Home

Potilasohje marevan hoitoa saavalle

 1. Tays / syövänhoito Potilasohje 65.00.56 Suunhoito-ohje syöpälääkehoitoa saavalle potilaalle Tulosta ohje tästä Miksi suunhoito on tärkeää syöpälääkehoidon aikana? Säännöllinen, päivittäinen suunhoito vähentää tulehduksia aiheuttavien bakteerien ja sienien määrää suun limakalvoilla
 2. Vasta-aineet hemofiliselle sauvalle seerumissa. Lääketieteen asiantuntija
 3. - 45-60% kaikista kroonisista haavoista - Syntyyn vaikuttaa pitkäaikainen laskimoperäinen turvotus - Turvotuksen hoito on tärkein osa laskimoperäisen haavan hoitoa ja sen. ennaltaehkäisyä (WUWHS 2008). • Useissa tutkimuksissa todettu että potilaat eivät saa..

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka Hoidon aloitusvaiheessa sovitaan Marevan®-hoidon pituus. Hoito voi olla väliaikainen tai se voi kestää koko eliniän. Potilasohje, Sydänyksikkö, 2020. Myös muilla lääkkeillä voi olla yhteisvaikutusta Marevanin® 1-2 lasillista olutta tai viiniä ei sekoita Marevan®-hoitoa. Milloin yhteys hoitopaikkaan Potilasohje. Laskimoperäinen alaraajahaava. Laskimoiden tehtävänä on palauttaa veri takaisin sydämeen ja keuhkoihin hapettumaan. Turvotuksen hoito aloitetaan tavallisesti sitomalla jalkoihin vähäelastiset tukisidokset Shockwave-hoitoa voidaan yhdistää fysioterapiaan tai antaa pelkästään. Fysioterapeuttimme aina tutkii ja arvio ennen hoidon antamista, jotta hoito olisi mahdollisimman tehokasta ja turvallista

Suomen Sydänliitto on kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestö, joka edistää terveyttä siten, että sydän- ja verisuonisairaudet vähenevät, sairastavien hoito ja kuntoutus paranee sekä fyysinen, Hoito voidaan toteuttaa turvallisesti seuraavat varotoimet huomioiden: · Siedätyshoitoon tultaessa on oltava täysin terve. Potilasohje 24.5.2018. 2 (2). · Pef-puhalluksilla tarkistetaan keuhkojen toiminta ennen pistosta ja pistoksen jälkeen · Pistoksen jälkeen.. 75 €. Villa Mareva mit Pool, 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, max 6 + 2 Personen, Kinderspielplatz , kostenloses Wi-Fi, 10 km vom Strand, 5 min. von Vodnjan, 15 min. von Fazana

Tulehdukselliset suolistosairaudet

Potilas saa paperisen potilasohjeen, jossa on tiedot määrätystä lääkkeestä. Potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa, mutta se ei ole välttämätön. Kela-kortti on välttämätön lääkekorvausten saamiseksi. Apteekista lääkkeen voi noutaa potilas tai joku muu hänen.. Marevan-lääkitys pidentää veren hyytymisaikaa, jolloin veri vielä hyytyy, mutta tavallista hitaammin. Näyte voidaan ottaa mihin aikaan tahansa päivästä riippumatta lääkeannoksen otosta. Hoitotavoite Marevan-hoitoa saavilla potilailla on INR 2.0-3.0, paitsi tekoläppäpotilailla 2.5-3.5

Asiasanat: Marevan-hoito, varfariini, tiivistetty potilasohje. Marevan-hoitoa voi toteuttaa omahoitona, mikäli edellytykset siihen täyttyvät. Näitä ovat: INR arvojen pysyminen hoitotavoitetasolla, säännöllisesti toteutetut INR-kontrollit, hoitopaikasta.. PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan 12 12 palautettava välittömästi sähköisellä rytminsiirrolla, jos eteisvärinä on luhistanut potilaan hemodynamiikan. Jos eteisvärinän syynä on sydäninfarkti, sydänlihastulehdus, kilpirauhasen liikatoiminta tai jokin muu hoidettavissa oleva sairaus hemodynaamisesti vakaalla potilaalla, hoidetaan ensin perussyy ja sitten rytmihäiriö. Akuuttiin eteisvärinään tehoaa myös lääkkeellinen rytminsiirto. Se kuitenkin menettää tehoaan nopeasti eteisvärinän pitkittyessä. Etuina lääkkeellisessä rytminsiirrossa on se, ettei se vaadi anestesiaa eikä sitä edeltävää paastoa joka helpottaa sen toteuttamista. Haittoina ovat sähköistä rytminsiirtoa huonompi teho, proarytmian vaara ja muut lääkkeiden haittavaikutukset. (Raatikainen & Huikuri 2008.) Eteislepatus Eteislepatus eli flutteri/flatteri on eteisvärinän jälkeen yleisin eteisperäinen rytmihäiriö. Sen perusmekanismi ja hoito kuitenkin poikkeaa eteisvärinästä. Tutkimusten mukaan eteislepatus vaikuttaa potilaan ennusteeseen yhtä haitallisesti kuin eteisvärinä. Merkittävimmät riskitekijät eteislepatukselle ovat ikä, sydämen vajaatoiminta sekä krooninen keuhkoahtaumatauti. Poikkeavaa eteislepatusta esiintyy sydänleikkauksen tai muun sydäntoimenpiteen jälkeen. Toksiset ja tulehdukselliset tilat, kuten tyreotoksikoosi, alkoholi ja perikardiitti, voivat myös laukaista eteislepatuksen. (Raatikainen & Uusimaa 2008.) Eteislepatuksen taustalla on lähes aina sydänvika, mutta se voi esiintyä myös terveellä ihmisellä (Kauppinen 2014b). Eteislepatuksessa sydämensisäisen verihyytymän muodostumisen riski on pienempi kuin eteisvärinässä. Tämä selittyy sillä, että eteislepatuksen aikana sydämen eteiset supistelevat säännöllisen nopeasti ja siksi verenvirtaus on parempi. Myös aivohalvauksen ja muiden tromboembolisten komplikaatioiden vaara on ilmeisesti pienempi kuin eteisvärinässä. Kuitenkin riski on niin suuri, että verenohennushoidon suositus on sama kuin eteisvärinässä. Monilla potilailla esiintyy sekä eteislepatusta että eteisvärinää. Tämä altistaa potilaat komplikaatioille. (Raatikainen & Uusimaa 2008.) Eteislepatuksen hoidossa sydänrytmiä pyritään hidastamaan lääkityksellä. Rytmin hidastuksessa käytettäviä lääkeaineita ovat beetasalpaajat, digoksiini, verapamiili sekä diltiatseemi. Jos eteislepatus on kestänyt alle kaksi vuorokautta, voidaan sitä hoitaa sähköisellä rytminsiirrolla. Jos eteislepatus on kestänyt yli kaksi vuorokautta, aloitetaan sen hoito antikoagulanteilla ja toteutetaan rytmisiirto 3-4 viikkoa myöhemmin. (Kauppinen 2014b.) Hemodynaamisesti vakaan potilaan rytminsiirron tarve arvioidaan yksilöllisesti. Mikäli potilaan hemodynamiikka on luhistunut eteislepatuksen vaikutuksesta, sinusrytmi tule palauttaa välittömästi rytminsiirrolla. Jos aiheuttajana on muu hoidettavissa oleva sairaus, hoito kohdistetaan ensin siihen ja sen jälkeen rytmihäiriöön. (Raatikainen & Uusimaa 2008.)

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen Anna esimerkkejä millaisissa tilanteissa (hoito-, koti- tms.) tai niiden jälkiselvittelyssä em. kolmea menetelmää käytetään. 2. Määrittele käsienpesu, käsien desinfektio ja kirurginen käsidesinfektio. Selvitä tarkasti, mikä on em HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi Fysioterapeutti valitsee hoitokohteen mukaan sopivan kokoisen ja muotoisen hoitopään. Sen jälkeen hoidettavan alueen koko ja hoitokohteen laatu määrittää iskujen määrän ja voimakkuuden. Mihin vaivoihin/oireisiin shockwave-hoitoa käytetään

6 Johdanto Sydän- ja verisuonisairaudet ovat tärkein ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttava sairausryhmä kehittyneissä maissa. Sairauksien ennuste on parantunut hoitomenetelmien ja sekundaariprevention kehityksen myötä. (Lehto & Miettinen 2008.) Sydän- ja verisuonisairauksia, kuten rytmihäiriöitä (Halinen 2007.), laskimotukoksia sekä keuhkoemboliaa voidaan hoitaa Marevanlääkkeellä (Kettunen 2014). Marevan on verenohennuslääke eli antikoagulantti, jota käyttää noin suomalaista (Kaivos, Lassila, Asmundela, Syvänne & Pusa 2013, 3-5). Marevanhoidon tärkeänä onnistumisen edellytyksenä pidetään potilaan hoitomyöntyvyyttä ja potilasohjauksen onnistumista. Hyvällä potilasohjauksella on positiivinen vaikutus Marevan-hoitoon. Tämä vähentää hoidon aikaisia komplikaatioita sekä potilaskuolleisuutta. (Lassila 2011.) Suullisen potilasohjauksen tueksi on hyvä antaa potilaalle selkeä kirjallinen potilasohje. Potilaat, jotka saavat kirjallisen ohjausmateriaalin suullisen ohjauksen tueksi muistavat hoitoon liittyviä asioita merkittävästi paremmin. (Watson & McKinstry 2009.) Potilaiden hoitoaikojen lyhentyessä ohjausaika lyhenee ja kirjallisten ohjeiden merkitys kasvaa, sillä se mahdollistaa tiedon välityksen hoitoajan päätyttyäkin (Lipponen, Kyngäs & Kääriäinen 2006). Marevan-hoidon kesto on yksilöllinen, riippuen sen käyttöaiheesta (Kaivos ym. 2013, 3-5). Marevan-lääkkeellä on yhteisvaikutuksia monien eri lääkkeiden kanssa. Marevan-lääkkeen tarkoitus on vähentää veren hyytymistaipumusta ehkäisten veritulpan muodostumista, mutta välttäen verenvuotoriskiä. Varfariinin tehoa seurataan INR-tutkimuksella, joka kuvaa veren hyytymisaikaa. (Puhakka & Länsipuro 2011.) Marevan-hoito pysyy hyvässä tasapainossa, jos potilaan elämäntavat ovat säännölliset (Mustajoki 2015). Ruokavaliosta saatavan K-vitamiinin määrä tulee olla tasainen (Kaivos ym. 2013, 17). Marevanin yhteisvaikutusta alkoholin kanssa ei tunneta joten Marevan-hoidon aikana ei tule käyttää runsaasti alkoholia (Lahti 2008). Luontaistuotteita ei myöskään tule käyttää Marevan-hoidon aikana, sillä monet niistä vaikuttavat voimakkaasti Marevan-hoidon tehoon (Kaivos ym. 2013, 14). Opinnäytetyö on toteutettu työelämän yhteistyökumppanin Meilahden sairaalan sydänkirurgisen vuodeosaston M10 pyynnöstä. Osastolla M10 hoidetaan sydänkirurgisia leikkauspotilaita pre- ja postoperatiivisesti. Osastolla M10 potilaille voidaan aloittaa Marevan-hoito esimerkiksi sydänkirurgisen toimenpiteen jälkeen. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa tiivistetty potilasohje Marevan-hoidosta sydänkirurgisen vuodeosaston henkilökunnalle potilasohjauksen tueksi. Tiivistetyn potilasohjeen tarkoitus on koota Marevan-hoidon ydinkohdat selkeästi ja ytimekkäästi. Opinnäytetyön tavoite on tehostaa potilasohjausta sydänkirurgisella vuodeosastolla. Opinnäytetyö on toteutettu Ohjaus hoitotyössä hankkeessa. Hankkeen tavoite on kehittää potilas- ja opiskelijaohjausta.Potilasohjeet on ensisijaisesti tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön siten, että he ovat ensin tutustuneet potilasohjeeseen, ja sen hyväksyttyään antavat sen potilaalle kirjallisesti tai antavat linkin. Ohjeita on syytä aina täydentää myös suullisella informaatiolla, ja siihen tulee tarpeen mukaan mieluiten aina liittää yksilöllinen potilaskohtainen osuus. Jos ohjetta käyttää joku muu kuin ohjeen alkuperäinen saaja, on varmistettava omasta hoitopaikasta ja omalta alueelta, että ohje vastaa oman lääkärin tai oman alueen hoitokäytäntöä.

