Home

Yhdistyksen hallituksen kokous päätösvaltaisuus

Hallituksen 7. kokous 8.4.2019 - Linkki Jyväskylä r

 1. Puheenjohtajan ollessa estyneenä häntä edustaa varapuheenjohtaja, jonka hallitus valitsee keskuudestaan. Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, paitsi 01.06.-31.08. välisenä aikana ainoastaan tarvittaessa.
 2. en Puheenjohtaja Jasu 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 3. 5 § Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain ennen marraskuun loppua ja kevätkokous ennen toukokuun loppua hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 100..
 4. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
 5. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen jättää vaalikokouksen määräämän jäsenmaksun maksamatta tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 6. 14 § Ylimääräiset kokoukset Hallituksen on kutsuttava yhdistys ylimääräiseen kokoukseen harkintansa mukaan tai kun vähintään 50 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten tai kun yhdistyksen kokous niin päättää.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokouksessa kaikki hallituksen jäsenet ovat erovuorossa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään kokouksen työjärjestys Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa jäsenistönsä voimin yhden speksin vähintään joka toinen vuosi. Yhdistys voi järjestää jäsenilleen improvisaatio- ja muita kursseja, järjestää saunailtoja ja muita tilaisuuksia jäsentensä iloksi ja virkistämiseksi, tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa sekä jakaa informaatiota speksistä.

Varsinaiset jäsenet, seniorijäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. KOM-teatterin Kannatus -yhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Orimattilan kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Minna Sirnö. Vuonna 1971 perustettu teatteri viettää ensi vuonna 50-vuotisjuhlaansa Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 9§ Yhdistyksen kokoukset. Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja kevät(vuosi)kokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja vahvistetaan kokouksen työjärjestys Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen helmikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien.. Tällöin yhdistyksen kokous tekee asiasta lopullisen päätöksen. Erottaminen astuu voimaan valitusajan mentyä umpeen tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua hallituksen tekemän erottamispäätöksen. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Video: Yhdistyksen hallituksen kokous tänään - Kokkolan ensi- ja

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme.. 34 § Yhdistyslaki Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä vaalikokouksessa 18.11.2013 ja yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 3.12.2013. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Varsinaisilta jäseniltä, seniorijäseniltä ja kannatusjäseniltä voidaan periä vuotuisia tai ainaisia jäsenmaksuja ja liittymismaksuja, joista yhdistyksen vaalikokous päättää kullekin jäsenryhmälle erikseen 31 § Ohjesäännöt Yhdistyksellä voi olla ohjesääntöjä, joilla annetaan näitä sääntöjä täydentäviä määräyksiä. Ohjesäännöillä voidaan määrätä muun muassa

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kirjuri tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii 1 § Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkariyhdistys ry ja kotipaikka Oulun kaupunki. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä OTY. 1974 yılında temelleri atılan, Türkiye nin köklü ve lider lastik markası Lassa Sabancı Holding ve ortakları tarafından kuruldu yllä Pekka Lyly: Kuunsilta. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kuhankosken Kilta r.y:n säännöt. Seuraava hallituksen kokous..

15 § Kokouksen päätösvaltaisuus Yhdistyksen kokous on

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunniajäsenen arvon voi yhdistyksen kokous myöntää hallituksen esityksestä henkilölle, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. 2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen jäsenen erotessa kesken toimikauden yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi. Hallituksen jäsenten valinnassa otetaan huomioon tasapainoisesti valtakunnallinen ja alueellinen edustavuus. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä..

