkilöstö- ja toimipaikkarakennetiedustelulla. Tämä tarkoittaa sitä, että uudistuksen yhteydessä henkilöstömäärätiedoissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia ja näin ollen vuositietojen aikasarja ei katkea tämän tiedon osalta.Tilastoon on valittu liiketoiminnan yritykset/toimipaikat, joiden toiminta-aika ylitti tilastovuonna puoli vuotta. Lisäksi yrityksen tuli työllistää enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan. Vuosittaiset liikevaihtorajat alkaen vuodesta 2013: muutoksen kertymä, miljoonaa euroa (Kuntaliitto) 7. Kuntien toteutunut kumulatiivinen tulorahoitusjäämä ja tulorahoitusjäämä. ilman vuosien 1997-2003 kompensoimattomia..

kumulatiivinen kertymäfunkti

Sitran selvityksiä 108

Levyepiteeliatypiat indikaationa kolposkopiaa

Säätiedot ja kohtee

Tarkoitus & määritelmä Kumulatiivinen

 1. kehittyvien keskusten hintatason määrittää jatkuva talouskasvu, siitä syntyvä kysyntä ja vaurauden kertymä. Eliten kumulatiivinen tuotto. ELITE FUND
 2. Kumulatiivinen henkilöstö (kertymä). Henkilöstön kumulatiivinen lukumäärä kokoluokittain. Henkilöstön kumulatiivinen prosenttiosuus kokoluokittain. Alue. Koko maa, maakunta, seutukunta..
 3. Energiapuupaalien kertymä perustuu Keski-Suomen Metsäkeskuksen energiapuuselvityksessä kerättyihin tietoihin. Tässä kohdeleimikoiksi valittiin rinnankorkeusläpimitaltaan 7 - 12 cm:n ja 8..
 4. Yrittäjätyöpanos perustuu estimointiin, jonka päättelyn päälähteenä hyödynnetään yrittäjäeläkeaineistoa. Yrityksen ulkomaalaistaustaisuus päätellään vuosittain, ja kukin yritys on päättelyvuodesta eteenpäin ulkomaalaistaustainen myös seuraavina vuosina.
 5. tapolitiikka Jätemaksujen kertymä ja käyttö Maksut ja hinnastot. Rekrytointi
 6. Ulkomaalaistaustaiseksi yritykseksi päätellään kaikki yritykset, joissa löytyy yrittäjätyöpanosta ulkomaalaistaustaiseksi määritellyltä yrittäjältä. Yrittäjän ulkomaalaistaustaisuus päätellään Tilastokeskuksen vuonna 2012 käyttöönottaman syntyperäluokituksen perusteella. Syntyperä ja taustamaa määräytyvät henkilön vanhempien syntymävaltioiden perusteella. Mikäli yrityksessä on useampi yrittäjäeläkevakuutusta maksava yrittäjä, taustamaaksi määräytyy suurimman työpanoksen antavan yrittäjän taustamaa.
 7. Hei! Olemme huomanneet ongelman käytettäessä kumulatiivinen kertymä -variaabelia laskuilla. Avattaessa vanhoja laskuja ei tuo kenttä ole lukittunut ko. laskupäivän mukaiseen summaan, vaan..

2019_10_15 yhteyshenkiloiden kokous - Korkeakoulujen

 1. Kumulatiivinen Papers and Research , find free PDF download from the original PDF search engine. Kumulatiivinen summakaavio ennustemallin 4 eri variaatioiden mukaan . 56 KUVIO 12
 2. Kumulatiivinen sote-kustannusten kertymä Oulun väestössä 2011 (osuus kokonaiskustannuksista). Lähde: Nordic Healthcare Group
 3. TTM-PUE (12 kuukauden kumulatiivinen arvo). Douglas County, Georgia. 1,10
 4. Oma pääoma ja tilinpäätössiirtojen kertymä Oma Säästöpankki -konsernin oma pääoma vuoden lopussa oli 221,1 miljoonaa euroa (202,1), josta. ei-kumulatiivinen
 5. Kuntien kumulatiivinen ali/ylijäämä. Ylijäämäinen kunta (258) Alijäämäinen kunta (141). tin kertymä koostuu ansio- ja pääomatulovero-. jen osalta useammalta verovuodelta valtiolle

Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa - PDF Free

YELin kertymä on auttamattoman pieni kun ajattelee, että moni kuolee ennen 86 vuoden ikää. Sijoittamalla kertynyt raha on koko ajan käytössä ja kuoleman jälkeen se siirtyy jälkipolvelle Нагромадження suomeksi - Sanakirja: ukraina » suomi Käännökset: varasto, puoti, muisti, tabletti, varastointi, pito, myymälä, pilleri, kauppa, varikko, kertymä, kertymistä, kertyminen, keskittymisen.. Kol-men vuoden tavoitteen kumulatiivinen kertymä on ra-portoitu ko. liikelaitosten toimintakertomusten yhteydes-sä. Tuloutus omistajalle, 1000 euroa TA2011 Kumulatiivinen kertymä on laskettu summaamalla vuodesta 2005 lähtien toteutuneiden palkankorotusten ja tes-korotusten erotus. Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO

Kunnittainen toimipaikkatilasto

Toimipaikkojen liikevaihto alueella ja toimialalla tilastovuonna. Liikevaihto käsittää varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Video: About Minna Miettinen - Visma Communit

matikan käsitteitä Flashcards Quizle

 1. Näin voit laskea Libreoffice Calc-laskentataulukolla kertymän, suhteellinen frekvenssin ja suhteellinen summafrekvenssin. Esimerkkinä random arvosanajakauma
 2. Oikeastaan näistä käppyröistä ilmeni jonkin verran täysin odotettujakin muotoja, mutta pieniä ylläreitäkin on seassa. Kumulatiivinen kertymä vuodesta 1993 alkaen
 3. tatilastoa. Uudistus parantaa yritystilastojen yhtenäisyyttä. Merkittävimmät muutokset liittyvät toimialaluokituksen, liikevaihto- ja henkilöstötietojen ja yritysjärjestelyjen käsittelyn yhtenäistämiseen sekä päättelysääntöihin, jonka perusteella tilastoitava yritys- tai toimipaikkajoukko muodostetaan. Alkutuotannon toimialojen osalta tilastossa ovat tilastovuodesta 2013 alkaen mukana alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliset, kun myynnit ylittävät tilastointirajan. Alueellisessa yritystoi
 4. Goodreads helps you keep track of books you want to read. Start by marking Nuorisokirjallisuuden Tutkimus Suomessa 1945-1989: Kumulatiivinen Opinnayteluettelo as Want to Rea

Kertyvä Kumulatiivinen korko vaikka osamaksussasi tarkoittaisi, että erän ollessa vaikka 100e ja korko sen ylimenevä osuus, joka kasvaisi kumulatiivisesti ellei maksua tulisi, no Yhteenlaskettu kertymä kertymä noun. kumulatiivinen. kumuloitua. kumuloituminen mitattujen liikuntaminuuttien kumulatiivinen kertymä. Kuvassa 5.4 on esitetty mitattujen liikuntaminuuttien kumulatiivinen kertymä alku- ja loppumittauksessa tammikuu 55%helmikuu 75 %maaliskuu 70 %Huhtikuu 85 %Miten lasketaan kumulatiivinen luku? Kumulatiivinen % laskenta. Anonyymi. 19.03.2020 10:44. Ilmoita Kuva 5. Kumulatiivinen hiilitase (vuotuisten hiilitaseiden kertymä tiettyyn vuoteen mennessä), jos varttunut männikkö jätetään hakkaamatta (vihreä viiva) tai kun se hakataan ja hakatun metsikön tilalle..

Toimipaikkojen henkilöstömäärä alueella ja toimialalla tilastovuonna. Henkilöstö käsittää palkansaajat sekä yrittäjät. Palkattu henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä koti Sanaston osa kumulatiivinen. Lähetä otsikko. Takaisin sanakirjaan. Tulevat yhdessä; kerätään; lisätty; aihekokonaisuuksien Käännös sanalle kumulatiivinen suomesta englanniksi. Suomienglantisanakirja.fi on suomen ja englannin kääntämiseen keskittyvä ilmainen sanakirja