Potilasohje DBS-hoitoa saavalle Parkinsonin tautia sairastavalle

OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? Sh, endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS LEIKKAUSKELPOISUUDEN ARVIOINTI tarkoituksena on punnita, miten ratkaisevasti leikkauksen odotetaan parantavan potilaan elämän Kuuluuko asiakkaan ääni laadun kehittämisessä? Case sydänsairaudet Anna-Mari Hekkala LT, kardiologi Ylilääkäri, Suomen sydänliitto ry 1 Suomen Sydänliitto ry Sydän- ja verisuonisairaudet ovat suomalaisten Sädehoito on tärkeä osa syövänhoidon kokonaisuutta. Jokaiselle sädehoitoa saavalle potilaalle tehdään tarkka suunnitelma siitä, minne ja miten sädehoitoa annetaan. Hoitosuunnitelman laadintaan vaikuttavat mm. kasvaimen koko, sijainti ja mahdolliset etäpesäkkeet Vaimon mukaan Laihon takia hänen aviomiehensä ei saanut oikean lääkärin hoitoa Myllypurossa ja kuoli lopulta Marian sairaalassa. - Tietoisuus tästä on aiheuttanut minulle ja muille (miehen) läheisille ihmisille henkistä ja jopa fyysistä pahoinvointia

Potilasohje, free PDF downloa

 1. Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen 1 Perustieto Tietää, miksi verenohennushoitoa käytetään Käytettävät lääkkeet Verenohennushoidon komplikaatiot ja niiden hoito
 2. en Terveyden edistä
 3. Potilasohje kotiutuvalle aivoverenkiertohäiriöpotilaalle Liite 8 11 (13) JOS SAIRAUS UUSIUTUU Jos sairaus kaikesta huolimatta uusiutuu, on tärkeää, että Sinä ja läheisesi tunnistatte oireet. Tärkeää on myös osata toimia nopeasti ja oikein: SOITA AINA HETI 112
 4. Sydänpurjehdus 8.10.2013 Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Oireet RasitusEKG - CT Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset
 5. MAREVA productos de limpieza profesional, FANTÁSTICOS REGALOS con tus pedidos HAZ TU PEDIDO Y LLÉVATE UN FANTÁSTICO REGALO, encuentranos en Guadalajara..
 6. Ne mittaukset ei paljon maksa yksityiselläkään ja kyllähän ne tarpeellista hoitoa on. Eri asia, jos hakeutuisit esim. leikkaukseen vartavasten. Enpäs usko että kotimaassa niuhotettaisiin korvausta maksettaessa oliko se mittaus nyt äkillistä ja välitöntä..

Omahoitopalvelu Marevan -hoitoa käyttäville asiakkaille. Voit tarkistaa INR -tuloksesi sekä hoitoon liittyvän lääkeannostuksesi Omahyviksessä olevassa Omahoito palvelussa. INR-tulos ja -annostus löytyvät Omahoito -välilehdeltä kohdasta Marevan-hoito Despalme, Desmonte y Limpieza de Terreno, Trabajos de Movimientos de Tierras para formación de las Plataformas de Edificación y trabajos de Terracerías en Vialidades. Extracción de Arena de Río y Tepetate de Banco, Cribado de la arena de Rio y.. LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo Mitä on hyvä tietää varfariinihoidosta? 30.3.2016 Lahti 10.112010 Dos, LT, kardiologi Pirjo Pirjo Mustonen, KSKS KSKS 1 Varfariinihoidon hyvään toteutukseen kannattaa edelleen panostaa 1 Eteisvärinään Marevan-hoito vaatii säännöllistä laboratoriossa tehtävää INR-seurantaa. Siksi esimerkiksi taksilla laboratorioseurantaan matkustaville Marevan-hoito on suoravaikutteista antikoagulaatiohoitoa edullisempaa ainoastaan lyhyiltä etäisyyksiltä, kun kustannuksissa huomioidaan suuret matkakulut.. Mihin INR-vieritestiä tarvitaan? OYS Pitkäkestoinen antikoagulanttihoito (varfariini) noin 1 % väestöstä saa suun kautta otettavaa antikoagulanttihoitoa eteisvärinä laskimoveritulppa tekoläppäleikkauksen OPAS SYVÄ LASKIMOTUKOS- JA KEUHKOEMBOLIAPOTILAALLE XARELTO -lääkkeen käyttäjälle SISÄLLYSLUETTELO SYVÄ LASKIMOTUKOS Mikä on syvä laskimotukos? Mikä aiheuttaa syvän laskimotukoksen? KEUHKOEMBOLIA Mikä on

POTILASOHJE - GASTROPANEL-TUTKIMUS

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa sairaanhoitopiirille uusittu, virallinen kirjallinen potilasohje, joka toimii suullisen potilasohjauksen apuvälineenä ja annetaan potilaalle kotiin, jotta potilas voi kerrata potilasohjaustilanteessa annettua tietoa kotonaan Verenohennushoito Marevan®-lääkkeellä. Varfariini (Marevan®) vaikuttaa maksassa. Siellä se estää K-vitamiinia tarvitsevien hyytymistekijöiden syntymistä. Alkoholia voi käyttää kohtuudella: 1-2 olutta tai viinilasillista ei sekoita Marevan®-hoitoa 0.41 €. Intestinaalinen metaplasia on sen sijaan todennäköisesti palautumaton. Beetahemolyyttisten streptokokkien aiheuttamissa infektioissa hoitoa on, tabletti marevan Helsinki ALARAAJAPOTILAS VUODEOSASTOLLA Sh Eija Ringvall Tules/Artro Tyks Kirurginen sairaala Alaraajapotilaan ortopedinen hoito -koulutus Kevät 2015 Artro-prosessin vuodeosasto 23 vuodepaikkaa Viikko-osasto, auki

Marevan -seuranta hoitajille Ylöjärvellä. Verenohennuslääkkeiden seurannan siirto lääkäreiltä hoitajien vastuulle on sujuvoittanut potilaiden hoitoa Ylöjärvellä 14 14 4 Marevan-hoito Marevan on verenohennuslääke, jota käyttää noin suomalaista. Suurin osa Marevanhoitoa saavista potilaista ovat vanhuksia, joten Marevan-hoidon lisääntymisen syynä voidaan pitää Suomen väestön eliniän pidentymistä. Marevan on varfariinia sisältävä suunkautta otettava tabletti. Marevanin yleisimpiä käytön aiheita ovat keuhkoembolia ja laskimotukos. Marevan-hoidon tavoitteena on ehkäistä verenhyytymistä ja estää jo kehittyneen veritulpan kasvua. Marevan-hoidon kesto yksilöllinen. Se on joko tilapäinen tai pysyvä, riippuen sen käyttö aiheesta. (Kaivos ym. 2013, 3-5.) Marevan-hoidon tärkeänä onnistumisen edellytyksenä pidetään potilaan hoitomyöntyvyyttä ja potilasohjauksen onnistumista. Hyvällä potilasohjauksella on positiivinen vaikutus Marevanhoitoon. Tämä vähentää hoidon aikaisia komplikaatioita sekä potilaskuolleisuutta. Suomalaispotilaiden INR on parhaillaan 60 70% ajasta tavoitetasolla nykyisellä seurannalla, mikä on kansainvälisellä tasolla hyvä. (Lassila 2011.) 4.1 Annostelu ja seuranta Marevan-lääkkeen tarkoituksena on vähentää veren hyytymistaipumusta ehkäisten veritulpan muodostumista, mutta välttäen verenvuotoriskiä. Marevan-hoidon aikana onkin tärkeää seurata hoitotasoa laboratoriokokeilla. Varfariinin tehoa seurataan INR-tutkimuksella. INR-lyhenne tulee englanninkielen sanoista International Normalized Ratio. INR on verikoe, joka kuvaa veren hyytymisaikaa. INR-näyte ei vaadi paastoa ja sen voi ottaa mihin tahansa vuorokauden aikaan. (Puhakka & Länsipuro 2011.) Lääkäri määrää jokaiselle potilaalle laboratorioarvoihin perustuvan hoidontavoitetason. Terveellä henkilöllä INR viitearvo on 0,7-1,2. INR-arvojen pysyminen hoidontavoitetasossa vaatii säännöllistä verikokeiden ottamista ja seurantaa, sillä liian alhainen INR arvo merkitsee suurentunutta veritukoksen vaaraa. Liian suuri INR-arvo taas lisää verenvuodon riskiä. (Puhakka & Länsipuro 2011.) Mitraaliläpän plastian tai biologisen läpän asentamisen jälkeen potilaalle määrätään Marevanhoito kolmeksi kuukaudeksi. Bioläpän asennuksen jälkeiseen kolmen kuukauden varfariinihoitoon INR-taso 2,0 3,0 on riittävä. (Mustonen & Lepäntalo 2015.) Mekaaninen läppä vaatii aina pysyvän verenohennuslääkityksen, joka toteutetaan varfariinilla (Hus 2015b). Tekoläppäpotilaille määrätään yksilöllinen INR-taso, joka määräytyy läpän sijainnin ja potilaskohtaisten tekijöiden perusteella. Virtausolosuhteiden vuoksi mitraalitekoläppä aiheuttaa suuremman tromboemboliavaaran kuin aorttatekoläppä. Tämän takia mitraalitekoläppäpotilaiden tavoite Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info 28.09.2016 1 Tekonivelleikkaus Tekonivelleikkausjono Kutsu leikkaukseen Esikäynti 28.09.2016 2 Ennen tekonivelleikkausta Kartoitetaan terveydentila, Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Glucobooster — Potilasohje