Nimettiin Niklas Laxström edustamaan Wikimedia Suomea Chapters-tapaamiseen maaliskuussa. Niklas Laxström osallistuu myös MediaWikin kehittäjien tapaamiseen, joten yhdistys etsii toista edustajaa ilmoittautumisaikaan mennessä. Yli 70-vuotiaat ovat yhdistyksen kantava voima. Hallitus höllensi kesäkuun alusta ohjeitaan kokoontumisiin. Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistyksen hallituksen jäsen ja talousvastaava Yrjö Määttänen kertoo, että koronakriisi iski heti yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen Tällöin kyseessä olisi työnantajan, eli yhdistyksen puolelta sopimusrikkomus. Toinen kysymys on, että onko hallitus menetellyt muuten virheellisesti, kun ei ole alunperin tehnyt rikossyytettä vaan oli tyytynyt ainoastaan kuvaamaanne yksityisoikeudelliseen velkakirjaan, jolla kuitata kavallus 30 § Valitusoikeus Jäsen on oikeutettu valittamaan yhdistyksen toimihenkilön tai -elimen toiminnasta hallitukselle. Hallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen, yhdistyksen kokoukselle osoitetun valituksen 30 vuorokauden kuluessa hallituksen päätöksen julkiseksi saattamisesta.Yhdistyksen tunnukset ja niiden käyttö määritellään tarkemmin yhdistyksen tunnusohjesäännössä.

HALLITUKSEN KOKOUKSET. Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden aikana vähintään 4 kertaa. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen asioihin, joten jos haluat jonkin asian hallituksen keskusteluihin ja päätöksen Muut asiat. Tiedotettavaa jäsenille. Seuraava kokous 32 § Sääntöjen muuttaminen Sääntöjen muuttamista koskeva asia on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava vuosi- tai vaalikokous, ja hyväksyttävä molemmissa kokouksissa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) jäsen. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun Hallituksen kokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä käyttäen. 15 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallituksen kokous/2011/01 - Wikimedia Suom

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Hallituksen kokous pidetään saman tien syyskokouksen jälkeen, ja.. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä vapauttaa jäsenet jäsenmaksusta yksittäisenä vuonna taloudellisin syin. • kokouksen päätösvaltaisuus. Esitettävä. • tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.Ylimääräinen kokous pidetään, kun 3. 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus4. hyväksytään kokouksen työjärjestys5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja..

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Kokouksessa kullakin jäsenellä on käytettävissä yksi ääni. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista ja hallituksen erottamista koskevat sekä muut yhdistyslain 23§:n tarkoittamat asiat Hallituksen kokous 2.10. Veikko Mäkelä2.10.2012. Hallitus kokoontui ensi kertaa Observatoriolla ja pääsi tutustumaan rakennuksen tilanteeseen ihan Hallitus totesi, että säännöt on muutoksineen hyväksytty ja yhdistys on rekisteröity. Päätettiin että yhdistyksen internet-verkkotunnus on.. Yliopistosta määräajaksi tai kokonaan erotettu yhdistyksen jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä vastaavaksi ajaksi.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä kutsua henkilön, joka on ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäsen kutsumiseksi tekee hallitus mutta myös viidellä (5).. Varkauden kaupunginvaltuuston kokous 20.5.2016 §34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus §35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esityslistat ja pöytäkirjat.. Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kaikissa muissa tapauksissa, paitsi 12 §:n tapauksessa..

5. Yhdistyksen hallinto - KSL-opintokeskus 5.3. Hallituksen vastu

 1. Varsinaisilta jäseniltä, seniorijäseniltä ja kannatusjäseniltä voidaan periä vuotuisia tai ainaisia jäsenmaksuja ja liittymismaksuja, joista yhdistyksen vaalikokous päättää kullekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäseniltä ei peritä liittymis- tai jäsenmaksuja.
 2. nasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.
 3. lähestyttävää etusivua. Päätettiin tarkastaa yhdistyksen wikien ylläpitäjät vastaamaan nykyisen hallituksen jäseniä. Päätettiin korvata yhdistyksen verkko-osoitteen aiheuttamat kulut. Päätettiin pyrkiä siirtämään verkkotunnus yhdistyksen nimiin.
 4. nallaan on edistänyt kissatyötä. Ehdotus raukeaa, ellei kaksikolmasosaa (2/3) läsnä olevista jäsenistä sitä kannata. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta
 5. Ehdotettiin ja päätettiin muuttaa yhdistyksen Facebook-ryhmä Facebook-sivuksi. Hallitus työstää asioita sisäisessä wikissä ja muut asiat sähköpostilistalla. Hallitus lähettää jäsenille jäsenkirjeitä, jotka sisältävät tietoja päätöksistä. Seuraava jäsenkirja sisältää toimihenkilöt ja projektien kuvaukset sekä yhteyshenkilöt.