Seppo Linnainmaa. Algoritmin kumulatiivinen pyöristysvirhe. Yksittäisten pyöristysvirheiden taylor-kehitetmänä. Pro gradu-tutkielma CLBR = Kumulatiivinen elää syntyvyys. Etsitkö yleistä kohteen CLBR määritystä? CLBR tarkoittaa Kumulatiivinen elää syntyvyys. Olemme ylpeitä voidessamme luetella kohteen CLBR lyhenteet.. Kertymä ilmainen taustakuva. Yksi parhaista laadukkaita taustakuvia site!Ilmaiset Taustakuvat - WallHere Kumulatiivinen kertymä CIN 3 -muutoksia oli noin 15 % kaikissa tutkimushaaroissa. Hr- HPV-tutkimus jatkotutkimushaarana (triagena) jouduttiin sulkemaan ennenaikaisesti..

Ulkomaalaistaustaiset yritykset

FI fi dictionary: kumulatiivinen. kumulatiivinen has 1 translations in 1 languages. Words before and after kumulatiivinen Kunnittaisen toimipaikkatilaston aikasarja on taulukoitu tilastovuoden alueluokituksilla tilastovuodet 1993–2018. Kuntatason tiedoista löytyy tämän lisäksi tiedot myös vuosilta 1986, 1988–1990. Tilastot on taulukoitu lisäksi uusimmalla alueluokituksella tilastovuodet 2007–2018.Yritysten lukumäärä alueella tarkasteltavana ajankohtana. Yrityksen sijainti alueelle määritetään yrityksen henkilöstömäärältään suurimman toimipaikan perusteella. Kasvua haetaan niin orgaanisesti kuin yrityskauppojen avulla. − Toimitusjohtaja Juha Gröhn. Atria-konsernin kumulatiivinen liikevaihto vuosineljänneksittäin 4 Kumulatiivinen neuvoston moderni kotiäidit. Svetlana Kalinina. 09 lokakuu 2014

Lisäksi opintopisteiden kumulatiivinen kertymä tulee näkyä. Näkyy vain 60 op/60 op. Ajoitusikkunassa en päässyt valitsemaan lisää opintojaksoja kuormaan, jos esim kuorma alle 30 op/lukukausi Kaikki kaikesta / Kodikokemus / Kumulatiivinen septinen kesämökille ja maalaistalolle Sen mukaan tammi-huhtikuun välillä autoverokertymä oli 338 miljonaa euroa, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin viime vuoden saman jakson kertymä (308 miljoonaa euroa). Luvussa on mukana sekä..

Kumulatiivinen tavoite Kumulatiivinen kertymä. HTV2 Maakunta yhteensä (kumulatiivinen) (ilman liikelaitoksia) kumulatiivinen ..mikä eläkkeen kertymä- ja vakuutusosa on, ja millaisen turvallisuuden he saavat... Kumulatiivinen eläke: sen järjestys Rosgosstrakhin eläke on kannattava investoint

Testi-ikkuna 4 - Avoin palaute - Pakkiprojekti - Metropolia Confluenc

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero. VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikaiset. Tammi-maaliskuun rahavirtalaskelman osoittama +8 076 euron kumulatiivinen rahavirta sisältyy budjettiin Jos ennuste toteutuu, tuo summa olisi siirtymässä vuoden 2020 verotulokertymään. Nyt kunnissa pohditaan, paljonko kertymä tänä vuonna on, paljonko se on ensi.. Kumulatiivinen osavaurioanalyysi tapahtuu periaatteessa seuraavia kaavoja käyttäen. Kumulatiivinen osavaurioanalyysi Palmgren-Minerin teoriaa käyttämällä edellyttää, kuten edellä on..

Kalastusmaksujen kertymä jäi vuonna 2016 selvästi odotettua niukemmaksi. Uuden kalastuslain valmistelussa varauduttiin 10,6 miljoonaan euron kertymään, mutta se jäikin 8,7 miljoonaan Katso kumulatiivinen Wikisanakirjasta, vapaasta sanakirjasta. Voit aloittaa aihetta käsittelevän artikkelin Wikipediaan muokkaamalla tätä sivua, mutta kirjoita enemmän kuin vain sanakirjamääritelmä

cumulative - Englanti-Suomi Sanakirja - Glosb

6.4 Tilinpäätössiirtojen kertymä. Eriin sisältyy tuloslaskelmassa esitetty-jen tilinpäätössiirtojen kumulatiivinen saldo Ulkomaalaistaustaiset yritykset –tietokokonaisuus kuvaa yrityksiä, joiden taustalla on ulkomaalaistaustaisen henkilön yrittäjätyöpanosta. Tiedoista selviää, millä toimialoilla ja minkä tyyppisissä yrityksissä ulkomaalaistaustaiset yrittäjät työskentelevät. Taulukoiden avulla voi myös tarkastella ulkomaalaistaustaisten yritysten sijoittautumista eri maakuntiin, yrittäjien syntyperää tai yleisimpiä taustamaita.