21 21 potilaan omien voimavarojen käyttöä. Elämäntapamuutosta tukee potilaan hyvät läheissuhteet tai luottamukseen perustuva vertaistuki. (Häkkinen 2013.) Terveyden edistämisen tavoitteena on terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä parantaminen. Se kohdistuu yksilöön, väestöön, yhteisöihin tai elinympäristöön. Terveyden edistämisen tarkoituksena on myös vaikuttaa terveyden taustatekijöihin, sairauksien, tapaturmien sekä muiden terveysongelmien ehkäisemiseen ja samalla mielenterveyden vahvistamiseen. Terveysneuvonta on terveyden edistämisen keskeinen teema. Terveyden edistämiseen ja palvelujärjestelmään kohdennetussa hoitotieteellisessä tutkimuksessa todetaan, että esimerkiksi terveysvalmennus on potentiaalinen asiakaslähtöinen menetelmä pitkäaikaissairaiden terveyden edistämisessä. (Suhonen & Axelin 2014.) Elintapojen muuttamisella tarkoitetaan käyttäytymisen muutosta, uusien asioiden omaksumista sekä vanhoista tavoista poisoppimista. Sitoutuminen elintapamuutokseen on tavoitteellista, aktiivista ja vastuullista itsensä hoitamista yhteistyössä terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Tuloksekas ja tavoitteellinen elintapamuutos perustuu sitoutumiseen suunnitelmallisiin ohjeisiin ja suosituksiin. Elintapamuutokseen sitoutumiseen vaikuttaa pysyvyyden tunne sekä motivaatio. Muutoksen toteuttamiseen tarvitaan tietoa, taitoa ja asioiden ymmärtämistä. Elintapamuutoksessa on oleellista tunnistaa sen mahdolliset esteet ja työstää niitä. Tämä lisää mahdollisuutta sitoutua elintapamuutokseen. Muutos edellyttää myös nykyisten elintapojen tiedostamista sekä muutoksen hyötyjen ymmärtämisen. Tutkimusten mukaan elintapoihin ja elämäntapamuutokseen sitoutumisen on todettu olevan heikkoa. (Ylimäki, Kanste, Heikkinen, Bloigu & Kyngäs 2014.) Tutkimusten mukaan tiedetään, että suomalaisten tulisi muuttaa elintapojaan terveellisemmiksi. Suomalaisten tulisi lisätä päivittäistä liikuntaa, muuttaa ravitsemustottumuksiaan terveellisimmiksi sekä vähentää alkoholinkäyttöä ja tupakanpolttoa. Ylipainoisten osuus on kasvanut Suomessa huomattavasti pitkällä aikavälillä. (Helakorpi, Holstila, Virtanen & Uutela 2012.) Oletko kiinnostunut asiasta potilasohje? Olet oikeassa paikassa! Täältä löydät sivuja, jotka liittyvät aiheeseen potilasohje 5 Sisällys Johdanto Sydänkirurginen vuodeosasto M Marevan-hoidon syy Läppäkirurgia Laskimotukos ja keuhkoembolia Rytmihäiriöt Eteisvärinä Eteislepatus Antikoagulantit Marevan-hoito Annostelu ja seuranta Vasta-aiheet ja yhteisvaikutukset Marevan-hoito ja elämäntavat Marevan-hoito ja ruoka Marevan-hoito ja päihteet Marevan-hoito ja luontaistuotteet Sydänsairaan terveyden edistäminen Sydänsairauksien riskitekijät Sydänsairaan ravitsemusohjaus Liikunta sydänsairaan elintapahoitona ja sydänleikkauksen jälkeen Ohjaus hoitotyössä Kirjallisen ohjausmateriaalin kehittäminen Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite Opinnäytetyöprosessi Toiminnallinen opinnäytetyö Tiivistetyn potilasohjeen suunnittelu ja toteutus Tiivistetyn potilasohjeen arviointi Pohdinta Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus Tiivistetyn potilasohjeen tarkastelu Jatko- ja kehitysehdotukset Lähteet Liitteet... 44 Asiasanat: Marevan-hoito, varfariini, tiivistetty potilasohje. Marevan-hoitoa voi toteuttaa omahoitona, mikäli edellytykset siihen täyttyvät. Näitä ovat: INR arvojen pysyminen hoitotavoitetasolla, säännöllisesti toteutetut INR-kontrollit, hoitopaikasta.. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Tiivistetty potilasohje Marevan-hoidosta sydänkirurgiselle

Potilasohje - kapselitähystys

Potilasohjeet on yleensä laadittu jonkun voimassa olevan virallisen ICD-10:n tai DSM-IV:n mukaisen sairauden tai sairausryhmän mukaisesti otsikoiden.[2] POTILASOHJE. 28.9.2017. Ilmoittakaa meille, jos huomaatte ihorikkeymiä, hautumia tai ihotulehdusta. · PLAVIX, KLOPIDOGREL, MAREVAN, PRADAXA, BRILIQUE, TIKLYD tai XARELTO - ettekä ole saaneet ohjeistusta lääkityksen tauottamisesta, ottakaa.. Tromboosiprofylaksian nykytilanne Hannu Miettinen KYS - Kuopio 10.4.2015 Tromboosiprofylaksia Vähentää laskimotukoksen aiheuttamia komplikaatioita Ei saa aiheuttaa komplikaatioita Laskimotukos ja keuhkoveritulppa Nykyään marevan-ruokavaliossa korostetaan kohtuullisuutta. Jopa k-vitamiinia runsaasti sisältävää pinaattia voi nauttia harkiten osana muuta ruokaa. Luotettavaa tietoa marja-aronian k-vitamiinipitoisuudesta ei löytynyt, mutta kohtuudella nautittuna marjan ei pitäisi.. 19 19 ruokaa. Esimerkiksi pinaattikeiton sisältämä K-vitamiinimäärä on niin pieni, ettei se yleensä vaikuta hoitotasapainoon. (Kaivos ym. 2013, 17.) Marjoissa ja hedelmissä on K-vitamiinia suhteellisen vähän, mutta runsas marjojen nauttiminen saattaa vaikuttaa hoitotasapainoon. Marjoja kannattaa nauttia kohtuullisia määriä kerrallaan, esimerkiksi kaksi desilitraa päivässä. Jos Marevan-potilas syö satoaikana tavallista enemmän kasviksia tai marjoja, tulee INR-mittauksia tehdä tavallista tiheämmin. Greippi- ja karpalomehu vaikuttavat sekä varfariinin että monen muun lääkkeen aineenvaihduntaan. Kyseiset mehut estävät lääkkeiden hajoamista maksassa, jonka seurauksena lääkkeen pitoisuus elimistössä kasvaa. Tämä tapahtuu myös varfariinin kohdalla, jonka takia Marevan-hoitoa potilaan ei ole hyvä nauttia näitä mehuja. (Kaivos ym. 2013, 19.) Muutokset ruokavaliossa voivat olla ongelmallisia, koska ne saattavat vaikuttaa veren hyytymiskykyyn. Siksi vihannesten, juuresten, hedelmien ja marjojen tasainen ja päivittäinen käyttö on tärkeää. Ruokavaliossa voi käyttää vapaasti useimpia kasviksia, kuten juureksia, hedelmiä, marjoja. Näitä ovat esimerkiksi peruna, porkkana, punajuuri, tomaatti, kurkku, paprika, papu, sipuli meloni, mansikka, mustikka ja puolukka. Kohtuudella ruokavaliossa voi käyttää vaaleanvihreitä kasviksia, hedelmiä ja marjoja, joissa on melko runsaasti K-vitamiinia. Näitä ovat esimerkiksi kaalit, salaatit, tankoparsa, herneet, viinirypäleet ja avokado. Runsaasti K-vitamiinia sisältäviä, tummanvihreitä kasviksia kuten pinaattia, nokkosta ja maustevihanneksia voi käyttää mausteenomaisesti. (Puhakka 2011, ) Marevan-hoito ja päihteet Alkoholin vaikutusta Marevaniin ei tunneta tarkkaan ja siinä esiintyy suuria yksilöllisiä eroavaisuuksia. Runsas alkoholinkäyttö voi heikentää taikka voimistaa Marevan-lääkkeen vaikutusta. Suuri, kerralla juotu alkoholimäärä suurentaa verenvuodon riskiä. Pitkään jatkunut päivittäinen alkoholinkäyttö voi kiihdyttää varfariinin poistumista elimistöstä. Tämä puolestaan suurentaa tukosriskiä. Satunnainen kohtuukäyttö, jolla tarkoitetaan 1-2 annosta alkoholia vuorokaudessa, ei vaikuta Marevan-lääkkeen tehoon. Yksi annos on pullollinen keskiolutta, 12cl viiniä tai 4cl vahvaa alkoholia. Alkoholia tulee välttää kokonaan, jos potilaalla on alkoholin aiheuttama sydänsairaus tai jokin maksasairaus. (Kaivos ym. 2013, 19.) Marevan-hoidon aikana ei tule käyttää runsaasti alkoholia. Miehille suositellaan enintään kaksi annosta alkoholia ja naisille yksi annos vuorokaudessa. Viikon alkoholimäärää ei saa juoda kerralla ja kun potilaan ikä on yli 75 vuotta, alkoholin suositusmäärä puolitetaan. (Lahti 2008.) Tupakointi heikentää joidenkin lääkeaineiden vaikutusta merkittävästi, kuten varfariinin. Tupakoinnin lopettaminen voi vaikuttaa veren lääkeainepitoisuuteen suurentamalla sitä. (Laivisto 2015.)

Marevan vähentää veren hyytymiskykyä, ja sen vuoksi sinun on käytävä laboratoriossa säännöllisissä INR-kontrolleissa (verikoe), joiden avulla lääkityksen vaikutusta seurataan. INR-arvon perusteella INR-hoitajat määräävät.. 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Tiivistetty potilasohje Marevan-hoidosta sydänkirurgiselle vuodeosastolle Nea Hellman, Teppo Heinänen Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö Maaliskuu, 2016 Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi, Hitaasti aloin upottaa sitä huorani perseeseen samalla kun pumppasin kyrvälläni vittua. Perse oli hieman tiukka, mutta sitkeällä yrittämisellä se antoi lopulta tilaa mahlaiselle sauvalle ja sauva upposi sinne miltei kokonaan Potilasohje/ Professori Ilkka Immonen/HYKS Silmätautien klinikka LASIAISEN IRTAUMA Lasiainen Lasiainen on silmässä mykiön takana ja verkkokalvon edessä oleva hyytelö­ mäinen rakenne, joka täyttää silmän sisäosan. Nuorella ihmisellä lasiaishyytelö ulottuu..

Potilasohje - Wikipedi

 1. Pantopratsolilla (Somac) ei ole käytännössä merkittävää vaikutusta Marevan-hoitoon. Toisella saman ryhmän lääkkeellä, omepratsolilla (alkuperäisvalmiste Losec) on Marevanin tehoa voimistava vaikutus. Kysymyksessä mainittujen kipulääkkeiden sisältämää..
 2. Potilasohje annetaan yleensä siinä vaiheessa, kun diagnoosi eli taudinmääritys on ainakin alustavasti tehty. Potilasohjeen voi antaa myös silloin, kun potilas esimerkiksi itse epäilee itsellään tai läheisellään olevan jokin sairaus.
 3. POTILASOHJE IHONHOITO. (06) 826 4224. Monet syöpäsairauksiin käytettävät lääkehoidot voivat aiheuttaa erilaisia iho-ongelmia. Poista taitos sen jälkeen, pyyhi irtoileva epäpuhtaus pois ja jatka hoitoa lääkerasvauksella. Rasvahauteet tehostavat voiteen imeytymistä ja pitävät ihottuma-alueen..

Verenohennuslääkitys potilasohje. Hoito aloitetaan indikaation täyttyessä. Marevan-hoito pysyy hyvässä tasapainossa, jos elämäntavat ovat säännölliset. Alkoholia voi käyttää kohtuudella: 1-2 olutta tai viinilasillista ei sekoita Marevan-hoitoa يمنع دواء MAREVAN ماريفان تكون التجلطات الدموية خاصة بالنسبة للاشخاص الاكثر عرضة للأصابة بجلطات الاوعية الدموية او لدي الاشخاص المصابين بأمراض القلب الروماتيزمية . يمنع دواء MAREVAN ماريفان تكون الجلطات الدموية لدي..

Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen 1 24.8.2017 Perustieto Tietää, miksi verenohennushoitoa käytetään Käytettävät lääkkeet Verenohennushoidon komplikaatiot ja niiden Kotisairaanhoito on sairaalatasoista hoitoa omassa kodissa. INR eli Marevan hoitotason mittaus. Etälääkärin kanssa reseptien uusimiset ja uusien lääkkeiden aloitus

Marevan-hoitoa käyttävän ruokavalio - YouTub

 1. POTILASOHJE SÄDEHOITO. (06) 826 4224. Lääkäri on suunnitellut sinulle aloitettavaksi sädehoidon ja hän laatii lähetteen sädehoitoyksikköön, joista läheisimmät sijaitsevat Oulussa ja Vaasassa
 2. TYYPIN 2 DIABETES Lisäsairaudet - hoito ja seuranta Sisällys T2D lisäsairaudet Sydän ja verisuonet Munuaiset Hermosto Jalat Silmät Suu 4 7 10 11 12 13 14 Sydän ja verisuonet Diabeetikoiden yleisin kuolinsyy
 3. IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%
 4. Ohje henkilökunnalle KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 1(5) Varfariinihoidon toteutus ja seuranta KSSHP:ssa Terveyskeskus voi valita toteutetaanko antikoagulanttihoidon seuranta hoitaja- vai lääkärivetoisesti.
 5. Marevan-lääkitys 6 kuukautta. Mukaani sain Klexane- ja Marevan-reseptit ja kahden viikon sairasloman, jossa oli myös maininta matkustuskiellosta, eli lokakuuksi suunniteltu matkamme Zagrebiin ja Plitviceen siirtyy nyt myöhäisemmäksi - onneksi on..
 6. Tietääkö joku miten Kanarian saarilla saa mitautettua INR-arvonsa? Julkisessa terveydenhuollossa? Ne mittaukset ei paljon maksa yksityiselläkään ja kyllähän ne tarpeellista hoitoa on. Eri asia, jos hakeutuisit esim. leikkaukseen vartavasten
 7. Maksabiopsia, potilasohje (kir.pkl). Maksa- tai haimabiopsia -(koepalan otto) potilasohje. Mikä on biopsia? (biopsia = koepala). Kyseessä on pienen kudosnäytteen otto esimerkiksi maksasta, tämä näyte tutkitaan mikroskooppisesti

Se tulee joka kymmenennelle pitkäaikaista hoitoa tai hoivaa saavalle ihmiselle. Suihkua ja suojaa. Jotta krooninen haava paranisi, sen taustalla oleva sairaus tai Lisää tietoa. Kahden kerroksen hoitoa. 1. Ensisijainen sidos on haavapinnalle tuleva sidos, joka esimerkiksi imee haavasta tulevaa eritettä Moniammatilliset tiimit varmistavat laadukkaan hoidon juuri sinulle. Tarjoamme korkeatasoista hoitoa kolmella vastuualueella. Lapsettomuudenhoitoyksikkömme hoito on valtakunnallisesti korkeatasoista Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Marevan-hoito - Ylä-Savon SOTE kuntayhtym

ELÄMÄÄ ETEISVÄRINÄN KANSSA Miksi eteisvärinän hoito on tärkeää? Eteisvärinä on rytmihäiriö, jossa sydämen eteisten aktiivinen supistelu lakkaa, jolloin eteisten sopukoihin muodostuu verihyytymiä. Hyytymä OPAS ETEISVÄRINÄPOTILAALLE XARELTO -lääkkeen käyttäjälle SISÄLLYSLUETTELO ETEISVÄRINÄ Mikä on eteisvärinä? 3 XARELTO Mikä on XARELTO? 4 Miksi XARELTO -lääkkeen säännöllinen käyttö on tärkeää? 6 XARELTO 17 Vasta-aiheet ja yhteisvaikutukset Marevanilla on lukuisia yhteisvaikutuksia monien eri lääkkeiden kanssa niiden valmiste muodosta riippumatta. Asetyylihappo-valmisteet, kuten Aspirin ja tulehduskipulääkkeet kuten Burana lisäävät verenvuotoriskiä, eikä niitä tulisi käyttää samana aikaisesti Marevan-lääkkeen kanssa. Monet lääkkeet, kuten antibiootit, eräät sienilääkkeet, kihtilääkkeet ja jotkut kolesterolilääkkeet voivat lisätä Marevan-lääkkeen tehoa. Parasetamoli-valmisteet, kuten Panadol ovat yleensä turvallisia lääkkeitä tilapäisen kivun hoitoon Marevan-hoidon aikana. Mikäli potilas tarvitsee kipulääkettä usein, hänen täytyy keskustella asiasta lääkärin kanssa. (Puhakka & Länsipuro 2011.) Varsinaisia vasta-aiheita Marevan-hoidolle voivat olla verenvuototaipumus, vaikea-asteinen verenpainetauti, vaikea maksan vajaatoiminta ja maksakirroosi, ruuansulatuskanavan ja virtsateiden verenvuodolle altistavat tilat, tuore aivoverenvuoto, kaatuilutaipumus, alkoholismi, dementia tai jokin muu vastaava syy jonka takia hoidon turvallinen toteutus vaikeutuu. Marevanin käytöstä raskauden aikana tulisi aina keskustella yhdessä lääkärin kanssa, sillä antikoagulantit läpäisevät istukan ja voivat aiheuttaa sikiövaurioita tai pahimmassa tapauksessa sikiön kuoleman. Kirurginen toimenpide ei ole este Marevan-hoidolle, yleensä riittää, että INR-arvot ovat tasapainossa ja Marevanista pidetään vähintään päivän tauko. (Orion Pharma, 2015.) Muiden lääkkeiden tapaan Marevanilla on sivuvaikutuksia, mutta kaikki Marevanin käyttäjät eivät niitä saa. Pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja lievät veren vuodot, kuten nenä, ja ienvuodot ja mustelmat ovat yleisiä haittavaikutuksia Marevan-lääkettä käyttäessä. Lisäksi virtsan verisyys, ulosteen verisyys tai mustuminen, kuukautisvuotojen runsaus tai pitkittyneisyys voivat olla yleisiä. Nämä vaikutukset oireet voivat olla merkkejä liiallisesta varfariinivaikutuksesta. Harvinainen haittavaikutus voi olla kumariini nekroosi, eli jalkaterien ja varpaiden kuumottava sinipunainen ihottuma-alue. Hyvin harvinaisia oireita voi olla allergiset reaktiot ja henkitorven kalkkeutuminen. Mikäli edellä mainittuja tai muita esiintyy, tulisi potilaan olla yhteydessä lääkäriin. (Orion Pharma, 2015.)

Potilasohje free download, or read Potilasohje onlin

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala POTILAAN VALMISTAUTUMISEN TULEE ALKAA VIIMEISTÄÄN KUN LÄHETE TYKSIIN TEHDÄÄN Kaikki konservatiiviset keinot käytetty Potilaalle annetaan Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

POTILASOHJE

 1. MAREVANHOITO. Marevan- lääkettä (varfariini) käytetään vähentämään veren hyytymistä sekä veren ohentamiseen. Marevan -hoitoa käytetään monissa tilanteissa esim. sydämessä tapahtuvan eteisvärinän..
 2. Miksi on tärkeää tunnistaa eteisvärinä Tunne pulssisi Mikko Syvänne 9.10.2012 7.10.2012 1 Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan usein nimellä flimmeri ruots. Förmaksflimmer lat. Fibrillatio atriorum engl. Atrial
 3. Tietoa eteisvärinästä Mikä eteisvärinä eli flimmeri on? Eteisvärinä on tavallisin pitkäkestoinen sydämen rytmihäiriö, joka yleistyy 60 ikävuoden jälkeen. Yli 75-vuotiaista noin 10 % sairastaa eteisvärinää
 4. Ohje Xarelto -lääkkeen käyttäjälle 2 Ohje Xarelto -lääkkeen käyttäjälle Lääkärisi on määrännyt Sinulle Xarelto - lääkevalmistetta. Tekonivelleikkauksen jälkeen laskimotukoksen eli veritulpan riski on tavallista
 5. en Haukiputaan terveysasemalla Marke Kinnunen, sairaanhoitaja/tiimivastaava 22.9.2016/Sairaanhoitajakoulutusta 120-vuotta Oulussa -juhlakonferenssi INR INR-termi tulee englanninkielen
 6. Tutkimus ja hoito · Tippuritartunta voidaan todeta ensivirtsanäytteestä, kohdunkaulan kanavasta, nielusta tai peräsuolesta otettavalla testillä. Bakteerin lääkeherkkyys varmistetaan ennen hoitoa viljelynäytteellä. · Tippuri hoidetaan antibiooteilla, yleensä sekä pistoksella että tableteilla
 7. Virhe:

Tehtävät sisältävät asiakaspalvelua sekä monipuolisia taloudellisia tehtäviä. Tehtävään voi kuulua maksuliikenteen hoitoa, kirjapitotehtäviä, etuuksien käsittelyä ja taloudellisiin asioihin liittyvää selvittelytyötä. Työ on itsenäistä, tavoitteellista ja vastuullista Marevan-hoitoa saavalle potilaalle. Veritulpan vaara voi olla suurentunut tietyissä sairauksissa, kuten sydämen rytmihäiriöissä, sy-dämen läppäsairauksissa, keinoläppäpotilailla tai jo sairastetun syvän laskimo- tai keuhkoveri-tulpan jälkeen. Veritulppia voidaan estää ohentamalla verta..

Marevan-hoido

Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen LIITE 5 SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli TAYS Sydänkeskus TULPPA/Fysioterapia Epikriisi potilaalle, HASA, tk, tth, sydänyhdyshenkilölle No milloin Marevan hoitoa sitten tarvitaan? Usein taustalla on laskimotukos tai keuhkoveritulppa, jolloin hoidolla estetään mahdollisten uusien tulppien syntyminen. Yleisin syy hoidolle on kuitenkin flimmeri (eteisvärinä), joka lisää aivoveritulpan riskiä

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla: Tietoa eteisvärinästä www.älähyydy.fi 1 2 Oikein hoidettuna eteisvärinä ei estä täysipainoista ja mukavaa elämää. Mikä on eteisvärinä? ETEISVÄRINÄ (flimmeri) on yleisin sydämen rytmihäiriö. Eteisvärinässä Marevan-mittausten tekeminen kännykkäsovelluksella toisi miljoonasäästöt. Teknologia on jo olemassa, joten enää tarvitaan vain innokkaat käyttäjät. Hoitoa seurataan verestä mitattavalla INR-arvolla, joka kertoo veren hyytymisajasta Potilasohje. Potilasohjeen ovat laatineet FT Pirkko Palonen ja LT Pauliina Aukee. Naisten lantionpohjan lihasten kuntoutus. Jos et osaa supistaa lantionpohjan lihaksia, sinulle voidaan ehdottaa lisätutkimuksia ja yksilöityä hoitoa Mareva c'est moi!!! Il y a quelques années, j'ai découvert que j'étais intolérante au lactose. Ma vie a changé, c'était très difficile de m'adapter, comme il y a très peu de choix de bons produits sans lactose. J'ai donc commencé à tout faire moi-même et découvert que..