Yhdistyksen säännöt - Turkulainen humanistispeks

Siirrettiin kohta Hallituksen järjestäytyminen ennen kohtaa Muut esille tulevat asiat. Lisättiin kahden edellisen väliin kohta Yhdistyksen tili. Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi. 2 § Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia oululaista Teekkarikulttuuria, edistää jäsentensä yhteiskunnallisia ja henkisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhdyssiteenä Oulun yliopiston tekniikan alan opiskelijoiden ja kiltojen välillä, sekä tarkkailla ja kehittää niiden toiminnan yleisiä suuntaviivoja. 17 § Asiain käsittely Kaikilla yhdistyksen kokouksessa läsnäolevilla jäsenillä on puhevalta, kunniajäsenillä kuitenkin Oltermannin jälkeen ennen muita. Äänestys kokouksessa toimitetaan avoimesti, ellei vähintään yksi (1) jäsenistä vaadi umpilipuin tapahtuvaa äänestystä. Sama koskee myös henkilövaalia. Valtakirjalla ei saa äänestää. Yhdistyksen hallituksen kokousten koollekutsuminen ja asialistan laatiminen on hallituksen puheenjohtajan vastuulla, mutta käytännön järjestelyistä voidaan sopia ohjesäännössä tai työjärjestyksessä. Hallitus kokoontuu yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisen kannalta riittävän usein

Video: Varkauden kaupunginvaltuuston kokous 20

Kun varsinainen jäsen suorittaa diplomi-insinöörin tai arkkitehdin loppututkinnon, tulee hänestä suostumuksensa mukaisesti seniorijäsen. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta.. Suurin osa suurista työnantajista aikoo jatkaa etätöitä hallituksen suositusten mukaan. MTV Uutiset kysyi etätyökäytännöistä markkina-arvoltaan 15 - Myös lähityöaikaan sopii mainiosti fifty-sixty-sääntömme eli tunnin kokous on 50 minuutin mittainen, jotta mielen siirtymiin ja jaloitteluun jää aikaa.. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii Yhdistyksen kokous voi valita eronneen tai erotetun hallituksen jäsenen tilalle uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Opiston rehtorilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. hyväksytään kokoukselle työjärjestys

10§ Yhdistyksen kokoukset. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 33 § Yhdistyksen purkautuminen Yhdistyksen toiminta voidaan lopettaa, jos kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) kokouksessa annetuista äänistä kannattaa purkautumista. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai Teekkarikilloille siten kuin jälkimmäinen yhdistyksen purkautumisesta päättävä kokous tarkemmin päättää. Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätösvaltaisuus, kokouskutsu ja kokouskäytännöt. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, vaikka kokouksessa olisi paikalla vain yksi jäsen. Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle sääntöjen määräämällä ja vuosikokouksen päättämällä tavalla, muutoin sen tekemät päätökset eivät ole.. Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen käräjäoikeuteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. Samalla tuomioistuin vahvisti Saksan hallituksen ja liittopäivien olevan vastuussa äänestäjilleen. Euroopan vastuupoliitikoille, Euroopan unionin tuomioistuimelle ja EKP:lle perustuslakituomioistuin teki selväksi, mitä näiden tulee tehdä, jotta eurovyöhyke ei muutu täysin vakaan valuutan pohjaa.. Pyritään pitämään hallituksen kokouksia ainakin kerran kuussa ja joka toinen kerta kasvokkain. Yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita hallituksen kokouksiin. Yhdistyksen tarkoitus on toimia ensisijaisesti itämaisten lyhytkarvakissojen arvostamisen hyväksi edistämällä järkiperäistä kasvatustyötä terveillä ja hyväluonteisilla kissoilla sekä jakamalla rotutietoutta ja neuvomalla kasvatus- ja hoitoasioissa