Liikevaihto (1 000 euroa)

Aikasarja ulottuu vuodesta 2006 tuoreimpaan julkaistuun yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastovuoteen. Tiedot löytyvät sekä uusimmalla että tilastovuoden alueluokituksella. meri-alueilla merijään kertymä: mitä sinisempi väri. sitä enemmän merijäätä on. Kartta päivittyy kerran vuorokaudessa iltaisin. Lumen vesiarvo (lyhenne SWE) on Ilmatieteen laitoksen oma Globsnow-tuote.. Yritystilastojen tuotantomuutoksien takia tilastovuodesta 2013 alkaen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ja Alueellisen yritystoimintatilaston tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin Yritysrekisterin vuositilaston lukuihin. Tilinpäätöstietojen osalta tiedot on laskettu yhtenäisellä tavalla tilastovuodesta 2012 eteenpäin.Käyttökate + henkilöstökulut yhteensä Jalostusarvo mittaa yrityksen varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä.

Discover kumulatiivinen meaning and improve your English skills! If you want to learn kumulatiivinen in English, you will find the translation here, along with other translations from Finnish.. Kumulatiivinen. Wikipediasta. Määritelmä: kertyvä, yhteisesti vaikuttava. Wikipediassa ei tällä hetkellä ole varsinaista artikkelia aiheesta Kumulatiivinen Raportilla näytetään myös ns. normaalitunnit henkilön päivittäisen oletustyöajan mukaisesti, tarkastelujakson kertymä sekä kumulatiivinen kertymä

Kumulatiivinen - Wikipedi

Kumulatiivinen kortti: edut ja haitat. Kuten käytäntö osoittaa, sijoittajien luottamusPankkitalletukset kriisin aikana vähenevät nopeasti Valtionosuuksien kertymä 223,1 milj. euroa oli 2,1 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi. Vuosittain seurattava mittari: Tilikausien kumulatiivinen tulos ilman satunnaisia eriä Teknoen muutos vaatetusalan yrityksissä : paradigmat ja kumulatiivinen prosessi. name. Teknoen muutos vaatetusalan yrityksissä : paradigmat ja kumulatiivinen prosessi Suurimmat työllistäjät alueittain taulukko sisältää henkilöstömäärällä mitattuna 10 – 20 suurinta työllistäjää. Yksikkönä on yritys, voittoa tavoittelematon yhteisö tai julkisyhteisö, jonka henkilöstömäärä on alueella sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstömäärä yhteensä. Konsernia ei ole huomioitu. Tilaston tietoja ovat y-tunnus, yrityksen nimi, oikeudellinen muoto, omistajatyyppi ja yrityksen henkilöstömäärä alueella. Kumulatiivinen kortti: edut ja haitat. Kuten käytännössä osoittaa, tallettajien luottamuspankkitalletukset kriisikauden aikana laskevat voimakkaasti

Valikko. Arvonlisäveron kertymä laski heinäkuussa. 10.08.2015 | Uutiset Samankaltaiset kuvat: kumulatiivinen harmaa ornamentti malli päivä ..funktiota satunnaismuuttujan arvon laskemiseksi, kun kertymä-todennäköisyys tunnetaan. totutun tavan vastaisesti: esimerkik-si silmäluvun 3 kohdalla oleva kumulatiivinen todennäköisyys ilmoittaa..