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake 11 Eteisvärinä Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö, jolle on ominaista nopea sekä järjestymätön sähköinen ja mekaaninen toiminta. Sen esiintyminen vaihtelee potilaan iän ja perussairauksien mukaan. Eteisvärinän ilmaantuvuus on harvinaista nuorilla. Miehillä on melkein kaksinkertainen sairastumisen riski kuin naisilla. Tavallisimpia riskitekijöitä ovat kohonnut verenpaine, sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti ja reumaattiset läppäviat. (Raatikainen & Huikuri 2008.) Muita eteisvärinälle altistavia tekijöitä ovat ikä, iskeeminen sydäntauti, laajeneva kardiomyopatia, sydänleikkauksen jälkitila, diabetes, liikapaino, uniapnea, keuhkosairaus, perikardiitti, keuhkoembolia, kuume, kilpirauhasen liikatoiminta, krapula ja huumeiden käyttö. Eteisvärinälle ei aina löydetä syytä. (Kauppinen 2014a.) Eteisvärinä jaetaan kolmeen tyyppiin sen keston ja uusiutumistaipumuksen mukaan. Ensimmäinen on kohtauksellinen eli paroksysmaalinen eteisvärinä, jolla tarkoitetaan rytmihäiriötä, joka on kestänyt alle seitsemän päivää. Yleensä paroksysmaalinen eteisvärinä kestää alle 24 tuntia ja sinusrytmi palautuu ilman hoitotoimenpiteitä. Toinen tyyppi on jatkuva eli persistoiva eteisvärinä, joka kestää hoitamattomana yli viikon. Persistoiva eteisvärinä voidaan palauttaa sähköisellä tai lääkkeellisellä rytminsiirrolla. Kolmas eteisvärinäpäätyyppi on pysyvä eli krooninen eteisvärinä, jolloin rytminsiirto ei onnistu tai sitä ei enää haluta yrittää. (Raatikainen & Huikuri 2008.) Eteisvärinä voi esiintyä oireettomana, mutta useimmiten se aiheuttaa jonkinlaisia oireita. Sen diagnoosi perustuu rytmihäiriöiden aikana otettuun EKG:hen. Eteisvärinään liittyy huomattava tromboembolisten komplikaatioiden vaara, kuitenkin itsenäistä eteisvärinää lukuun ottamatta. Sydänperäisen embolisaation yleisin aiheuttajan onkin eteisvärinä. Komplikaatioiden vaara on yhtä suuri paroksysmaalisessa kuin kroonisessa eteisvärinässä. Eteisvärinä on harvoin välittömästi henkeä uhkaava. (Raatikainen & Huikuri 2008.) Sydämen rytmi on epäsäännöllinen eteisvärinässä, jolloin sykkeen laskeminen ranteesta ei kannata. Ekg:stä tulkittaessa eteisvärinässä p-aallot puuttuvat sekä r-r-väli on epäsäännöllinen ja perusviiva on epätasainen. (Kauppinen 2014a.) Hoitolinja eteisvärinään valitaan yksilöllisesti. Valinnassa otetaan huomioon potilaan oireet, perussairaudet, tromboembolisten komplikaatioiden vaaratekijät, rytmihäiriöiden kesto ja hoidon hyödyt sekä haitat. Ensimmäinen oireellinen eteisvärinäkohtaus yritetään kääntää sinusrytmiin lähes poikkeuksetta, kun taas joskus pysyvä eteisvärinärytmi on potilaalle edullisempi vaihtoehto kuin toistuvat rytminsiirrot tai pysyvä rytmihäiriölääkitys. Varsinkin iäkkäiden ja lieväoireisten potilaiden kohdalla voidaan perustellusti luopua toistuvista rytminsiirroista. Tällöin hoitolinjauksena on antikoagulanttihoito sekä sykkeenhallinta. Sinusrytmi on

Marevan®-hoito perustuu säännöllisiin verikokeisiin ja seurantaan. Verikokeiden avulla mitataan veren hyytymisaikaa ja sen hyytymiskyky ilmoitetaan INRyksikköinä (tulee englanninkielisistä sanoista Koistinen, P. 2007. Potilasohje Marevan-hoitoa saavalle. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 18 Marevan-hoito ja elämäntavat Marevan-hoito pysyy hyvässä tasapainossa, jos potilaan elämäntavat ovat säännölliset. Marevan ei vaadi elämäntapojen muutoksia, sillä tärkeintä on elämäntapojen vakaus. (Mustajoki 2015.) Marevan-potilaan elintapahoidossa tulee syödä päivittäin monipuolisesti sekä runsaasti kasviksia. Ruokavalioon tulee sisällyttää tummanvihreitä lehtikasviksia, kuten ruusukaalia, kohtuudella. Marevan-potilaan tulee välttää vitamiini- sekä rohdosvalmisteita. Parasta ja turvallisinta on hankkia vitamiinit monipuolisesta ruoasta. Marevan-hoito ei estä liikuntaa eikä kilpaurheilua. Kuitenkin kontaktiurheilua sekä suuren riskin lajeja tulisi välttää. Marevan-hoidossa olevan potilaan tulee varmistaa aina lääkäriltä tai apteekista, että hänen käyttämänsä lääkkeet sopivat yhteen. (Kaivos ym. 2013, 20, 26.) Marevan-hoito ja ruoka Marevan-hoidossa tavoitteena on löytää tasapaino veren hyytymiseen tarvittavan K-vitamiinin ja hyytymistä estävän lääkkeen välille. Hyytymistasapainon löytämisen vuoksi on tärkeää, että K-vitamiinia saadaan tasaisesti päivittäin. K-vitamiinia löytyy pääasiassa kasviksista, ja sitä saa riittävästi jos syö monipuolisesti ja terveellisesti. Kasvisten määrän tulisi olla päivittäisessä ruokavaliossa tasaisen runsas. Marevan-potilaan ei siis tule vähentää kasvisten ja K- vitamiinin syömistä, koska se huonontaa ruokavalion laatua. Marevan-lääkettä käyttävät voivat siis syödä normaalisti. Tarkoituksena on löytää ruokavalioon sopiva lääkkeen määrä. (Kaivos ym. 2013, 17.) K-vitamiini osallistuu luuston rakentumiseen. K-vitamiinia tarvitaan elimistössä luuston kalsiumia sitovan valkuaisaineen muodostamiseen. K-vitamiinin saantisuositus on miehillä 120 mikrogrammaa ja naisilla 90 mikrogrammaa vuorokaudessa. Kasvikset ovat suomalaisten ensisijainen K-vitamiinin lähde. Toiseksi eniten vitamiinia saa öljyistä ja margariineista. K-vitamiinivarastoja on tarpeen täydentää päivittäin. (Lahti 2008.) Päivittäin olisi hyvä syödä puoli kiloa kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Tällöin saa riittävästi K- vitamiinia. K-vitamiinin määrän pienet muutokset eivät vaikuta Marevanin hoitotasapainoon yleensä, mutta vaikutus on hyvin yksilöllinen. Hoitotasapainoon saattaa vaikuttaa poikkeuksellisen runsas lisäys K-vitamiinia ruokavaliossa. Tällaisen lisäyksen K-vitamiinin saannissa saavat aikaan helpoiten tummanvihreät vihannekset, joiden K-vitamiinipitoisuus on muita kasviksia suurempi. Kypsentäminen tai pakastaminen ei vaikuta kasvisten K-vitamiinipitoisuuteen. Marevan-hoito ei estä kasvisruokavalion noudattamista, mutta kasvissyöjän on kuitenkin hyvä keskustella ruokavaliostaan hoitavan lääkärin kanssa. Hoitotasapainossa pysymisen takia tummanvihreitä vihanneksia kannattaa käyttää vain pieniä määriä kerrallaan sekä osana muuta Tukos dabigatraanihoidon aikana Kysy lääkkeen oton ajankohta, komplianssi ja tarkista laboratoriovaste: 1. jos lääke on jäänyt ottamatta ja trombiiniaika on normaali, aloita viipymättä tukoksen rutiininomainen PHSOTEY Keskussairaala MITÄ KEUHKOEMBOLIASTA ON HYVÄ TIETÄÄ Potilasopas Tekijät: Saara Marvaila Anne Salonen Lahden ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma 2010 SISÄLTÖ 1 KEUHKOEMBOLIA... 2 2 KEUHKOEMBOLIAN

MAREVAN-HOITOA SAAVALLE POTILAALLE

( Burana, Orudis, Ketomex tai Marevan) myös kalaöljyjen nauttimisessa tulisi pitää kaksi viikkoa taukoa ennen operaatiota. Valkosipulin syönti on myös kiellettyä ja natriumglutamaatti (itämaiset ruuat ja liemikuutiot) kaksi viikkoa ennen leikkausta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559 Lääkärin ja hammaslääkärin erityiset oikeudet ja velvollisuudet 22§ Taudinmäärityksestä ja oikeudesta määrätä lääkkeitä: Laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta.[3] Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston Marevan-hoitaja hoitaa marevan-hoitoa saavien potilaiden inr-kontrollit ja huolehtii oikeasta lääkityksen annostelusta. Marevan-hoitaja jalkautuu kuntayhtymän jokaiselle terveysasemalle säännöllisesti. Marevan-hoitajan tavoitat numerosta 040 352 7627 POTILASOHJE. OHJE. tutkimukseen tulevalle. · Jos käytätte verenohennuslääkettä (Marevan, Trombol), ottakaa yhteys teidät tähystykseen lähettäneeseen lääkäriin mahdollista lääketaukoa varten

Potilasohje kotiutuvall

TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua Potilasohje. Krooninen silmäluomen reunan tulehdus. Kroonisesti tulehtunut luomenreuna vaatii aina parantuakseen pitkäaikaista ja säännöllistä hoitoa. Silmäluomen reunassa on lukuisia talimaista eritettä tuottavia rauhasia, joita kutsutaan.. Subject_Topical_Eng: Nycomed China Pharmaceutical Co.,Ltd;Actovegin; TachoComb;Gutron;Xafon;Calcichew;Condylox;Marevan 奈科明制药有限公司;爱维治;特可考;管通;可塞风;凯思立;慷定来 Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

+ Thealoz Duo® potilasohje. Kuivat silmät Kuivasilmäisyys on kyynelkalvon ja silmän pinnan sairaus, johon liittyy kyynelerityksen vähentyminen tai kyynelnesteen liiallinen haihtuminen. Kyynelneste saattaa näin muuttua suolaisemmaksi ja aiheuttaa silmän.. Eteisvärinän antikoagulaatiohoito Seija Paakkinen LL, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Kardiologian alueylilääkäri PHHYKY Sidonnaisuudet Tukea esimiehen määräämiin koulutuksiin Bayer, Boehringer

Tammikaivon terveysasema Vaas

Marevan-lääkitykseni on poissa aina siihen saakka, kun leikkauksen jälkitoimenpiteistä jälkihoidosta päätetään. Tosin viikon puolivälin jälkeen saan osittain Marevan-lääkitystäni korvaavaa hoitoa. Slanka Mitä tämä merkitsee Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian 3 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Hoitotyön koulutusohjelma Tiivistelmä Nea Hellman, Teppo Heinänen Tiivistetty potilasohje Marevan-hoidosta sydänkirurgiselle vuodeosastolle Vuosi 2016 Sivumäärä 47 Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa tiivistetty potilasohje Marevan-hoidosta sydänkirurgisen vuodeosaston henkilökunnalle potilasohjauksen tueksi. Tiivistetyn potilasohjeen tarkoitus on koota Marevan-hoidon ydinkohdat selkeästi ja ytimekkäästi. Opinnäytetyön tavoite oli tehostaa potilasohjausta sydänkirurgisella vuodeosastolla. Tämä opinnäytetyö toteutettiin työelämän yhteistyökumppanin Meilahden sairaalan sydänkirurgisen vuodeosaston M10 pyynnöstä. Tutkimusten mukaan suullista potilasohjausta on hyvä tukea kirjallisella ohjausmateriaalilla. Hoitoaikojen lyhentyessä myös ohjausaika lyhenee ja näin kirjallisen ohjausmateriaalin merkitys kasvaa. Onnistunut potilasohjaus vähentää potilaiden ahdistuneisuutta ja lisää hoitoon sitoutumista sekä itseohjautuvuutta. Kirurgisen potilaan pre-, intra- tai postoperatiivisen vaiheen ohjaustilanteessa potilas käy läpi sairastumistaan ja sen aiheuttamia tunteita. Tämä voi estää ohjauksen onnistumisen. Tämän takia kirurgisen potilaan ohjauksessa tulee käsitellä ensisijaisesti oleellisimmat asiat. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön teko käynnistyi lähdeaineiston keruulla, joka koostuu muun muassa sairaanhoidollisista- ja lääketieteellisistä artikkeleista sekä hoitotieteellisistä kirjoista ja tutkimuksista. Tekstissä selvitetään muun muassa Marevan-hoidon syitä, Marevanhoitoa sekä sen hoitotasoon vaikuttavia asioita. Tekstissä käsitellään myös sitä, millainen on hyvä potilasohje sekä pohditaan työn eettisyyttä ja luotettavuutta. Siinä kuvataan myös opinnäytetyöprosessi ja arvioidaan sitä. Tietopohjan valmistuttua Marevan-hoidon ydinkohdat tiivistettiin potilasohjeeksi. Tämän jälkeen tuotos annettiin osaston M10 käyttöön. Sovitun käyttöajanjakson jälkeen tuotoksesta pyydettiin palautetta arviointilomakkeilla. Palautteen perustella alkuperäistä tuotosta kehitettiin. Tiivistetty potilasohje sai pääosin positiivisen vastaanoton osastolta ja henkilökunta koki sen tehostavan osaston Marevan-ohjausta. Jatkossa potilasohjeesta voisi kehittää sähköisen version. Jatkossa voisi selvittää, selkeyttikö tuotos potilaiden mielestä Marevan-ohjausta. Asiasanat: Marevan-hoito, varfariini, tiivistetty potilasohje Episkleriitti paranee usein ilman hoitoa. Mikäli oireet jatkuvat pitempään, voidaan joutua käyttämään lääkehoitoa. Tavallisesti lääkityksenä ovat tulehduskipulääkkeet suun kautta tai silmätippoina, joskus käytetään myös kortisonisilmätippoja. Silmänsisäinen tulehdus Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Verenohennuslääkkeet (antikoagulaatiohoito