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen tehtävänä on valvoa yhdistyksen toimintaa, hoitaa yhdistyksen taloutta sekä hoitaa muut sille kuuluvat tehtävät. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään 31.5. hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin.. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. hyväksytään kokouksen työjärjestys Yhdistyksen hallinnosta vastaavat päälinjojen osalta yhdistyksen kokous eli kokoukseen osallistuneet ihmiset sekä käytännössä yhdistyksen hallitus eli hallituksen jäsenet yhdessä. Tässä luvussa esitellään lyhyesti kokoukseen liittyvät hallinnolliset asiat sekä hallituksen tehtävät ja vastuu

Yhdistyksen hallituksen kokous tänään klo 16.00 alkaen. Yhdistyksen hallituksen kokous tänään klo 16.00 alkaen. Vuodeksi kerrallaan valittu hallitus kokoontuu puheenjohtaja Kristiina Teerikankasn johdolla noin kerran kuukaudessa Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Joonas Suominen, sihteeriksi Niklas Laxström ja pöytäkirjantarkastajiksi Niklas Laxström ja Antti Björklund, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai.. Henkilövaalin voittaa se ehdokas, joka saa yli puolet annetuista äänistä. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä äänestyskerralla (kierroksella) yli puolia annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestys kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Asiakysymyksissä menetellään kuten henkilövaalissakin, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövaaleissa arpa. Suuri osa järjestölle välttämättömistä asioista tapahtuu erilaisissa kokouksissa. Useimmissa järjestöissä hallituksen jäsenet näkevät toisiaan useammin kuin muut yhdistyksen jäsenet, sillä hallitus kokoustaa säännöllisesti

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS - Kankaanpään

 1. en Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Yhdistyksen vuosikokous ja se
 2. 16 § Kokouskutsu Yhdistyksen kokouskutsu on pantava OTY:n viralliselle ilmoitustaululle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta tai toimitettava kirjallinen kutsu jäsenille samassa ajassa. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat ja oltava liitteenä kokouksessa esiteltävät asiakirjat. Yhdistyksen kokous voi yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n sekä näiden sääntöjen 31 §:n määräykset.
 3. Ohjesääntöihin ei saa ottaa näiden sääntöjen tai Suomen lakien tai asetusten kanssa ristiriidassa olevia määräyksiä.
 4. Yhdistyksen hallituksen päätösvaltaisuuden ehdot ovat erilaiset kuin yhdistyksen kokousten. Ilmoitusasiat tuodaan esille kokouksen alkupuolella, koska jotkut ilmoitusluonteiset asiat saattavat vaatia kokouksen kannanottoa (yhdistyksen kokoukset) tai päätöstä (hallituksen kokoukset)
 5. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu
 6. Yhdistyksen kokous tulee kutsua koolle vähintään seitsemän ( 7 ) vuorokautta ennen kokousta todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. hyväksytään kokouksen työjärjestys. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi ( 2..

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä.. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista. Taloudenhoitajan tehtävänä on huolehtia yhdistyksen taloudesta, pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen äänivaltaista jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityistä todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja jäsenten äänivaltaisuus Jos yhdistyksen pääasiallinen tarkoitus on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen (esimerkiksi puolueissa), etäosallistuminen voidaan sallia vain kokouksen Edellytyksenä etäosallistumisen käyttöönotolle on, että asiasta määrätään yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksillä on laaja vapaus päättää milloin ja.. Yhdistyksen vaalikokous pidetään huhti-toukokuussa ja vuosikokous elo-syyskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Hallituksen kokous 2/2014, esityslista. Aika: Ti 4.2.2014 klo 18:15. Paikka: Uusi Ylioppilastalo, Weber. Puheenjohtaja Miska Widgren avaa kokouksen ajassa 18.16. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Valtuutettiin puheenjohtaja ja rahastonhoitaja avaamaan tili yhdistykselle valitsemassaan pankissa. Päätettiin antaa tilinkäyttöoikeus avattavaan tiliin puheenjohtaja Niklas Laxströmille rahastonhoitaja Ulpu Pajarille sekä rahastonhoitaja Ulpu Pajarille oikeus käyttää verkkopankkitunnuksia. Yhdistyksen nimi on Oulun yliopiston Prosessikilta ry. 15 § Kokouksen päätösvaltaisuus. Sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu killan kokous on päätösvaltainen. 24 § Hallituksen kokoukset. Hallituksen tulee kokoontua vähintään kerran kahdessa viikossa Oulun yliopiston lukukausien aikana Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa Yhdistyksen rekisteröiminen tarkoittaa maksullisen ilmoituksen tekemistä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistysrekisteriin. Voit toimittaa yhdistyksen hallituksen kokouksesta pöytäkirjan tai pöytäkirjan otteen, josta ilmenee päätös tilin lopettamisesta