Video: kumulatiivinen - English translation - Lingue

Liikevaihto/henkilö (1 000 euroa)

Käyttäytymisrangaistusten kertymä on pelaajakohtainen ja sitä seurataan pelaajakohtaisesti (ei eri joukkueissa eikä seuroissa). Pelaajan kauden aikana liiton alaisissa (ei SM-Liigan) sarjaotteluissa.. Keskittymistilasto kuvaa henkilöstön jakautumista yrityskokoluokkiin eri alueilla. Keskittymistilaston avulla voi tutkia kuinka riippuvainen kunnan työllisyystilanne on muutamista suurista työllistäjistä, ja miten erikokoiset yritykset työllistävät kunnan alueella. Tilasto sisältää tietoja yritysten määrästä, toimipaikkojen lukumäärästä, henkilöstöstä, kumulatiivinen henkilöstö, prosenttiosuus henkilöstöstä (%) ja kumulatiivinen prosenttiosuus (%).

Kumulatiivinen - Wikiwan

Verotulojen kumulatiivinen toteuma. Slideshow 652056 by teva. Kunnallisveron kertymä kuukausittain vuosina 2009 - 2011 Vantaan kaupunki Onko tämä kumulatiivinen kertymä? Pitääkö laittaa ennakkoon, että kun siirtyy toiselle vuodelle, vaadittu 5000 Voidaan laskea erotus että tarvitaan vielä 5000

Liikevaihto/toimipaikka (1 000 euroa)

Vaata sõna kumulatiivinen tõlge soome-eesti. Sõnaraamat on mitmekülgne sõnaraamat internetis. Sõna kumulatiivinen tähendused. sellainen, joka kertyy, kasautuu; yhteisesti vaikuttava 1.4.2.Ei-kumulatiivinen määräalennus [Muutos ]

Kokoluokat määräytyvät koko yrityksen tilastovuoden henkilöstömäärän mukaisesti. Kokoluokat ovat: cumulative intensity. intensiteettikertymä, kumulatiivinen intensiteetti, kumulatiivinen riskitiheys. cumulative pension entitlement. eläkkeiden kertymä Kumulatiivinen ennakonpidätyksen laskenta voidaan ilmaista seuraavalla kaavalla, jossa. Kumulatiivinen laskenta on katkaistava, jos palkansaaja alkaa saada sairaus-, tapaturma- tai..

Kumulatiivinen päivitys KB4505057 - Windows Bulletin Tutorial

..1-3 4-6 7-9 10-12 13-14 15 16-17 18-19 Jalankulkija Polkupyörä Mopo Moottoripyörä Auton matkustaja Auton kuljettaja Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, kumulatiivinen kertymä vuosilta.. Synonyymit sanalle kumulaatio. kertymä. kumpu kumpuaa kumpuilla kumu kumulatiivinen kun Kujalan jätekeskukseen vuonna 2015 vastaanotettujen jätteiden käsittelymaksujen kertymä oli 8,032 Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella perittävän ekomaksun kertymä oli vuonna 2015 1,981 milj..

 • Tahko mtb 2017 tulokset.
 • Poskisuudelmat eri maissa.
 • Helsingin kaupungin vuokra asunnot hermanni.
 • Timo vitsit.
 • Rengaspari.
 • Mandala cal.
 • Tippuri tarttuminen.
 • Valokuvaaja pohjois savo.
 • Btd battles hack mod.
 • Metos karhu 60.
 • Diabetes 1 oireet.
 • Zypadhera seuranta.
 • Ice karting rovaniemi.
 • Jukka tolonen.
 • Rengasmerkinnät traktori.
 • Die zeit abo kündigen.
 • Coach laukut kokemuksia.
 • Jr 35 talvisota.
 • Mangafox killing stalking.
 • Kuntosali pälkäne.
 • Gemak rum.
 • Vad är en motion.
 • Oak barrel menu.
 • Securitas avainpalvelu helsinki aukioloajat.
 • Maatilamatkailu joulu pirkanmaa.
 • Liikuntaa kehitysvammaisille lapsille.
 • Keskisuomalaisen ilmestyminen jouluna.
 • Förstå taivutus.
 • Lattialuukku.
 • Värityskuvia mlp.
 • Suklaapizza ohje.
 • Lletya osrs.
 • Deutsches kulturzentrum tampere.
 • Maailman ympäri purjehdus reitit.
 • Wir fahren opel online store.
 • Supersää kustavi.
 • Leijona huppari.
 • Mitä tarkoittaa motivointi.
 • 3kk hampaat.
 • The originals season 2.
 • Kännykkä kolmijalka.