..Veera & Lähteenmäki, Anni Potilasohje DBS-hoitoa saavalle Parkinsonin tautia sairastavalle potilaalle Vuosi 2016 Sivumäärä 49 Tämän DBS-hoitoa käytetään erityisesti pitkälle edenneen Parkinsonin taudin hoidossa. Sen avulla potilas saa päivittäin enemmän ns. on -aikaa, eli potilaan.. Tulostettava versio; Mahantähystys, Potilasohje. Mahalaukun tähystys tehdään taipuisalla tähystimellä ja kestää noin 10 minuuttia. Tähystin viedään suun kautta ruokatorveen, mahalaukkuun ja edelleen ohutsuolen alkuosaan Hoito annetaan kapselina, joka niellään veden kanssa. Kilpirauhaseen sitoutumaton radioaktiivinen jodi poistuu elimistöstä pääosin erittymällä Hoitoa ei voi antaa raskaana oleville eikä imettäville. Jos olet tai epäilet olevasi raskaana, ilmoita siitä lääkärille 16 16 Tarvittaessa voidaan ottaa ylimääräisiä INR-kontrolleja ja seurantaa voidaan tarvittaessa lisätä mikäli terveydentilassa, muussa lääkityksessä, elintavoissa tai ruokavaliossa tapahtuu muutoksia. Marevan-lääkettä on kahta annoskokoa; 3mg ja 5mg. Tarvittava Marevan-annos vaihtelee yksilöittäin, joten jokaiselle määritellään yksilöllisesti oma vuorokausiannos. Marevan-hoidon alussa etsitään viikkoannos jolla INR arvot pysyvät hoidon tavoitearvossa. Viikkoannos Marevania jaetaan tasaisesti päiväannoksiin viikon jokaiselle päivälle. Annos otetaan samaan aikaan päivästä kerran vuorokaudessa. Marevan-hoidon yhteydessä käytetään korttia tai lomaketta johon kirjataan kaikki olennaiset asiat Marevan-hoidosta, hoidon sujumisen varmistamiseksi. Hoidon tavoitetaso, INR-arvo ja Marevan-annostelu kirjataan ylös Marevan-korttiin (mg/viikko). (Puhakka & Länsipuro 2011.) Marevan-lääkitys annostellaan hoitotason mukaan. INR arvon ollessa 2,0 3,0 eli hoitotasossa voi annostusta jatkaa samana. Seuraavan INR kontrollin aikaa määrittelee tämän hetkisen INR arvon lisäksi se kuinka hyvin INR on pysynyt aiemmin hoitotasolla. Mikäli arvo on ollut pitkän aikaa sama voi seuraavan kontrolli ajan huoletta varata 4-6 viikon päähän loppupäähän. Jos INR- arvo on heitellyt usein, on syytä varata kontrolli aika noin 4 viikon kuluttua. Jos INR arvo heittää 0.2 jommankumman ääripään toiselle puolelle säädä Marevan annostusta ohjeiden mukaan ja seuraava kontrolli noin 2 viikon kuluttua. Marevan annoksen muutoksia tehdessä katsotaan edellisiä arvoja ja arvioidaan mihin suuntaan ne ovat muuttumassa. Annosmuutokset vaikuttavat INR arvoon parin päivän viiveellä. Jos hoitotaso on vakaa ja henkilö unohtaa ottaa yhden päivän annoksen, voi hän ottaa sen seuraavan päivän annoksen yhteydessä. Ylimääräisen annoksen otettua henkilön tulisi jättää seuraavan päivän annostus ottamatta. Varfariiniyliannostukset on mahdollista kumota hyytymistekijäkonsentraattilla, K-vitamiinilla tai jääplasmalla. Potilaan hoitotasapainon ollessa epävakaa, hänen tulisi olla yhteydessä omaan hoitopaikkaansa jos Marevan-annos on liian pieni tai suuri tai potilaalla esiintyy epävarmuuksia. (Puhakka & Länsipuro 2011.) INR-mittauksia varten on olemassa pikamittareita ja testiliuskoja, joilla verinäyte otetaan sormenpäästä. Niin sanottu INR pikamittari on kätevä, koska sillä voidaan ottaa verinäyte kotona eikä potilaan tarvitse lähteä käymään laboratorioon. INR pikamittarilla potilaan omaseuranta onnistuu vaivattomasti ja se on yleisessä käytössä kotisairaanhoidossa. INR pikamittarien käyttö vaativat kuitenkin säännöllistä rinnakkaislaboratoriokoetta, jotta varmistetaan INR mittarin toimivuus. (Kaivos ym. 2013, 7-8.) Marevan-hoitoa voi toteuttaa omahoitona, mikäli edellytykset siihen täyttyvät. Näitä ovat: INR arvojen pysyminen hoitotavoitetasolla, säännöllisesti toteutetut INR-kontrollit, hoitopaikasta saatujen ohjeiden noudattaminen ja antikoagulaatiohoidon ja Marevan annossäätely kouluttautumista. Omahoito toteutuu yhteistyössä oman hoitopaikan kanssa. (Puhakka & Länsipuro 2011.) RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen Eteisvärinän verenohennushoidon uusia näkökulmia Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Mitä tarkoittaa Väreistä voimaa - Syö viittä väriä päivässä Kasvikset voi jakaa karkeasti viiteen Värikkäät kasvikset sisältävät puolustuskykyä parantavia aineita. väriryhmään, joilla kullakin on oma tehtävä. Väreillä OPAS ETEISVÄRINÄPOTILAALLE SISÄLLYS ETEISVÄRINÄ... 3 ETEISVÄRINÄN OIREET... 5 ETEISVÄRINÄN HOITO... 6 ETEISVÄRINÄN ESTOHOITO... 7 Rytmikontrolli... 9 Sykekontrolli... 9 SÄHKÖINEN RYTMINSIIRTO... 10 Huomioitavaa

Potilasohje SH

LEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN JA KIVUNHOITO HANNU KOKKI ANESTESIOLOGIAN PROFESSORI, UEF HOITAVA TAHO: 2 KYSYMYSTÄ 1. MIKSI MURTUI LEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN 2. TOIPUMINEN LEIKKAUKSEN JÄLKEEN KIVUN HOITO Marevan-hoito vaatii säännöllistä laboratoriossa tehtävää INR-seurantaa. Siksi esimerkiksi taksilla laboratorioseurantaan matkustaville Marevan-hoito on suoravaikutteista antikoagulaatiohoitoa edullisempaa ainoastaan lyhyiltä etäisyyksiltä, kun kustannuksissa..