Yhdistyksen kokoukset ja päätösvaltaisuus

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan vaalikokouksessa valittavat yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, fuksiohjaaja, isäntä, kulttuurisika, sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Säännöissä määrittelemättömien hallituspaikkojen toimenkuvat määritellään vuosittain vaalikokouksessa. Kunkin hallituspaikan vaali käydään erikseen. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä siihen, että kaikki Teekkarikillat ovat edustettuina hallituksessa.Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. - hyväksytään kokouksen työjärjestys. - esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja.. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön kunniajäseneksi. Hallitus voi erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti tai muutoin yhdistystä vahingoittaen. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneen, mikäli hänellä on kahden (2).. Kunniajäsenekseen yhdistys voi kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai jolle yhdistys muuten tahtoo osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäseniä kutsutaan arvonimellä kunniateekkari.

Hallituksen kokous 4

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää, tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää. 11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 11 § yhdistyksen kokousten asiat. Yhdistyksen varsinainen kokous. Kokouksessa - valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat, - todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus, - vahvistetaan kokouksen työjärjestys.. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen. Esityslista hyväksyttiin. Toimintakertomus 2018 (liite 5) Juuso poistui (15:30) Juuso palasi (15:32). Yhdistyksen kokous päättää edellä mainittujen dokumenttien perusteella.. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä.

15 § Kokouksen päätösvaltaisuus Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii 1 YLIOPISTOKOLLEGIO Kokous 03/14 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan valmistelu 3 Eron myöntäminen yliopistokollegion varajäsenyydestä 4 Muut asiat. 2 Esittelijä: Markus Aarto Linna Tuula 1..

Kutsu yhdistyksen kokoukseen. Hallituksen tulee kutsua yhdistyksen kokous koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4.Hyväksytään kokouksen esityslista. 5.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. hyväksytään kokouksen työjärjestys 9 § Eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä jättämällä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallinen eroilmoitus tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Varsinaisen jäsenen, seniorijäsenen ja kunniajäsenen ero tulee voimaan välittömästi. Kannatusjäsenen ero tule voimaan toimintavuoden päättyessä. 11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-elokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10).. Yhdistyksen hallituksen kokous. Paikallisyhdistyksen hallituksen kokous su 8.10.2017 klo 18.00 kaupungintalon valtuustosalissa. Puheenjohtaja Erkki Lilja

Säännöt 11 § Yhdistyksen kokous

 1. Hallituksen neuvottelut koronarajoituksien purkamisesta jatkuvat - Miten käy ikäihmisten karanteenin, pääseekö pian kirjastoon? Kaupunginhallituksella on kokous kerran viikossa ja valtuustolla kerran kuussa. Tosin tänä keväänä valtuusto on koronan takia perunut monta kokousta
 2. taa, edistää museon tunnetuksi tekemistä ja edesauttaa museon toi
 3. en. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esityslistan hyväksy
 4. 10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosaa (1/10)..
 5. Vuosikokous ja yhdistyksen ylimääräinen kokous on päätösvaltainen silloin, kun se on yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Päätösvaltaisuus ei edellytä, että paikalla olisi tietty määrä jäseniä. Hallituksen kokouksen päätösvaltaisuus määritellään yhdistyksen säännöissä
 6. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa..