13 13 3 Antikoagulantit Antikoagulantti on veren hyytymistä estävä lääkeaine. Antikoagulantit jaetaan kahteen pääryhmään, välittömästi vaikuttaviin antikoagulantteihin ja välillisesti vaikuttaviin antikoagulantteihin. Välittömät antikoagulantit vaikuttavat suoraan verenhyytymistekijöihin, kun taas välillisesti vaikuttavat antikoagulantit vaikuttavat estävästi hyytymistekijöiden muodostumiseen maksassa. (Saano & Taam-Ukkonen 2015, ) Varfariini on välillisesti vaikuttava antikoagulantti. Varfariini on suun kautta otettava pitkävaikutteinen antikoagulantti. Se vaikuttaa maksassa, estäen K-vitamiinia tarvitsevien hyytymistekijöiden syntymistä ja näin vähentäen veren luonnollista hyytymistaipumusta. Tämä johtaa siihen, että varfariinin vaikutus alkaa elimistössä viiveellä, joten todellinen vaste saavutetaan vasta noin viikon kuluttua hoidon aloittamisesta. Varfariini on Marevan-lääkkeen vaikuttava aine. (Airas ym. 2012, ) Varfariinin antikoagulaatiovaikutus vaihtelee potilaiden kesken paljon. Vaikutuksen vaihteluun vaikuttavat potilaiden yksilölliset tekijät, kuten perinnöllinen metabolianopeus, muut muuttuvat tekijät jotka vaikuttavat K-vitamiiniin aineenvaihdunnassa. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi sairaudet ja ruokavalio. Myös kuume- ja syöpätaudit lisäävät varfariinin imeytymistä. (Airas ym. 2012, ) Hepariini on tärkein välittömästi vaikuttava antikoagulantti. Hepariinin hyytymistä ehkäisevä vaikutus perustuu hepariinin sitoutumiseen veriplasmassa oleviin antitrombiini III:n estäen sen toiminnan. Laskimoon annettaessa hepariinin maksimi vaikutus saadaan muutamassa minuutissa. Ihonalaisruiskeena vaikutus saadaan 2-4 tunnissa. Hepariinia käytetään silloin, kun halutaan saada nopea antikoagulaatiovaikutus. Hepariinin tärkeimmät käyttöaiheet ovat keuhkoembolia ja laskimotukos. Hepariinilla on myös muita kliinisiä käyttö tarkoituksia. (Airas ym. 2012, ) Viimevuosien aikana Marevan-hoidon vaihtoehdoksi on kehitetty useita eri lääkeaineita kuten dabigatraani, rivaroksabaani ja apiksabaani. Nämä uudet verenohennuslääkkeet eivät vaadi säännöllistä INR seurantaa, joka mahdollistaa antikoagulaatiohoidon sellaisilla henkilöillä joiden Marevan-hoitoa on vaikea toteuttaa hoitotasapainossa. Suurin huolenaihe Marevanin vaihtoehtoisten lääkkeiden käytölle on vastalääkkeiden puuttuminen verenvuodon sattuessa. (Moore, T & Harrington 2012.) Uudet lääkkeet ovat selvästi Marevania kalliimpia, mutta hoitotasapainon ollessa huono niihin on mahdollista saada Kansaineläkelaitoksen peruskorvaus (Mustajoki 2015). Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1 RAVINNON MERKITYS TERVEYDELLE Onko merkitystä? Sydän- ja verisuonisairaudet Verenpaine Kolesteroli Ylipaino Diabetes TCM Revacil, Revatop und Revablue - Die komplette Mareva Wasserpflege und Zubehör, mit EU weitem Versand. Chlorfreie und chlorhaltige Pflege, Dosier- und Filtertechnik u.v.m.. Marevan -potilaan omahoito Kokemuksia omasäätelykoulutuksesta ja omasäätelystä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Iisalmen alueella Etta Hänninen Heidi Rahkola Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Potilasohje HUS Kuvantaminen Radiologia. mukaan. Osastolla saat tarvittavat radio määräämät esilääkkeet. · Jos sinulla on verenohennuslääkitys (Marevan), lääkitys täytyy keskeyttää 2 päivää ennen neulanäytteen ottamista Potilasohjeiden käyttö edellyttää käyttöehtoihin tutustumista ja niiden hyväksymistä. Käyttö on maksutonta. Mikäli potilasohjeen tieto tai ohjeet ovat ristiriidassa vallitsevan ja yleisesti hyväksytyn käytännön, paikallisen käytännön tai etenkin hoitavan lääkärin antamien tietojen tai ohjeiden kanssa, niin potilasohjeen antama tieto tai ohje on toissijainen ja Käypä hoito -suosituksia, yleisesti hyväksyttyä käytäntöä, paikallista käytäntöä ja etenkin hoitavan lääkärin antamaa tietoa on pidettävä oikeana. Suorat (=uudet) antikoagulantit ja niiden seuranta Antikoagulaatiohoitajat 30.3.2016 Pirjo Mustonen, kardiologi Keski-Suomen keskussairaala Uudet antikoagulantit Dabigatraani (Pradaxa ) Rivaroksabaanin 10 10 Laskimoveritulpalla tarkoitetaan verihyytymää, joka on muodostunut laskimoon. Laskimoveritulppa yleistyy iän myötä ja syntyy melkein yksinomaan alaraajoihin. Tukos syntyy laskimoihin, jotka ovat syvällä kudosten sisällä. Laskimotulehduksia esiintyy myös ihon alla sijaitsevissa laskimoissa, muttei merkittäviä tukoksia. (Kettunen 2014.) Syvälaskimotukoksen ja keuhkoembolian riskitekijöitä ovat aiemmin sairastettu laskimotukos, ikä, ylipaino, tupakointi, immobilisaatio, leikkaus, mekaaninen este laskimopaluulle, hormonaalinen ehkäisy, diabetes, uremia, nefroottinen oireyhtymä, syöpäsairaus, perinnölliset ja hankinnalliset trombofiliat, hematologiset sairaudet, keskuslaskimokatetri, laskimovammat sekä toistuvat pienet traumat. Syvälaskimotukoksen vaara jatkuu leikkauksen jälkeen ainakin kuukauden ajan. Keuhkoembolian oireita ovat hengenahdistus, yskänärsytys, veriyskä, rintakipu, kollapsi, kuumeilu sekä suorituskyvyn heikkeneminen. Keuhkoemboliat luokitellaan kolmeen vaikeusasteeseen; lievään, submassiiviseen ja massiiviseen keuhkoemboliaan. (Käypähoito 2010.) Laskimoveritulppa voidaan usein hoitaa kotona. Erityistapauksissa alkuvaiheen hoitona voidaan käyttää veritulpanliuotushoitoa. Tämä on vaihtoehto, jos hyytymä ulottuu korkealle nivusseutuun. Laskimoveritulpan hoidossa käytetään tukisukkaa taikka sidosta päivittäin. Sukka tai sidos asetetaan aamuisin vuoteessa ennen ylösnousua. Sukka sekä sidos tulee aina poistaa yön ajaksi. Keuhkoveritulppa hoidetaan aina sairaalassa. Sen hoidossa käytetään vaikeissa tapauksissa liuotushoitoa. Keuhkoveritulpan hoidossa suun kautta otettava antikoagulaatiohoito kestää tilanteen mukaan 3-6 kuukautta. (Kettunen 2014.) 2.3 Rytmihäiriöt Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö (Raatikainen & Huikuri 2008). Siihen liittyy huomattava aivohalvauksen vaara. Varfariinihoito estää tehokkaasti aivohalvauksia eteisvärinässä. Sen ongelmina ovat muun muassa kapea hoitoalue, verenvuotoriski ja yhteisvaikutukset. (Halinen 2007.) Eteislepatus on eteisvärinän jälkeen yleisin eteisperäinen rytmihäiriö. Merkittävimmät riskitekijät eteislepatukselle ovat ikä, sydämen vajaatoiminta sekä krooninen keuhkoahtaumatauti. Poikkeavaa eteislepatusta esiintyy sydänleikkauksen tai muun sydäntoimenpiteen jälkeen. (Raatikainen & Uusimaa 2008.)1 Tiivistetty potilasohje Marevan-hoidosta sydänkirurgiselle vuodeosastolle Hellman, Nea Heinänen, Teppo 2016 Laurea Otaniemi

Verenpurkauma silmässä -potilasohje Terve

PEG-syöttöletkun vaihto syöttönappiin (Potilasohje). PEG = Perkutaaninen Endoskooppinen Gastrostomia. Ravitsemus toteutetaan usein PEG - syöttöletkun kautta silloin, kun ravinnon saanti suun kautta on riittämätöntä 8 8 ongelmitta (Tervetuloa opiskelijaksi osastolle M ). Tarvittaessa potilaalle järjestetään vielä jatkokuntoutuspaikka oman kotikunnan sairaalasta 4-5 päivää leikkauksen jälkeen. (Hus 2015a.) 2 Marevan-hoidon syy Syitä Marevan-hoidolle ovat läppäkirurgiset toimenpiteet (Lepojärvi 2008.), antikoagulaatiohoitoa vaativat rytmihäiriöt (Halinen 2007.), laskimotukos sekä keuhkoembolia (Kettunen 2014). Muita mahdollisia hoidon syitä ovat alaraajojen valtimotukospotilaat, aivoinfarktin sairastaneet, sydäninfarktin sairastaneet, tunnetun tukosalttiuden omaavat potilaat sekä osa potilaista, joilla on vaikea sydänsairaus (Kaivos ym. 2013, 5). Mitraaliläpän plastian tai biologisen läpän asentamisen jälkeen potilaalle määrätään Marevanhoito kolmeksi kuukaudeksi. Mekaaninen läppä vaatii aina pysyvän verenohennuslääkityksen. (Hus 2015b.) Syvälaskimotukoksen tai keuhkoembolian jälkeen antikoagulaatiohoitoa toteutetaan vähintään kolme kuukautta. Toistuvan tukoksen potilailla antikoagulaatiohoitoa jatketaan pysyvästi, jos potilaalla ei ole riskitekijöitä. (Käypähoito 2010.) Eteisvärinään liittyvien tromboembolisten komplikaatioiden vuoksi rytmihäiriötä hoidetaan antitromboottisilla lääkeaineilla. Eteisvärinäpotilaalla Marevan-hoito vähentää huomattavasti sydänperäisen embolisaation ja avohalvauksen vaaraa. (Raatikainen & Huikuri 2008.) Eteislepatuksen hoidossa suuren riskin potilaille suositellaan pysyvää antikoagulaatiohoitoa (Raatikainen & Uusimaa 2008). 2.1 Läppäkirurgia Läppäleikkauksia tehdään sekä aorttaläppään että hiippa- eli mitraaliläppään. Aorttaläpän ahtauma on tavallisin ja väestön ikääntyessä edelleen yleistyvä läppävika. (Turpeinen, Taskinen & Rapola 2010.) Aorttaläppäleikkaus toteutetaan yleensä avosydänleikkauksella rintalastan kautta. Aorttaläpän voi myös asentaa katetrin avulla suonensisäisesti korkean riskin potilaalle. Läppäleikkauksissa sydän pysäytetään ja verenkierrosta sekä hapetuksesta huolehditaan sydän-keuhkokoneella. (Lepojärvi 2008.) Leikkauksessa viallinen läppä korvataan jo mekaanista tai biologista tekoläppää käyttäen. Bioen läppä on yleensä valmistettu käsitellystä sian aorttaläpästä tai naudan sydänpussista. (Hus 2015b.) Mekaanisten proteesien rinnalle ovat tulleet kehittyneemmät ja kestävämmät bioproteesit. Nämä ovat varteenotettava vaihtoehto etenkin vanhemmissa ikäryhmissä. Mekaanisen tekoläpän trombosoitumisen sekä tromboemolisten komplikaatioiden välttämiseksi elinikäinen antikoagulanttihoito on välttämätön. (Lepojärvi 2008.) Hiippa- eli mitraaliläpän tavallisin vika on vuoto. Tämä voi liittyä läpän laajenemiseen, läppäpurjeen prolapsiin, endokardiittiin tai vasemman kammion laajenemiseen. Vikana voi olla Mahantähystys (gastroskopia) Potilasohje. Tulostettava versio; Mahalaukun tähystys tehdään taipuisalla tähystimellä ja kestää Marevan, Arixtra, Plavix, Clopidogrel, Efient, Eliquis, Persantin, Pradaxa, Xarelto, Brilique), kysykää ohjeet lääkkeen mahdollisesta.. 1(5) Ohjeita eturauhasen liikakasvun avoimeen poistoon tulevalle potilaalle Näiden ohjeiden tarkoituksena on antaa teille tietoa tulevasta toimenpiteestä ja siihen liittyvästä hoidosta sekä sairaalassa 7 7 1 Sydänkirurginen vuodeosasto M10 Meilahden sairaalan sydänkirurgian osasto M10 kuuluu Sydän- ja keuhkokeskuksen sydänlinjaan. Osastolla M10 hoidetaan sydänkirurgisia leikkauspotilaita pre- ja postoperatiivisesti. Lisäksi osastolla hoidetaan postoperatiivisia infektiopotilaita. Osasto on valtakunnallisesti vastuussa sydän- ja keuhkonsiirtopotilaista ja osastolla hoidetaan myös sydämen apupumppupotilaita sekä keinosydän potilaita. Keinosydämiä (TAH) on asennettu vasta yksi Suomessa. (Tervetuloa opiskelijaksi osastolle M ) Osaston M10 hoitotyötä ohjaavat periaatteet ovat yksilöllisyyden, omatoimisuuden, perhekeskeisyyden, turvallisuuden, jatkuvuuden ja vastuullisuuden periaatteet. Osastolla toteutettu hoitotyö perustuu terveyttä ylläpitävään, sairauksia ehkäisevään, parantavaan ja kuntouttavaan hoitotyöhön. Osaston työskentelyä ohjaa myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin arvot. Nämä ovat ihmisten yhdenvertaisuus, potilaslähtöisyys, luovuus ja innovatiivisuus, korkea laatu ja tehokkuus sekä avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus. (Tervetuloa opiskelijaksi osastolle M ) Valtaosa potilaiden leikkauksista toteutetaan elektiivisesti ja vain osa kiireellisesti, potilaan tilan äkillisen huonontumisen takia. Yleisimpiä leikkauksia osastolla ovat sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset, läppäkirurgia, rinta-aortanleikkaukset, elinsiirtokirurgia, rytmihäiriöleikkaukset sekä synnynnäisten sydänvikojen leikkaukset aikuisiällä. (Tervetuloa opiskelijaksi osastolle M ) Potilaat voivat halutessaan osallistua jonohoitajan pitämään infotilaisuuteen ennen sairaalaan tuloa (Tervetuloa opiskelijaksi osastolle M ). Leikkausta edeltävänä päivänä potilas tulee käymään sairaalassa. Hän tapaa toimenpiteen tekevän sydänkirurgin, joka kertoo potilaalle tulevasta leikkauksesta. Potilas tapaa myös anestesialääkärin, sairaanhoitajan ja fysioterapeutin, joiden kanssa potilas käy läpi muun muassa hoitojaksoa, toipumista sekä terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Leikkauspäivänä potilas saapuu valmisteluyksikköön, jossa tehdään leikkausvalmistelut. Sydänleikkaus kestää keskimäärin 5-6 tuntia, riippuen toimenpiteestä. Leikkauksen jälkeen potilasta seurataan teho-osastolla vähintään vuorokauden ajan. Kuntoutuminen aloitetaan seuraavana aamuna, kun potilas on virkistynyt nukutuksesta. Potilas siirretään vuodeosastolle, kun vointi on leikkauksen jälkeen tasaantunut. Kuntoutumisen alkuvaiheessa potilaan vointi on voipunut, jolloin hoitajat sekä fysioterapeutit auttavat päivittäisissä toiminnoissa. Voimat palautuvat vähitellen ja potilasta kannustetaan liikkumaan joka päivä hieman enemmän. (Hus 2015a.) Sairaalajakso sydänkirurgisella osastolla kestää yleensä 7-10 vuorokautta. Tehohoito kestää usein 1-2 vuorokautta ja vuodeosastojakso noin viikon, jos leikkauksesta toipuminen etenee

EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden 9 9 myös ahtautuma, jonka taustalla on reumakuume. Mitraaliläpän plastia eli korjausleikkaus on ensisijainen vaihtoehto, jos vikana on vuoto. Läppä voidaan myös korvata joko biologisella tai mekaanisella proteesilla. Mekaanisen läpän hyvänä puolena on sen kestävyys ja haittana on sen vaatima pysyvä verenohennuslääkitys eli Marevan-hoito. (Hus 2015b.) Kun hiippaläpän vuoto johtuu läppäpurjeiden viasta, on kyseessä orgaaninen vuoto. Tällöin mikä tahansa etu- tai takapurjeen osa voi olla viallinen. Tavallisinta on kuitenkin takapurjeen keskiosan siirtyminen eteisen puolelle, jolloin puhutaan prolapsista. Toiminnallisesta vuodosta puhutaan, jos läppäpurjeet ovat normaalit ja vuoto johtuu vasemman kammion venymisestä taikka läppärenkaan laajenemisesta. Tämän yleisin syy on krooninen sepelvaltimotauti tai sydäninfarktin jälkitila. Kyseisestä häiriöstä käytetään myös termiä iskeeminen vuoto. (Turpeinen, Taskinen & Rapola 2010.) Vuotovioissa plastiat ovat yleistyneet. Tällöin tekoläppiin ja antikoagulanttihoitoon liittyvät komplikaatiot ovat vältettävissä. Läpän korjaus on mahdollista, jos läppäpurjeiden kudokset ovat riittävän hyvälaatuisia. Jos esimerkiksi tulehdus on tuhonnut purjeet tai ne ovat laajalti kalkkeutuneet, plastian tekeminen ei ole mahdollista. Tämän takia mitraali- tai aorttaläpän ahtaumassa joudutaan yleensä asentamaan tekoläppä. Korjaamisella on selviä etuja verrattuna tekoläpän asentamiseen. Infektiokomplikaatiot ovat vähäisempiä, verenohennusta ei tarvita ja hemolyysin esiintyminen on harvinaisempaa. Onnistuneen korjausleikkauksen jälkeen läpän toiminta vastaa täysin tervettä läppää. (Turpeinen, Taskinen & Rapola 2010.) Leikkausmenetelmien ja sydämen leikkauksenaikaisten suojausmenetelmien jatkuva kehitys ovat mahdollistaneet vaativien toimenpiteiden turvallisen toteutuksen. Tästä on seurannut kahdenlaista kehitystä. Läppävikoja voidaan hoitaa varhaisemmassa vaiheessa kirurgisesti, jolloin vältetään vian aiheuttamat pysyvät ja ainakin osittain palauttamattomat muutokset. Toisaalta leikkauksia voidaan toteuttaa yhä vanhemmille ja huonokuntoisemmille potilaille kohtalaisella, hyväksyttävällä riskillä. (Lepojärvi 2008.) 2.2 Laskimotukos ja keuhkoembolia Syvään laskimotukokseen tai keuhkoemboliaan sairastuu vuosittain tuhannesta henkilöstä 1-2. Keuhkoembolian taudinkuva vaihtelee sen koosta riippuen. Massiivinen keuhkoembolia johtaa hypotensioon ja shokkiin kun taas pieni keuhkoembolia voi olla vähäoireinen tai oireeton, ellei taustalla ole aikaisempaa sydän- tai keuhkosairautta. Viiden vuoden kuluessa syvälaskimotukoksen ja keuhkoembolian sairastamisesta 30 % tukoksista uusiutuu. Valtaosa näistä uusiutumisista ilmaantuu ensi kuukausina antikoagulaatiohoidon lopettamisen jälkeen. (Käypähoito 2010.)

Silmätulehdus voi vaatia välitöntä hoitoa Tohtorille

Kymmenettuhannet Marevan-mittaukset olisi mahdollista

MAREVAN® - hoito pysyy tasapainossa. · Monipuolisella ja runsaasti päivittäin kasviksia sisältävällä ruokavaliolla -Aivan tavallista ruokaa voi syödä. Periaate on, että saadaan vitamiinit ja hivenaineet monipuolisesta ruoasta à Syödään tasaisesti vihreitä kasviksia.. Potilasohje. Jäädytyshoidon (kryohoito) kotihoito-ohje. Ihomuutoksenne on jäädytetty nestemäisellä typellä Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan Marevan-lääkitys pidentää veren hyytymisaikaa, jolloin veri vielä hyytyy, mutta tavallista hitaammin. Näyte voidaan ottaa mihin aikaan tahansa päivästä riippumatta lääkeannoksen otosta

Onko karpalot/karpalomehu kielletty Marevan-hoidon aikana? Entä muut tuotteet mitä ei saa syödä kun käyttää Marevania? Lääkelaitoksen sivuilta löysin joitain tuotteita, mutta en mielestäni kaikkia POTILASOHJE. Silmäluomileikkaukseen tulevalle. www.silmäluomileikkaukset.fi. Erillisen ohjeen mukaan tauotettavat lääk-keet: Marevan, Plavix, Clopidogrel, Pradaxa, Efient, Brilique, Fragmin, Innohep, Klexane, Arixtra, Eliquis, Xarelto Lupa lääkkeen tauotukselle on kysyttävä omalta hoi-tavalta..

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea lonkan/lonkkien tekonivelleikkaukseen 15 15 INR-taso on 2,5 3,5, kun taas suurelle osalle aorttatekoläppäpotilaista 2,0 3,0 INR-taso on riittävä. (Mustonen & Lepäntalo 2015.) Syvälaskimotukos ja keuhkoembolia hoidetaan antikoagulaatiohoidolla, joka aloitetaan pienimolekyylisellä hepariinilla ja sekä varfariinilla. Hepariinia pidetään varfariinin rinnalla kunnes INR-arvo on ollut hoitotasolla kaksi vuorokautta. Yleensä yhteiskäyttöä jatketaan noin viisi vuorokautta. Jos INR lähtötaso on normaali, varfariiniannokseksi suositellaan 5 mg kolmena päivänä peräkkäin, ja tämän jälkeen INR-arvon mukaan. Jos potilas on iäkäs, hänellä on sydämen tai maksan vajaatoimintaa tai hänellä on ollut hiljattain leikkaushoito, suositellaan aloitusannokseksi 3 mg. Syvälaskimotukosta tai keuhkoemboliaa hoidettaessa antikoagulanteilla INR-tavoitearvo on yleensä 2,0 3,0. Antikoagulaatiohoidon kestoon syvälaskimotukoksen tai keuhkoembolian hoidossa vaikuttaa hoidon onnistumismahdollisuus, potilaan ikä, muut sairaudet ja lääkitykset, tukoksen uusiutumisvaara sekä verenvuodon vaaratekijät. Oraalisen antikoagulaatiohoidon kesto syvälaskimotukoksen tai keuhkoembolian jälkeen on vähintään kolme kuukautta. Toistuvan tukoksen potilailla antikoagulaatiohoitoa jatketaan pysyvästi, jos potilaalla ei ole riskitekijöitä tukoksille. Hoitoa jatketaan toistaiseksi, jos olemassa olevaa riskitekijää ei voida poistaa tai vähentää. Syvälaskimotukoksen ja keuhkoembolian pitkäaikaishoidossa ja estossa pienimolekyyliset hepariinit ovat yhtä tehokkaita sekä turvallisia kuin varfariinia, mutta varfariinin käyttö on kustannuksellisesti edullisempaa. (Käypähoito 2010.) Eteisvärinään liittyvien tromboembolisten komplikaatioiden vuoksi rytmihäiriötä hoidetaan antitromboottisilla lääkeaineilla. Marevan-hoito vähentää huomattavasti sydänperäisen embolisaation ja avohalvauksen vaaraa. Eteisvärinän tyypistä huolimatta varfariinia tulee harkita aivohalvauksen estolääkkeeksi. Aivohalvauksen estohoidon tehon ja verenvuotokomplikaatioiden suhteen Marevan-hoidon ihanteellinen INR-tavoitearvo on 2,0 3,0. Antitromboottinen hoito valitaan yksilöllisesti, huomioiden potilaan perussairaudet, aivohalvauksen riskitekijät sekä vuotoriski. Varfariinin teho on kiistaton jos potilaalla on yksikin komplikaatiolle altistava riskitekijä. Näitä ovat kohonnut verenpaine, yli 75 vuoden ikä, sydämen vajaatoiminta ja diabetes. Näille potilaille aloitetaan varfariinihoito poikkeuksetta, ellei sille ole selkeää vastaaihetta. Potilaille, joilla on keskisuuret riskitekijät, on useimmiten hyödyllistä aloittaa varfariinihoito. (Raatikainen & Huikuri 2008.) Eteislepatuksessa verenohennushoidon suositus on sama kuin eteisvärinässä. Jos eteislepatus on hoidettu onnistuneella katetriablaatiolla, verenohennusta jatketaan muutaman kuukauden ajan. Jos eteislepatus on hoidettu sähköisellä rytminsiirrolla, varfariinin käyttöä jatketaan vähintään neljä viikkoa, jos kyseessä on pienen riskin potilas. (Raatikainen & Uusimaa 2008.) Marevan-hoidon alussa INR-arvoa seurataan tiheästi 2-3 vuorokauden välein. Oikean annostuksen ja hoitotason löydyttyä INR-arvoa voidaan mitata harvemmin esimerkiksi 4-6 viikon välein. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 9 mg natriumkloridia. 100 ml sisältää 15,4 mmol (vastaten 354 mg) natriumia. Potilas ei myöskään voi valita sairaalaa, jossa hänen tarvitsemaansa hoitoa ei ole lainkaan tarjolla. Jos lääkärin mukaan tarvitset keskussairaalatasoista sydänhoitoa ja haluat tulla hoidetuksi Tays Sydänsairaalassa, lääkärin tulee kirjoittaa sinulle lähete Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

 • Aktiiviraha lopettaminen.
 • Sydved min skog.
 • The voice uk.
 • Speedex rehut.
 • Perehdyttäminen työpaikalla.
 • Have a nice day lyrics.
 • Opiskelijaterveydenhuolto rovaniemi ilman ajanvarausta.
 • Hormonihäiriö maitoa rinnoista.
 • Hupikuvat miehet.
 • Radio hamburg telefonnummer.
 • Halkeilevat kaviot.
 • Raakasuklaa herkut.
 • Laku shotti resepti.
 • Pete plastic.
 • Suomen natsipuolue.
 • Ebay kleinanzeigen meldungen.
 • Atelier wedding.
 • Annika välimäki tuotteet.
 • Ahlmanin kartano.
 • Arrow episode list season 6.
 • Vegaani konditoria.
 • Jasmin sarjos.
 • Sisäfilepihvin paistaminen.
 • Marshmello wikipedia.
 • Haikko.
 • Abloy em213.
 • Black 2.0 paint.
 • Maastopyöräily ylläs.
 • Sipoon wolf 04.
 • Indesign perusteet.
 • Myydään leipälapio.
 • Ktp kausikortti 2018.
 • Malminkartano vallattu talo.
 • Peijaksen sairaala fysioterapia.
 • Rodos viinitila.
 • Tarjeta ripley platinum.
 • Fibox piharasia hinta.
 • Obama nobel palkinto.
 • Martat kurssit lahti.
 • Jälkiruoka pakastemustikoista.
 • Mie goreng.