Yhdistyksen hallituksen kokouksissa on tapana tarkastaa pöytäkirja seuraavassa kokouksessa. Tarkastuksen yhteydessä palautetaan mieleen mitä edellisessä kokouksessa päätettiin. Pöytäkirja tai jokin pykälän kohta voidaan tarkastaa heti kokouksessa Yhdistyksen syyskokous valitsee kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta Hallituksen toimihenkilöt. Hallitus valitsee keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä kahdeksi kalenterivuodeksi toimihenkilöitä ja päättää..

Kokouksessa valittavien kahden pöytäkirjantarkastajan tehtävänä on valvoa pöytäkirjan pitoa. Pöytäkirjantarkastajat eivät voi toimia ääntenlaskijoina. Kokouksen päätökseen tyytymätön voi ilmoittaa päätökseen eriävän mielipiteensä tai vastalauseensa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen hallituksen jäseneksi voidaan valita yhdistyksen varsinainen jäsen. Tällöin yhdistyksen kokous voi valita uuden jäsenen hänen tilalleen tai jättää hallituksen täydentämättä, kuitenkin näiden Kokouksen avaus. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokousvirkailijoiden valinta Yhdistyksen puheenjohtaja on Niklas Laxström. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Björklund. Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Ulpu Pajari. Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Joonas Suominen. 29 § Kurinpito Hallitus voi kurinpitorangaistuksena määräajaksi kieltää yhdistyksen jäseneltä oikeuden osallistua yhdistyksen tilaisuuksiin. Tämä kielto ei kuitenkaan koske yhdistyksen kokouksia. 3 § Tarkoituksen toteuttaminen ja toiminnan tukeminen Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa edustajain vaihtoa muiden saman alan yhdistysten ja ylioppilaskuntien kanssa, järjestää kokous- ja kurssitilaisuuksia, illanviettoja, retkiä sekä hankkii opinto- ja ammattiohjausta. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan anniskelutoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi välittää jäsenilleen opintomateriaalia ja yhdistyksen tunnuksia, järjestää kohtuullista korvausta vastaan erityistilaisuuksia ja retkiä sekä järjestää arpajaisia. Yhdistys voi omistaa osakeyhtiön osakkeita. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Taloyhtiön hallituksen kokous Kiinteistöleht

 1. 7 § Jäsenten oikeudet Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Yhdistyksen kokouksissa vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Vaalikelpoisia yhdistyksen vakinaisiin elimiin ovat vain varsinaiset jäsenet.
 2. 6. Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen mahdollisesti määräämät muut hallituksen jäsenet, kukin erikseen. 7. Yhdistyksen tilikausi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus..
 3. Yhdistyksen julkaisemassa tiedotteessa kutsutaan pakettiin kuuluvaa korvausleikkuria epäoikeudenmukaiseksi. Hallituksen mukaan leikkurin ideana on ehkäistä, etteivät suuret ravintolatoimijat vie suurinta osaa kaikista tuista

Yhdistyslaki 503/1989 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLE

Hallituksen kokous ja kokoustekniikka - Järjestöwik

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi. Tämä tulee saada hallituksen jäsenten arvioitavaksi 11.1.2010 mennessä. - Hallituksen jäsenet viimeistelevät tiedotteen 12.-13.1. ja toimittavat sen Ulla Rajavuorelle kopiointia.. Kun yhdistyksen kokous on päättänyt yhdistyksen purkamisesta, hallituksen on huolehdittava 2 momentissa tarkoitetuista purkautumisesta johtuvista selvitystoimista, jollei yhdistyksen kokous ole valinnut hallituksen tilalle tehtävään yhtä tai useampaa muuta selvitysmiestä

Yksityisyydensuojan takia valtioneuvosto ei kerro, missä kokous on järjestetty ja keitä muita on samassa tilassa ollut. Mahdollisen korona-altistuksen saaneet Haatainen ja Pekonen osallistuivat seuraavana päivänä keskiviikkona Säätytalolla hallituksen yritystukineuvotteluihin Hallitus. Asiat hallituksen käsiteltäväksi on toimitettava kirjallisesti kahta (2) viikkoa ennen Huomioithan, että hallituksen sihteeri vastaa vain hallinnollisista asioista. Kokous 10/2020: x.10. klo , GoToMeeting. Kääntykää päivittäisissä kysymyksissänne aina ensisijaisesti hallituksen nimetyn.. Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä. Niklas Laxström hoitaa, että jäsenille tiedotetaan hyväksymisestä. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 8 § Jäsenten velvollisuudet Varsinaisten jäsenten ja seniorijäsenten velvollisuutena on toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen oikeuttama henkilö, kukin yksin. 6 § Tilit. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien.. Katso apua YTK-Yhdistyksen sivuilta. Hallituksen esitys työttömyysturvan sujuvoittamisesta. Hallitus on esittänyt väliaikaista lakia helpottamaan koronaepidemian aiheuttamaa hakemusruuhkaa

9 § Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen toiminnassa erittäin ansioituneen yhdistyksen 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5. Käsitellään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja.. GreenFree Finland, yhdistyksen hallituksen kokous 1/2007. Paikka: Purjelaiva Gaia Aika: 19.6.2007, klo 17:00. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpaneva elin on yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous tai hallitus voi asioiden valmistelua tai päätösten 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä tilikaudelta HALLITUKSEN KOKOUS. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Esityslistan hyväksyminen. 8.1 JoKa ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous 15.4. 9 Kotexin menneet tapahtumat Hallituksen jäsenet valitsee pääsääntöisesti osuuskunnan kokous. Liiketaloudellisen vastuun seuraamuksena ei aina välttämättä ole epäluottamus. Jos osuuskunnan kokous on tyytyväinen hallituksen toimintaan, se voi myös esittää sille kiitoksensa ja valita sen jäsenet uudestaan Hallituksen kokoukset ja päätösvaltaisuus. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai Ylimääräinen yhdistyksen kokous: hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle joko omasta Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä..

Yhdistyksen kokous on Suomen yhdistyslain tarkoittama kokous, joka käyttää yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa. Yhdistyksen kokous päättää jäsenen erottamisesta, paitsi jos yhdistys on delegoinut päätösvallan yhdistyksen hallitukselle hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen.. yhdistyksen ulkopuolinen henkilö. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen kulku - Opintokeskus Sivi

Yhdistyksen kokous voi kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka käyttäytymisellään on osoittanut, ettei hän ansaitse yhdistyksen jäseneltä edellytettävää luottamusta.Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen sen toimintaan osallisille tai yhdistykselle itselleen. 18 § Päätösvaltaisuus. Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 6. Edellisen vuoden toimintakertomus. Keskusteltiin yhdistyksen osallistumisesta messuille tai tapahtumiin ja mitä materiaalia siihen tarvitaan, Sulo roll-up tai vastaavaa

Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus. 9 § Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-joulukuussa hallituksen määräämänä Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 24 § Tilintarkastaja Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden on oltava KHT tai HTM. Jos tilintarkastaja on tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa kuitenkaan tarvitse valita.

Yhdistyksen säännöt - Espin ry HALLITUKSEN TEHTÄVÄ

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta Puheenjohtajaksi valittiin Leena Kettunen ja varapuheenjohtajaksi Minna Tikka Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään tarvittaessa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Hallituksen tehtävänä on. johtaa yhdistyksen toimintaa, edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenpidosta sekä juoksevista asioist Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa

Usein kysytyt kysymykset - Vanhempainliitt

Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Tiistaina tapahtuneen mahdollisen altistumisen jälkeen ministerit Haatainen (taaempana) ja Pekonen ovat osallistuneet hallituksen neuvotteluihin. Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Kurvinen ei juuri avaa tilannetta Ylelle tarkemmin. - Kyseessä on ollut ihan normaali kokous, Kurvinen toteaa Yhdistyksen nimin on OAJ:n Kuusamon paikallisyhdistys, Yhdistyksen kotipaikka on Kuusamon kaupunki ja sen toimialueena on Kuusamon kaupunki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisninssektorns Fackkororganisation ry:een, josta näissä säännöissä.. Palokunnan varsinainen kokous pidetään hallituksen kokoon kutsumana kahdesti vuodessa... todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeks 19§ Päätösvaltaisuus. 1) Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kaikille sen jäsenille on tiedotettu kokouksesta, ja jos läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on paikalla

Hallituksen jäsenellä on oikeus erota tehtävästään jättämällä yhdistyksen hallitukselle kirjallinen eroilmoitus tai ilmoittamalla eroamisesta hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Koko hallituksen erotessa eronnut hallitus jatkaa virkaatekevänä hallituksena, kunnes uusi hallitus on valittu.Postitusvastaavan tehtävä menee yhdistyksen puheenjohtajalle Niklas Laxströmille. Rahastonhoitaja seuraa jäsenmaksujen maksamista. Yhdistyksen sisäinen ja ulkoinen tiedotus annettiin varapuheenjohtajalle Antti Björklundille. Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Wikimedia Loves Monuments järjestetään tänä vuonna monissa Euroopan maissa. Yhdistys on kiinnostunut osallistumaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouskutsu on toimitettava sen jäsenille vähintään vuorokautta ennen kokousta, mutta kiireellisessä tapauksessa hallituksen kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Hallituksen kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan ottaa käsittelyyn, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnäolevista hallituksen jäsenistä siihen suostuu.

Yhdistys ylläpitää yhteyksiä Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan, muihin teknillisen alan ylioppilaskuntiin ja yhdistyksiin. Yhdistys tutustuttaa jäseniään alansa ammattikysymyksiin sekä pyrkii kehittämään jäsentensä itsenäisyyttä ja arvostelukykyä. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallituksen 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys Mikäli haluat tehdä muutoksia yhdistyksen tai yhteisön palveluihin, tarvitsemme hallituksen kokouksen pöytäkirjan, jossa on tehty päätös muutoksista. Pöytäkirjan voi toimittaa joko postitse osoitteeseen: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike Yrityspalvelut PL 1274 00075 Danske Bank Millä tavalla hallituksen kokous kutsutaan koolle? Kokous on suositeltavaa kutsua koolle kirjallisesti, kuten kirjeitse tai sähköpostitse. Jos jollain hallituksen jäsenellä ei ole sähköpostia käytössään, tulee kutsu hänelle toimittaa muulla tavoin kuin sähköpostitse Brother Christmas -yhdistyksen perustaja Ari Koponen järjesti torstaina Helsingissä tiedotustilaisuuden selvityksen tuloksista

 • Hamk artenomi.
 • Wikipedia talitiainen.
 • Levi chalets vuokraus.
 • Tšernobylin suojavyöhyke.
 • Ravin nosto.
 • Konnevesi koulut.
 • Warframe harrow mission.
 • Av ase.
 • Elokuvien katsojaluvut 2017.
 • Ski doo 900 ace.
 • Hirvikärpäsen purema päänahassa.
 • Edulliset lasten talvikengät.
 • Huumausainerikos vanhentuminen.
 • Korsika lentokenttä.
 • R ravintolat tampere.
 • Compton sironta.
 • Joenvoli teamgym.
 • Synnynnäinen kaihi.
 • Peerless 831573.
 • Wow guild finder.
 • Would you rather peli suomeksi.
 • Etera eläkkeen maksupäivät.
 • E85 polttoaine hinta.
 • Metabo kgs 216 m varaosat.
 • Kaappaus keittiössä reseptit nakkikeitto.
 • Takat tampere.
 • Neste öljyt hinnat.
 • Rauski justus.
 • Mazda mps 6 kokemuksia.
 • Kookoo a.
 • Taric top.
 • Sandberg kihlasormus.
 • Aktivisti elokuva.
 • Big bus london map.
 • Fior di latte mozzarella.
 • Neva masquerade koko.
 • Ilmakiväärin voitelu.
 • Versace miesten vaatteet.
 • Horse show world cup.
 • Live music from the twilight zone.
 • Object oriented programming c .